Waarde toevoegen door in verbinding te staan met anderen

8 maart 2021
Onderwijs

Betekenisvol werk doen. Dit komt steeds vaker naar voren wanneer jongeren het hebben over hun toekomst. Betekenisvol op het gebied van onder andere duurzaamheid en de maatschappij is voor de huidige generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt, of daar net actief is, van belang. En dit sentiment, het hebben van een ‘meaning’, is door COVID-19 nog veel belangrijker geworden. 

“Wat is onze footprint als individu, als werknemer, maar ook als organisatie?”, stelt Marlies de Vries, directeur controlling opleidingen aan Nyenrode Business Universiteit. “Het gaat niet meer alleen om zelfontwikkeling, om zo betere prestaties te kunnen leveren voor een mooie carrière. Het gaat er ook om dat je iets betekent voor de organisatie waar je werkt en de maatschappij. Er is een andere ‘Zeitgeist’ opgekomen in hoe individuen zich verhouden tot hun dagelijkse werk. De integratie tussen werk en privé is steeds verder toegenomen (en onder COVID-19 versterkt), waarin een bijzonder belang wordt gehecht aan het betekenisvol zijn van werk."

Maatschappelijke vraag

Ook organisaties brengen hun ‘purpose’ naar voren, omdat daar een maatschappelijke vraag naar is. Steeds vaker wordt gevraagd om andere informatie, gaat De Vries verder. “Niet alleen om bijvoorbeeld financiële informatie, maar de nadruk ligt ook op ons klimaat, de CO2-uitstoot, koop je producten die niet gemaakt zijn door kinderhanden en ga zo maar door.” Deze belangrijke maatschappelijke thema’s zorgen ervoor dat bedrijven hierop moeten reageren en publiek verantwoording moeten afleggen. De praktijk wijst uit dat op het moment dat er verantwoording moet worden afgelegd door organisaties, dit vaak binnen het domein van de CFO geregeld wordt. Daar zit de kennis over de inrichting van (bedrijfs)processen en de presentatie van de informatie daarover. Niet alleen de belastingaangifte of winst die behaald is moet worden vastgelegd, maar ook hoe groot de footprint van een bedrijf is.”

Marlies de Vries

Nieuwe generatie CFO’s

“Dat betekent dat ook de (controlling) studenten van nu worden uitgedaagd om naar veel meer thema’s te kijken dan alleen financiële thema’s. Zo worden er gedurende de opleiding aan Nyenrode meerdere competenties ontwikkeld op bijvoorbeeld analytisch vlak, maar ook leiderschap, flexibiliteit, en communicatieve vaardigheden. Daarnaast stomen we de nieuwe generatie CFO’s klaar om de complexiteit van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Wat studenten tien jaar geleden hebben geleerd tijdens hun studie is vandaag de dag (wellicht) niet meer relevant. Het is dan ook aan ons, als opleidingsinstituut, om continu mee te blijven bewegen met wat er in de wereld om ons heen gebeurt en daar het curriculum op aan te passen. Op die manier bieden wij de studenten de vaardigheden om competenties te ontwikkelen, zoals persoonlijk leiderschap, om hen te laten nadenken over wie zij zijn en wat voor bijdrage zij willen leveren aan de maatschappij. Vervolgens is het dan aan de student om zelf relevante thema’s te identificeren om te blijven leren en te ontwikkelen.”

Vakoverstijgend studeren

Om een leven lang te kunnen leren zal het steeds normaler worden om te gaan studeren in een module vorm. “Ik verwacht dan ook dat het voor drie jaar vastleggen voor één bepaalde studie zal gaan verdwijnen in de toekomst. Het volgen van kortere en meerdere modules waarbij de student zelf de regie heeft in zijn ontwikkeling zal de norm worden, waarbij de universiteit deze flexibiliteit faciliteert.” “De student moet de complexiteit van de toekomst het hoofd kunnen bieden. Daarvoor is niet alleen vakinhoudelijke kennis nodig, maar ook competenties zoals persoonlijk leiderschap en zelfreflectie. Door vakoverstijgend te studeren en meer in verbinding te staan met anderen, vanuit zijn/haar eigen vakgebied, wordt de student in staat gesteld om daadwerkelijk waarde toe te voegen aan zichzelf, het bedrijf én de maatschappij.”

Nyenrode biedt vier opleidingen controlling. Wil jij je verder ontwikkelen als financial of controller? Ontdek dan welke opleiding het beste aansluit op je wensen en hbo- of wo-vooropleiding.

Dit artikel is eerder verschenen in Analyse, een bijlage van het Het Financieele Dagblad.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.