De mindset als kritieke succesfactor voor het ecosysteem

Blog Sake Algra - T-systems Nederland

11 november 2019
Community

Twee jaar geleden merkten wij dat onze klanten worstelden met het vinden van de juiste balans tussen exploitatie en exploratie. Hierdoor lopen diverse bedrijven tegen hun grenzen aan als het gaat om innovatie en snelheid van digitale transformatie. Dit terwijl de business juist sneller wil en moet acteren om competitief te blijven. Daarom zijn wij samen met Nyenrode Business Universiteit een onderzoeksprogramma gestart. 

De traditionele klant – leverancier verhouding, die vaak gebaseerd is op strakke SLA’s en prijsafspraken, helpt daarbij niet. Doorgaans wellicht een prima methode om de dagelijkse business te runnen voor kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering, maar niet om baanbrekende innovatie te realiseren. Dan zal je gebruik moeten maken van collectieve kennis, vaardigheden en creativiteit van een groter ecosysteem waar je je als organisatie in bevindt. Dan is het zaak om de juiste competenties aan tafel te brengen die mee helpen om waarde te creëren voor de klant. 

Op papier lijkt dat een logische oplossing, maar in de praktijk is het zowel voor leveranciers als klant een onnatuurlijke situatie. Het werkt immers alleen als iedereen zich schikt in de 'joint purpose', het gezamenlijke doel. Het bouwen van ecosystemen heeft in eerste instantie niets te maken met technologie, maar met menselijk gedrag. Het vraagt de deelnemers om eigen belangen aan de kant te schuiven en te vertrouwen dat dit op langere termijn een betere return of investment zal opleveren voor iedereen.

Omdat wij er van overtuigd zijn dat dit te toekomst is, is het voor ons cruciaal dat we onderzoeken welke aanpak het beste werkt en hoe dit vorm te geven. Nyenrode is wat ons betreft een prima platform waarbij we partijen samen brengen en nadenken over de toekomst van digitale ecosystemen. Niet alleen met ICT’ ers maar ook met specialisten en leiders uit de business.

Sake Algra

Technologische veranderingen en uitdagingen

De wereld draait meer en meer om data en connectiviteit en alle technologie die daar bij betrokken zijn ontwikkelen zich waanzinnig snel. Denk maar aan cloud, IoT, blockchain, 5G en Big Data. Deze technologieën en de vraag vanuit organisaties, consumenten en bedrijven stuwen de digitale transformatie. De complexiteit van deze ontwikkelingen en door de snelheid is het niet meer mogelijk om alles zelf af te dekken. Bij projecten die wij samen met onze klanten doen worden meer en meer partijen betrokken vanuit zowel IT en business. Dit vraagt om een intensieve samenwerking. Niet alleen binnen een organisatie, maar ook tussen de verschillende leveranciers en de klant (het bedrijf).

Voor ons als T-Systems is het belangrijk dat wij voor onze klanten inzichtelijk maken wat deze technologische veranderingen betekenen. Waar zitten de kansen en risico’s voor organisaties, en vooral ook ‘hoe manage je de complexiteit’? Waar moet je in investeren’ en ‘hoe beantwoord je de vraag vanuit de business met nieuwe technologische toepassingen’?

Samen met onze partners kunnen wij in deze complexe wereld de meeste waarde bieden aan de klanten. Daarbij moeten we zo diep mogelijk in de huid van de klant kruipen en zijn business om inderdaad die meerwaarde te kunnen bieden.

Digitale Ecosystemen

Om te beginnen om ze te ondersteunen met het uitwerken van de digitale strategie. Als,een van de weinige echte, end-to-end, Si’s en onderdeel van Europa’s grootste telecom organisatie, zijn wij daar bij uitstek de partij voor. Daarbij kunnen wij terugvallen op een jarenlange historie als het gaat om samenwerking. Van daaruit geven wij graag samen met de klantorganisatie verder invulling aan het ecosysteem dat nodig is om deze te realiseren.

Mindset

Voor het werken met en in ecosystemen is een verandering van mindset nodig. Het draait om onderling vertrouwen en het onvoorwaardelijk geloof in samenwerken. Als we samen doelen stellen, zal iedereen daar uiteindelijk voordeel van hebben. De enige manier om te ontdekken of dat werkt is het te gaan doen. Mijn beeld is dat veel organisatie dit nogal onderschatten en daardoor niet het optimale uit hun digitalisering halen. Hierdoor laten ze veel mogelijkheden liggen. Of lopen ze een te grote achterstand op. Het knelpunt is niet de techniek maar onze mindset! Tijdens de themadag 'Ambidextrie en Digitale ecosystemen' vertel ik hier meer over.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.