Zonden als drijfveer van grootse daden?

Theater van de Zonden onderzoekt hoe zonden positief ingezet kunnen worden

30 augustus 2017
Over Nyenrode

Gastheer van de avond, Edgar Karssing (kerndocent Modulaire Executive MBA Markt, Recht en Ethiek) en tafeldame Anne Westerduin (alumna Modulaire Executive MBA aan Nyenrode) introduceerden de 7 hoofdzonden; hoogmoed (Superbia), hebzucht (Avaritia), afgunst (Invidia), gulzigheid (Gula), wellust (Luxuria), woede (Ira) en luiheid (Acedia). Beschreven in de vierde eeuw, gebruikte de kerk deze zonden om de mensen te beschaven, om geweld in te tomen en om de conflictrijke middeleeuwse samenleving te verbeteren.

De vloek van nijverheid
Maar hoe eigentijds zijn de hoofdzonden nog? En is het mogelijk de zonden juist positief in te zetten? Edgar haalde de filosoof Bernard Mandeville aan, die waarschuwde dat we ten onder gaan aan onze deugden. Gulzigheid bijvoorbeeld zorgt dat we niet tevreden zijn, want ‘tevredenheid is de vloek van nijverheid’.

Hoogmoed komt voor de val
Edgar gaf het woord aan prof. dr. Miša Džoljić, Rector Magnificus Nyenrode, die als bestuurder de zonde hoogmoed bespreekt. In zijn verleden als arts heeft hij vaak te maken gehad met gelovige patiënten, die tot zijn frustratie soms meer naar God luisteren dan het advies van hem als arts. Hij benoemde de hoogmoedige en volhardende houding waarmee zij in hun eigen overtuiging geloven. Op zijn beurt wordt hij dan vaak door gelovigen gewaarschuwd voor zijn hoogmoed tegenover God, want zoals Miša afsloot: ‘hoogmoed komt voor de val’.

Van hebzucht naar liefdadigheid
Vervolgens werd dr. ir. Henk Kievit, programmadirecteur van de Modulaire Executive MBA, geïnterviewd. Henk vindt dat hebzucht om gezet moet worden in liefdadigheid en haalde daarin het voorbeeld van de Postcodeloterij aan. Hierin werkt de hebzucht naar geld ook positief voor liefdadigheid.

Gunnen moet je kunnen
Erik van der Liet, woordvoerder van Nyenrode, nam het publiek mee in de zonde afgunst in dichtvorm, gezien vanuit het perspectief van het communicatievak. Erik, als Rotterdammer zelf 18 jaar afgunstig geweest als het gaat om kampioenschappen van Feyenoord, noemde in zijn relaas als voorbeeld de tweets van Trump, die worden gevoed door afgunst en minderwaardigheid. Erik gaf aan dat het waardevol kan zijn om af te vragen waarom je afgunstig bent. Dat vergt volgens hem introspectie. Want afgunst heeft ook zijn positieve kanten; namelijk competitiedrang en ambitie.

Durven denken
Mirco Rossi, deelnemer Modulaire Executive MBA, sprak over de oorsprong van het woord zonde, dat voortkomt uit het Grieks en ‘het missen van het doel bij boogschieten’ betekent. Niet schieten is volgens Mirco altijd mis, dus een zonde. Hij brak een lans om te durven denken, niet nadenken is volgens hem de grootste zonde.

Woede en lust
Sonja van de Arend, auteur die met haar romans inzicht geeft in beleidsvorming, vertelde over hoe woede burgers kan bewegen om te participeren in beleid en ingezet kan worden bij creativiteit. Arjen Donkersloot, deelnemer Executive MBA, deed een oproep om autoriteit goed in te zetten en verantwoordelijkheid te nemen. Cultuurtheoloog Frank Bosman, behandelde de zonde wellust. Lust doet volgens Frank ons verlangen om met de ander te versmelten tot eenheid en je kwetsbaar op durven te stellen.

Van hebzucht naar meerwaarde
Als laatste spreker liet Henry Robben, hoogleraar Marketing aan Nyenrode, zien hoe hij zijn hebzucht naar kennis ervoor zorgt dat hij ambitieus op zoek gaat naar die kennis en wilt delen. Maar hij wil ook erkenning. De hypothese die hij zelf bedacht heeft, wil hij toetsen in de praktijk. Dit alles om uiteindelijk meerwaarde te creëren voor de klant.

De goede en kwade wolf
Ter afsluiting eindigden Edgar en Anne met een betoog waarin ze aangaven hoe de twee uiterste, gesymboliseerd door de goede en de kwade wolf, elkaar kunnen versterken. ‘De goede wolf heeft compassie en het vermogen om te zien wat voor iedereen het beste is. De kwade wolf kan je helpen om actie te ondernemen, strategisch te denken. De goede wolf heeft de kwade wolf aan zijn zijde nodig.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.