Actualiteiten in de Loonheffing

Breukelen
1 dag
16.00 - 19.30 uur
Nederlands
€ 395
3 uren

Werkgevers willen werknemers vaak niet alleen loon in geld verschaffen. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk. Denk aan de auto of fiets van de zaak, reiskostenvergoedingen, studiemogelijkheden en het individuele keuzebudget. En in coronatijd, waarbij veel werknemers thuiswerken, is de vraag welke thuiswerkfaciliteiten allemaal onbelast mogen worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld. Denk aan ICT-voorzieningen, zoals internetabonnement en een groot beeldscherm, Arbovoorzieningen zoals bureau(stoel) en extra kosten als gevolg van het thuiswerken (nutsvoorzieningen, koffie/thee etc.) Voor de loonheffingen komt dan de werkkostenregeling in beeld.

De afgelopen 20 jaar is de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel groot. Wat ligt daaraan ten grondslag? Het kabinet heeft vanaf 2012 maatregelen genomen om de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid te geven voor het juist kwalificeren van de arbeidsverhouding. Hoe luiden die kwalificatieregels? In de tussentijd zitten ook de rechtspraak, belangengroeperingen en de politiek niet stil. Enerzijds is sprake van schuivende panelen, anderzijds is wetgeving nog steeds niet gewijzigd. De Commissie Regulering van werk en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hebben het kabinet indringende adviezen gegeven over de toekomst van de arbeidsmarkt. Enkele maatregelen zijn al ingegaan of liggen op de tekentafel. In deze cursus zal de docent ingaan op de achtergronden bij de (spanning over de) regels op de arbeidsmarkt, wat opdrachtgevers op dit moment kunnen of moeten doen en zal hij toekomstscenario’s bespreken. 

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Top sprekers uit de praktijk

Ook voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) zijn de nodige vraagstukken in de loonheffingen relevant, zoals:

 • Is de DGA werknemer voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen?
 • Is de DGA verzekerd voor de werknemersverzekeringen: hoe werkt de Regeling aanwijzing DGA 2016?
 • Hoe verloopt de bijdrageheffing voor de Zorgverzekeringswet?
 • Kan de DGA werken via zijn persoonlijke management BV?
 • Welk loon mag of moet de DGA genieten uit zijn vennootschap en welke invloed heeft de coronacrisis hierop?
 • Doorbetaaldloonregeling bij meerdere arbeidsrelaties/dienstbetrekkingen.

In deze cursus besteedt de docent onder meer aandacht aan deze vragen en maakt een vertaling naar de praktijk. Ook is aandacht voor toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, die bijvoorbeeld de positie van de DGA kunnen beïnvloeden (verhouding tussen box 1 en box 2). 

Spreker

 • drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten

Fiscalist bij de Belastingdienst, Universitair docent en medewerker Vakstudie Nieuws 

Columns van Peter kun je raadplegen op https://www.taxlive.nl/nl/columnisten/peter-hoogstraten/

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wat behoort tot het loon
 • Welke mogelijkheden zijn er om belastingvrij vergoedingen aan een werknemer te verstrekken?
 • Hoe werkt de werkkostenregeling en welke mogelijkheden biedt deze?
 • Wat is de invloed van thuiswerken op de werkkostenregeling?
 • Wanneer is er sprake van een dienstbetrekking en wanneer kan iemand aangemerkt worden als zelfstandige?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een dienstbetrekking en van zelfstandigheid voor een werkgever en een werknemer?
 • Kan de DGA werken via zijn persoonlijke management BV?
 • Welk loon mag of moet de DGA genieten uit zijn vennootschap en welke invloed heeft de corona-crisis hierop?

Doelstelling

Na afloop heb je op hoofdlijnen kennis van de actualiteiten Loonheffing. Je weet welke aspecten van belang zijn en welke mogelijkheden en verplichtingen de wet Loonheffing biedt. Ook weet je de juiste vragen te stellen rondom de loonheffing en vergoedingen.

Voor wie?

Controllers, openbare accountants, fiscalisten, bestuurders, toezichthouders, commissarissen, risk managers en auditors in (hoger) financieel management.

Wat zijn de kosten?

De prijs van deze investering bedraagt: € 395,- (exclusief btw) en is inclusief lesmateriaal en culinaire verzorging. Na het volgen van deze cursus ontvang je 3 PE-uren.