Verslag break-outsessies symposium

9 november 2023
Community

Break-outsessie 1

Sturen op CO2-reductie en klimaatrisico’s

Charbel Moussa, partner Decarbonisation & Climate Risk Services KPMG Nederland, reikt de symposiumdeelnemers drie belangrijke inzichten aan voor CO2-reductie & klimaatrisico’s. Het eerste inzicht: holistisch klimaatbeleid richt zich niet alleen op inside-out (de impact van de business op klimaatverandering), maar ook op outside-in (de impact van klimaatverandering op het businessmodel).

Verminderen én veranderen

Het tweede inzicht: bedrijven moeten zich niet alleen meer afvragen of ze wel genoeg doen aan verduurzaming, maar ook of ze genoeg samenwerken aan ESG met partners in de waardeketen, bijvoorbeeld bij scope-3-emissiereducties. En het derde inzicht: bedrijven moeten zichzelf niet alleen meer de vraag stellen hoe ze hun impact op het klimaat kunnen verminderen, maar vooral hoe ze kunnen veranderen: in portfolio en businessmodel, operatie (bijvoorbeeld circulair maken van de productie), rapportagesystemen en cultuur.

Freeze, flight or fight?

Is regelgeving de trigger voor de noodzakelijke veranderingen? Nee, vindt een bestuurder in de zaal: ‘We hebben niet meer regels, maar meer crises nodig om in beweging te komen.’ Freeze or flight moet fight worden. Maar dat gaat beter met de juiste wapens en samen met anderen, merkt een collega-deelnemer op. ‘Als we impact kunnen meten, kunnen we erop sturen en erin investeren. Laten we die data open source beschikbaar stellen, zodat we in alle sectoren en ketens beter met elkaar kunnen samenwerken.’ 

 

Break-outsessie 2

Biodiversiteit: drie handvatten

De afnemende biodiversiteit – de diversiteit binnen en tussen soorten en andere ecosystemen –bedreigt de continuïteit van het bedrijfs– en maatschappelijk leven en uiteindelijk de mensheid. Toch is hiervoor in bestuurskamers nog steeds weinig aandacht. De regelgeving op het gebied van biodiversiteit neemt momenteel echter sneller toe dan die voor klimaat, signaleert inleider Elisabeth Bakker, senior consultant Sustainability KPMG Nederland.

Natuurpositieve toekomst

Bakker geeft de zaal drie concrete handvatten mee voor sturen op biodiversiteit. Eén: Inventariseer de impact, afhankelijkheid, kansen en materiële risico’s: hoe interacteren (productie)locaties met de natuur? (Het framework van The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, de TNFD, is een handige tool voor risicomanagement en rapportage). ‘Trek een cirkel om de fabriek en evalueer het vestigingsbeleid, heroverweeg prioriteiten en maak strategische actieplannen.’ De tweede how ligt in het verlengde daarvan: verzamel niet alleen natuur-gerelateerde data over wat je doet, maar ook waar je dat doet, bijvoorbeeld met Google Maps. En de derde tip: beperk je niet tot het terugbrengen van de risico’s, maar draag actief bij aan een natuurpositieve toekomst.

Gevoel van urgentie nodig

‘De natuur is veerkrachtig, dus snel herstel van de biodiversiteit ligt binnen bereik’, stelt Bakker. Het gevoel van urgentie bij het bedrijfsleven ontbreekt echter nog, constateert de zaal ook zelf. ‘Al onze aandacht is gericht op klimaat, op de CSRD.’ Terwijl de impact van het verlies aan biodiversiteit groot is. Een symposiumdeelnemer: ‘Zonder bijen geen bestuiving en daarmee geen gewassen.’ Een bestuurder, tevens hobby-imker: ‘Dan zou driekwart van de supermarktschappen leeg zijn.’ Bakker: ‘Ga dus met elkaar het gesprek aan over biodiversiteit.’ 

 

Break-outsessie 3

Mensenrechtenbeleid in de praktijk

Het thema mensenrechten staat vaak nog niet of nauwelijks op de agenda van bestuurders. Regelgeving is een drijvende kracht om daar verandering in te brengen. Ook convenanten kunnen een rol spelen.

Kijk ook dicht bij huis

Waar denken de symposiumdeelnemers aan bij mensrechtenproblematiek? De focus ligt op sociale kwesties in internationale supplychains, zoals kinderarbeid en eerlijk loon, zo blijkt uit een snel rondje. Er leven ook zorgen over de audits die moeten controleren hoe lokale leveranciers met mensen omgaan: zijn die wel betrouwbaar? Inleider Anya Marcelis, manager Human Rights KPMG Nederland, pleit voor strategisch beleid waarbij aandacht is voor checks & balances en voor meer samenwerking met andere partijen die actief zijn in de regio. Tegelijkertijd adviseert Marcelis de deelnemers ook dichter bij huis te kijken. Hoe gaat het bedrijf bijvoorbeeld om met seizoensarbeid in eigen land?

Bedrijven moeten zich bewust worden van de externe effecten op een brede kring stakeholders, benadrukt Marcelis. Dat omvat bijvoorbeeld ook negatieve impact van producten of diensten op (kwetsbare) klanten. Er ontspint zich in de zaal een discussie over de verantwoordelijkheid van tabaksfabrikanten bij het ook onder jongeren populaire vaping, dat grote verslavings- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Sociale standaarden

Marcelis neemt de deelnemers mee door de vier sociale standaarden van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS): arbeidsomstandigheden en kansengelijkheid van de eigen medewerkers, sociale omstandigheden in de waardeketen, mensenrechten in lokale gemeenschappen en sociale impact op consumenten en eindgebruikers. Elk van de standaarden bevat openbaarmakingeisen voor onder meer strategie, implementatie en prestatiemaatstaven.

Verantwoorde exitstrategie

Een vraag uit de zaal: ‘Mogen bedrijven zich alleen richten op het beperken van negatieve impact op mensenrechten?’ Marcelis antwoordt ontkennend: ze moeten ook actief bijdragen aan het welzijn van mensen. ‘Dat moet met elkaar in balans zijn.’ Verder van belang is een verantwoorde ‘exitstrategie’, wanneer bedrijven hun productie naar andere locaties verplaatsen. ‘In de besluitvorming daarover moeten óók de negatieve gevolgen voor lokale gemeenschappen worden meegewogen.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.