“Verzekeraars worstelen met innovatie of interne veranderingen”

18 september 2019
Onderwijs

"De meerwaarde van het PE-programma Deskundigheidsbevordering van Nyenrode Business Universiteit is dat je in twee of drie dagen per jaar de ontwikkelingen en het perspectief door experts gebundeld op een presenteerblaadje aangeboden krijgt," zegt Thom Mallant, General Manager & Commercial Director bij Allianz Nederland. Daarnaast vervult hij onder meer toezichtfuncties bij dochterbedrijven van Allianz, het Waarborgfonds Motorverkeer en het Nederlands Bureau Motorrijtuigen.

“Ontwikkelingen die relevant zijn voor de verzekeringsbranche volg ik natuurlijk. Maar dat je deze thema’s vervolgens bespreekt met andere deelnemers, daar zit veel kracht in.” Mallant rondde kort geleden de module ‘Governance in een snel veranderende wereld’ af. “Je maakt samen met andere deelnemers de vertaalslag naar de praktijk via praktijkcases en krijgt het juiste perspectief om meer toekomstgericht te kunnen denken en handelen vanuit je toezichtsrol. Hierdoor creëer ik voor mezelf meer overzicht. Tijdens het programma kwam onder meer de top tien van de impact van ontwikkelingen aan de orde. Veel verzekeraars worstelen met bijvoorbeeld innovatie en interne veranderingen en hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar als je door die ranking weet welke ontwikkelingen veel impact hebben op je klanten of medewerkers, dan kan je die kennis meenemen en vertalen naar je organisaties waarop je toezicht houdt. Dit helpt om deze organisaties beter voor te bereiden op de toekomst. Je gaat voorspellend aan de slag met de bagage die je meekrijgt tijdens het programma.”

Fictieve balansen

“Het college van Edgar Karssing over moreel kompas vond ik erg inspirerend,” zegt Mallant, “En dat Nyenrode dat in het programma durft te stoppen en daarover de discussie aangaat. Ook heb ik veel opgestoken van een financial game waarin je met fictieve balansen van verzekeraars ontwikkelingen moet vertalen. Je ziet dan in twee uur tijd wat er gebeurt als je vier jaar achter elkaar ontwikkelingen loslaat op de balans. Dan zie je de impact van beslissingen en hoe deze doorwerken in de jaren erna. Dat inzicht neem ik mee in mijn toezichtwerk, doordat ik meteen incalculeer wat een beslissing die ik nu neem, betekent voor andere jaren.”

Actuele ontwikkelingen

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen de verzekeringsbranche, waaronder innovatie. De volgende module die Mallant gaat volgen gaat hierover. Het lijkt hem interessant hoe andere partijen met innovatie omgaan en met welke leerpunten en -momenten zij komen. “Waarom handelen zij zoals ze handelen, wat zijn hun ervaringen, wat zijn de gevolgen als iets niet lukt enzovoort.” Een andere ontwikkeling is het moeten voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. “In Nederland is veel regeldruk. Maar tijdens het programma kreeg ik daarin ook weer een ander perspectief mee: als je ziet hoe de regels zijn in andere landen, valt het nog wel mee in Nederland. En daarnaast geldt: wie het best en slimst invulling geeft aan de wet- en regelgeving, heeft tijd en aandacht over om te besteden aan klanten.”

Professionaliteit van de sector

Het programma is een samenwerkingsverband tussen Nyenrode en het Verbond van Verzekeraars. Dat was niet de reden dat Mallant de opleiding besloot te volgen. Hij zocht een opleiding die hem verder kon brengen in zijn toezichtrollen, en kwam bij Nyenrode uit. Wel is hij positief over de samenwerking: “Ik denk dat het Verbond er goed aan doet. De verbond streeft naar verdere verbetering  van de professionaliteit van de toezicht van de sector. Het is belangrijk dat er professionals zitten die goed het heden kunnen inschatten, maar ook toekomstige gevolgen kunnen vertalen.”

Als bestuurder, toezichthouder of managing director bij een verzekeringsinstelling houd je met het PE-programma Deskundigheidsbevordering je sectorkennis up-to-date. Het programma bestaat uit 4 modules die je verspreid over 2 jaar volgt. Je krijgt inzicht in actuele ontwikkelingen binnen jouw sector en wisselt ervaring uit met vakgenoten.

Het programma is een samenwerkingsverband tussen Nyenrode en het Verbond van Verzekeraars.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.