Vwo-leerlingen onderzoeken actuele vraagstukken op Nyenrode

30 augustus 2017
Community

Op 4 juli hebben 12 leerlingen van de Regionale Scholengemeenschap Broklede uit Breukelen een certificaat van Nyenrode ontvangen voor hun profielwerkstuk. Alle onderzoeken hadden een door de leerlingen zelf gekozen onderwerp, maar wel te maken met stewardship. Het was de zevende keer op rij dat drs. Rob Wetzels namens Nyenrode Business Universiteit de leerlingen begeleidde. Tijdens de diploma-uitreiking reikte Rob de certificaten aan de excellente leerlingen uit. Met een 8 als gemiddeld cijfer zijn alle leerlingen succesvol geslaagd voor dit onderdeel van hun eindexamen.

Samenwerken aan stewardship
Stewardship is het verantwoording nemen voor een duurzame sociale, ecologische en economische omgeving op alle niveaus in de samenleving. Het is naast Leadership en Entrepreneurship één van de kernwaarden van Nyenrode. Studenten en deelnemers van Nyenrode leren verantwoordelijkheid te nemen en zo rekening te houden met de belangen en behoeften van toekomstige generaties. Het doel van de samenwerking met Broklede is de vwo-leerlingen vertrouwd maken met stewardship, leren wat een gedegen onderzoek inhoudt en ze zo klaarstomen voor het wetenschappelijk onderwijs.

Gestructureerd onderzoek
Vwo-leerlingen kunnen zich aanmelden om hun profielwerkstuk, wat onderdeel is van het eindexamen, onder supervisie van Nyenrode te voltooien. Het is een project met een vooronderzoek, het werkstuk zelf en een eindpresentatie. Bij dit alles gaan de leerlingen systematisch en gestructureerd te werk en worden er hoge eisen gesteld. Naast het door Nyenrode gekozen thema stewardship, hebben de scholieren zich dit jaar gericht op uiteenlopende thema´s als: duurzaam eventmanagement, de invloed van technologie op de maatschappij en de ontwikkelingen in de voedingsindustrie. Na succesvolle afronding krijgt iedere leerling een certificaat van Nyenrode.

Achtste editie & nieuwe begeleidingsstructuur
Het initiatief dat zeven jaar geleden door Rob Wetzels in het leven is geroepen wordt ook volgend jaar voortgezet met een achtste editie. De initiator zelf ging afgelopen jaar met pensioen en draagt zijn taken na zeven jaar over aan Marije Rhebergen, docent van Broklede en diverse collega’s op Nyenrode, onder coördinatie van Mark Slaman, programmadirecteur Bachelor of Science in Business Administration. Mark geeft aan dat de samenwerking met ‘onverminderd enthousiasme wordt gecontinueerd’. Mark vervolgt: ‘Ik wil Rob Wetzels nogmaals ontzettend bedanken voor zijn waardevolle initiatief, onvoorwaardelijke inzet en tomeloze enthousiasme de afgelopen jaren. Hiermee is het een leerzame en interessante traditie geworden, voor zowel de leerlingen van Broklede als Nyenrode zelf.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.