WNF draagt bij aan innovatief onderzoek naar natuurrechtspersonen

24 november 2020
Community

Prof. mr. dr. Tineke Lambooy, hoogleraar Corporate Law aan Nyenrode, ontvangt 10.000 euro vanuit het Inno-fonds van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Zij gebruikt deze bijdrage voor innovatief onderzoek naar ‘natuurrechtspersonen’, onderdeel van haar onderzoek naar ‘Rights of Nature’ in Nederland. Het instellen van natuurrechtspersonen kan mogelijk bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en ecosystemen in Nederland. Maar wat zijn dan de randvoorwaarden, hoe geven we een ‘natuurrechtspersoon’ vorm en hoe moet de governance worden ingericht? 

Door verschillen in belangen, gebrek aan transparantie en het ontbreken van ‘een stem aan tafel’ is de natuur in Nederland niet optimaal beschermd. Het instellen van natuurrechtspersonen kan daarbij helpen. De afgelopen drie jaar werden er wereldwijd veel natuurgebieden aangewezen met als doel om daaraan rechten toe te kennen. In haar onderzoek neemt Tineke Lambooy natuurgebied de Waddenzee als uitgangspunt maar uiteindelijk kan het onderzoek ook worden gebruikt voor andere natuurgebieden in Nederland. Het onderzoek waaraan WNF bijdraagt, bestaat onder meer uit een stakeholdersanalyse en een bijeenkomst.

tineke-lambooy-portret

Financiële ondersteuning

Het Inno-fonds van het Wereld Natuur Fonds biedt financiële ondersteuning aan innovatieve initiatieven ten behoeve van natuurbescherming in Nederland.  

Vanuit haar fondsenwervende rol voor Nyenrode Business Universiteit ondersteunt Stichting Nyenrode Fonds (SNF) professor Lambooy bij dit onderzoekstraject. Nyenrode Business Universiteit is een private universiteit en ontvangt daarom geen structurele bijdragen vanuit het Rijk voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Hierdoor zijn bijdragen van donateurs voor onderzoek en voor PhD-studenten op Nyenrode onmisbaar. Donaties vormen een stimulans voor ons innovatieve en relevante onderzoek. 

Wil je zelf via Stichting Nyenrode Fonds bijdragen aan het onderwijs of onderzoek van Nyenrode? Dat kan op verschillende manieren. Waar je ook voor kiest, weet dat je gift aan SNF in goede handen is. SNF heeft de ANBI-status waardoor giften aan SNF fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Heb je vragen over doneren aan SNF, neem dan gerust contact op met Anouk Reitsma op 0346 295 782 of via a.reitsma@nyenrode.nl. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.