Vermogensbeheer voor beleidsbepalers in de pensioen- en verzekeringssector

Breukelen
najaar 2022
7 dagen
Nederlands
€ 7.250,- (vrij van btw)

Door nieuwe wetgeving en de sturing van de centrale banken vertoont het vermogensbeheer van verzekeraars, pensioenfondsen en premie pensioeninstellingen steeds meer gelijkenis. De synergie is groot en de discussies leveren veel nieuwe inzichten op. Verzekeraars en Pensioenfondsen kunnen op beleggingsgebied veel van elkaar leren.

Waarom specifiek aandacht voor vermogensbeheer?

In het programma richten wij ons op actuele ontwikkelingen in de verzekerings- en pensioensector, de academische beleggingstheorie en het risicomanagement;

 • De balansen van de verzekeraars en de pensioenfondsen staan onder druk door zowel de rekenrente als de lage verwachte rendementen;
 • De financiële markten zijn complexer geworden;
 • Door de search for yield loopt de balans extra risico’s;
 • De risico’s convergeren doordat de markten sterker met elkaar zijn verweven dan ooit;
 • Lange termijn beleggen en risicomanagement hebben een andere dimensie gekregen;
 • Klassieke portefeuilletheorieën dateren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw en zijn door de praktijk ingehaald;
 • De omgeving eist dat er in toenemende mate transparanter en duurzamer wordt belegd;
 • Er ontstaan specifieke systeemrisico’s, zoals de energietransitie waarbij bij de risicobeoordeling rekening wordt gehouden met de impact hiervan op de balans;
 • De kern voor een pensioenfonds en een verzekeraar is en blijft een goed balansmanagement.
 • College van experts uit het bedrijfsleven
 • Theorie gekoppeld aan de praktijk
 • Je ontwikkelt je strategisch en financieel inzicht

Centrale doel van het programma:

 • Dat elke deelnemer na afloop van het programma de juiste vragen kan stellen; voor de leden van de beleggingscommissies is dat aan de fiduciair en de vermogensbeheerders;
 • Dat bestuursleden heldere kaders vast kunnen stellen voor het beleggingsbeleid;
 • Dat bestuursleden meer countervailing power hebben ten opzichte van de beleggingscommissie;
 • Dat het niet gaat om de antwoorden, maar de ‘geruststelling’ kritisch door te kunnen vragen;
 • Het vergroten van inzicht, het toepassen in de praktijk, het verbreden van competenties, het kunnen maken van afwegingen en het volwaardig deelnemen aan de besluitvorming binnen de verzekeraar of het pensioenfonds.

Wat levert het je op?

Tijdens het programma gaan we onder andere in op de volgende vragen:

 • Hoe anticipeer je als bestuurder of beleidsbepaler op al deze vereisten?
 • En hoe doe je dat in een wereld die versneld verandert?
 • En in een wereld die ook eist dat een pensioenfonds duurzaam belegt?

Nyenrode Business Universiteit heeft dit programma ontwikkeld in samenwerking met deskundigen uit de internationale praktijk van vermogensbeheer, risicobeheersing, liability management en met pensioenuitvoerders en verzekeraars.

Van wie krijg je college?

Praktijk professionals en hoogleraren verzorgen de modules. Daarnaast leveren ook vooraanstaande gastsprekers een waardevolle bijdrage. Een opsomming van een aantal experts uit de praktijk:

De hoogleraren en experts

 • Rutger van Asselt
 • Drs. Maarten Bonekamp
 • Peter Borgdorff
 • Dr. Pieter van Foreest FRM
 • Ronald Heijn RBA EPP
 • Drs. Thijs Jochems
 • Drs. Han de Jong
 • Prof. mr. Herman Kappelle
 • Mr. drs. Peter Kolthof
 • Edwin Massie CFA
 • Drs. Eric Mathijssen
 • Dr. ir. Elisabeth Ruijgrok
 • Ben Velzeboer RBA CAIA
 • Ir. Manon van der Vleugel MBA EPP
Hoogleraar
Tom is hoogleraar real estate, directeur van Nyenrode's Real Estate Center en academisch verantwoordelijk voor de Master Fiscaal Recht. Zijn missie is diepe inzichten en bewezen kennis uit het verleden en het heden te koppelen aan de toekomst.
De sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen? 

Het programma omvat zeven modules gedurende een periode van zeven maanden op Nyenrode Business Universiteit. Voor diegene die dat wensen is er een extra studiedag over de Beleggingsinstrumenten bij te boeken.

Het laatste blok bestaat uit twee gecombineerde dagen inclusief overnachting.

Thema's

In dit programma komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Beleggingskaders voor beleidsbepalers
 •  ALM in één dag
 • Investment cases en mandaten
 • Vermogen in beheer - balans - en risicomanagment in de praktijk
 • Vermogen in beheer - actuele belleggingsthema's
 • Vermogen in beheer - ben je in control
 • Afstuderen met een casus en enkele bijzondere lezingen ter overweging

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

We volgen de ontwikkelingen in de financiële markten, de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de uitkomsten van de beleggingsonderzoeken door de DNB op de voet.

Voor wie?

 • Leden van de beleggings(advies)commissies van verzekeraars, pensioenfondsen en NGO’s.
 • Bestuurders en (mede)beleidsbepalers in de pensioen- en verzekeringssector die direct of indirect met vermogensbeheer te maken hebben.
 • Adviseurs van beleggingsadviescommissies.
 • Vermogensbeheerders die de taal en bestuurlijke dynamiek van de pensioenfondsen en verzekeraars beter willen leren kennen.

Data

Het programma gaat van start in het najaar van 2022.

Meld je aan

Aanmelden voor het programma Vermogensbeheer voor beleidsbepalers in de pensioensector doe je via de aanmeldbutton.

Heb je nog andere vragen? Onze programma-coördinator beantwoordt deze graag.

Wat zijn de kosten?

De investering voor het programma Vermogensbeheer voor beleidsbepalers in de pensioen- en verzekeringssector is 7250,- (vrij van btw), inclusief catering, accommodatie en lesmateriaal.

Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze opleiding is geen STAP-budget mogelijk.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.