Zo vertaal je trends naar innovaties in je organisatie

‘Als Future Strategist ben je op strategisch niveau bezig met de toekomst van een bedrijf. De wereld om je heen verandert, je moet als organisatie meeveranderen.’ zegt Lieke Lamb, professioneel trendwatcher. Wat voor invloed hebben deze ontwikkelingen op een organisatie? Die vraag wordt tijdens de masterclass Professional Future Strategist van Nyenrode beantwoord. Verschillende futurologen, trendwatchers en toekomststrategen komen op bezoek om hun visie op toekomstgerichte strategieën binnen organisaties te laten zien.

Een van de gastsprekers tijdens deze masterclass is Lieke Lamb. ‘Ik ben bezig met de implementatie van nieuwe technologieën in het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en allerlei andere organisaties. Hoe zet je dat op een handige manier in en hoe laat je je er niet gek door maken.’

iPad-scholen

Lamb vertelt dat ze geen toekomstvoorspeller is, maar bekijkt op welke Lieke Lambmanier technologieën het meest zinvol kunnen worden ingezet. Als voorbeeld noemt ze de zogenaamde iPad-scholen. ‘Die naam klopt al niet. Een iPad is niet meer dan een hulpmiddel, zoals een pen of een krijtje’ zegt ze, ‘Voor een hele school iPads aanschaffen is best makkelijk, maar het is lastiger om te kijken naar wat het huidige aanbod van lesmateriaal is en te bepalen welke wel en niet werkt op de lange termijn.’ Lamb geeft aan dat daar nu nog weinig over te zeggen valt, omdat dit een totaal nieuwe ontwikkeling is. Ze verzamelt alle mogelijke onderzoeken, ook uit het buitenland, en maakt dan een rapport met een conclusie, toekomstvisie of advies. Daarnaast geeft ze lezingen over haar bevindingen bij bedrijven of tijdens congressen.

Trendlijnen voor de toekomst

Op het gebied van technologie, economie en samenleving verwacht Lamb een aantal trendlijnen voor de toekomst. ‘Voor technologie is artificial intelligence de grote trend. Voor veel sectoren is de vraag wat artificial intelligence gaat doen. Je zit bijvoorbeeld met privacywetgeving en wetgeving rondom (intellectueel) eigendom en aansprakelijkheid, maar de grote angst is: worden computers ons de baas?’ Op economisch vlak zijn er weer andere trends. ‘China is ontzettend aan het opkomen zonder dat wij dat als Europa door hebben. Ook zijn we in een zaagbeweging uit de crisis aan het komen. Het gaat met vallen en opstaan. De maatschappij is zodanig veranderd dat het niet meer om groei alleen gaat.’ Waarom het zo belangrijk is als organisatie bewust te zijn van die trendlijnen? ‘Stilstand is achteruitgang. Je moet als organisatie zorgen dat je niet achterblijft, anders red je het niet.’

Vertaalslag

Hoe kunnen organisaties de vertaalslag maken tussen trendlijnen naar innovaties in hun eigen organisatie? ‘Het is een strategisch spel dat in kaart gebracht moet worden’, vertelt Lamb. Om dit te verwezenlijken wordt het TO-DO-model gebruikt als tool. Dit staat voor Trends, Opportunities, Deliverables en Objectives. ‘Het is in feite een soort stappenkaart’, legt Lamb uit. ‘Trends; wat zie je om je heen? Opportunities; wat zou je daar als bedrijf mee kunnen? Deliverables; wat moet je daarvoor meebrengen? De objectives zijn de doelen; het prioriteren van die deliverables. Hoe gaan we het proces innoveren om daar te komen en waar willen we uiteindelijk naartoe?’ Zo kom je tot een heldere visie voor je bedrijf of organisatie zodat je mee kunt blijven gaan in de ontwikkelingen.

Tijdens de masterclass Professional Future Strategist leren professionals de vertaalslag maken tussen trendlijnen naar innovaties in hun eigen organisatie. De masterclass vindt plaats op woensdag 1 november 2017.