Waardegedreven zorg wordt te weinig ondersteund door prestatiemeetsystemen

11 juli 2023
Onderzoek

Ivo de Loo, Frans Schaepkens en Hilco van Elten van Nyenrode Business Universiteit en Steven Howard van de University of Alabama at Birmingham (Birmingham, AL, USA) zien een belangrijke potentiële bijdrage van management accounting & control aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. In hun recent gepubliceerde literatuuronderzoek over de integratie van waardegedreven zorg (Value-Based Healthcare - VBHC) in het management van zorgorganisaties, blijkt echter dat er veel ruimte is voor verbetering.

Bij VBHC gaat het erom de zorg beter te laten aansluiten bij de behoefte(n) van een patiënt tegen redelijke - of zelfs lagere - kosten. VBHC is een populaire strategie om gezondheidszorg te organiseren en te verbeteren, en heeft verstrekkende organisatorische en managementconsequenties.

De verwachting van de onderzoekers was dat de adoptie van een dergelijke strategie wordt ondersteund door middel van een prestatiemeetsysteem. Prestatiemeting biedt immers feedback aan het management van een organisatie over de uitvoering en helpt bij het realiseren van organisatiestrategieën. Gezien de toenemende aandacht voor VBHC, vroegen de onderzoekers zich af in hoeverre VBHC in de praktijk wordt ondersteund door prestatiebeheersystemen, en hoe ze de onderzoeksresultaten kunnen verklaren om verdere implementatie van VBHC te ondersteunen. 

De literatuurreview van bijna 400 papers laat slechts elf papers zien die de integratie van VBHC en prestatiemeetsystemen bespreken. Slechts één van deze papers illustreert hoe VBHC is geïntegreerd met het prestatiemeetsysteem van een medische instelling. Geen enkele paper heeft een duidelijke link met de uitvoering van strategie. 

Spanningsveld

Een van de redenen voor het ontbreken van papers die VBHC en prestatiebeheersystemen integreren komt voort uit de spanningen die bestaan tussen streven naar het bieden van "de beste zorg" en streven naar grotere (financiële) efficiëntie. Het implementeren van VBHC als een belangrijke organisatiestrategie en het expliciet maken van deze strategie in prestatiebeheersystemen vereist dat deze spanningen naar voren worden gebracht.

Alleen op die manier kan de zorg op een praktische en wetenschappelijke manier worden verbeterd en tegelijkertijd betaalbaar worden gehouden. Hier ligt een belangrijke taak voor management accounting & control binnen de zorg.

 

De volledige publicaties over het onderzoek zijn hier te lezen: 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.