Collegereeks Strategisch Veranderen bij de Overheid

Breukelen
17 maart 2022
6 dagen
16.00 - 19.30 uur
Nederlands
€ 2.295 (excl. btw)

Collegereeks Strategisch Veranderen bij de Overheid

In de hedendaagse snel veranderende samenleving is het ook voor overheidsorganisaties een uitdaging om bij te blijven. Veel gaat er goed. Om een versnelling te kunnen maken is een scherp beeld van de overheid van morgen nodig. Wat is de stip op de horizon?

Tijdens deze collegereeks worden handvatten aangereikt hoe je als organisatie kunt op voorsorteren op de ontwikkelingen.

Wat levert het je op?

 • Scherper beeld van de overheid van morgen
 • Inzicht in de veranderende rol van de publieke manager
 • Grip op data gedreven werken
 • Kennis over welke bijdrage jezelf kan leveren aan een betere samenwerking tussen verschillende (publieke en private) partijen

 • Kennis en inzichten waarmee je complexe vraagstukken kan benaderen
 • Concreet en toepasbaar
 • College van experts uit het bedrijfsleven

Van wie krijg je college?

Tijdens de collegereeks Strategisch Veranderen bij de Overheid geven inspirerende sprekers hun visie en vertellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

De hoogleraren en experts

 • Prof. dr. Bob de Wit - hoogleraar Strategisch Management aan Nyenrode Business Universiteit      
 • Prof. dr. Annemieke Roobeek  - hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit.
 • Prof. dr Tineke Lambooij - hoogleraar Ondernemingsrecht aan Nyenrode Business Universiteit
 • Prof. dr. Cokky Hilhorst - hoogleraar Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit
 • Drs. Sacha Spoor MBA - docent, onderzoeker en organisatieadviseur bij het instituut voor Bedrijfsethiek en Integriteitmanagement (EIBE) van Nyenrode Business Universiteit
 • Prof.dr. ir. Gerda van Dijk - hoogleraar Organisatie Ecologie bij Tilburg University
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

De collegereeks Strategisch Veranderen bij de Overheid is ontwikkeld door Nyenrode Business Universiteit in samenwerking met deskundigen uit de overheidssector. Deze co-creatie biedt een hoogwaardig concept om te bouwen aan kennis en vaardigheden. 

Thema's:

Tijdens deze masterclass ga je aan de slag met de volgende thema's:

 • Society 4.0
  Digitale technologieën voegen niet alleen een nieuw niveau van industrialisatie toe aan de samenleving. Ze hebben ook impact van de samenleving zelf. Er zijn beslissingen te nemen die de toekomst van onze samenleving bepalen. Kiezen voor de bestaande, gevestigde structuren? Of bieden we burgers de ruimte om zelf het beste van het mondiale en lokale te combineren?
 • Publiek leider in een complexe context
  Het krachtenveld waarin een publiek leider opereert is te typeren als complex. Extern heeft de publieke leider te maken met de botsende logica’s van de bureaucratie, het neoliberalisme en de marktwerking; intern met een onderliggende dynamiek in organisatiecultuur die neigt naar verdere bureaucratisering en desintegratie. Hoe hiermee om te gaan?
 • Van keten naar netwerk
  Maatschappelijke vraagstukken houden zich niet aan de afgebakende grenzen van ketens. Veel grote vraagstukken zoals de energietransitie, de schuldenproblematiek en de ondermijnende criminaliteit  kunnen alleen worden opgelost met betrokkenheid van alle relevante partijen, of het nu overheidspartijen zijn of niet. Intensief kunnen samenwerken in netwerken is daarbij essentieel.
 • Een duurzame transitie
  Welke rol kan de overheid spelen m.b.t. de versnelling van de transitie naar een duurzaam en rechtvaardige economie. Inzichten in de samenhang en impact van planatary boundaries, social foundation, een circulaire economie en de SDG’s.
 • Data driven werken
  Wat zijn de uitdagingen waar je tegenaan loopt als je jouw organisatie meer met data wilt laten werken. Tijdens dit college wordt ingezoomd op wat datagedreven werken inhoudt en waar de focus op moet liggen. Dit aan de hand van drie onderwerpen, namelijk; hoe verandert data gedreven werken het bedrijfsmodel, wat vraagt data gedreven werken van de organisatie en tenslotte ethische implicaties van werken met data.
 • Ethiek en transparantie
  Waar de integriteit in het geding is, doet dat afbreuk aan het vertrouwen van de burger in de overheid. Het is dus van belang om de effectiviteit van bestaand beleid regelmatig te evalueren. In dit college worden concrete en praktische handvatten geboden om Ethisch Leiderschap te tonen, integriteitdilemma’s te adresseren, het integriteitsysteem vorm te geven en zo (uiteindelijk) te komen tot een cultuur waarin ethiek sterk geworteld is.

*De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

Je bent een publieke manager of professional die op zoek zijn naar de laatste inzichten en handvatten om succesvol leiding te kunnen geven binnen de overheid.

Data & aanmelden

Het programma vindt plaats op:

 • 17, 24 en 31 maart 2022
 • 7, 14 en 21 april 2022

De colleges starten om 16.00 uur, met uitzondering van het eerste college dat om 15.30 uur start. Tussentijds is er ruimte vrij gemaakt om met elkaar te dineren. Om 19.30 uur is het college afgelopen.

Groepen en samenkomsten

Ver vooruit plannen is vandaag de dag lastig. Ons uitgangspunt is om je op Nyenrode te kunnen ontvangen. Mocht dit vanwege corona-maatregelen niet mogelijk zijn, dan bieden wij het programma in een andere (online, hybride of blended) vorm aan. We zullen je hier dan tijdig van op de hoogte stellen. Uiteraard zorgen we ervoor dat je in al onze lesvormen dezelfde impactvolle leerervaring beleeft.

Meld je nu aan

Aanmelden voor de Collegereeks Strategisch Veranderen bij de Overheid doe je via de aanmeldbutton. Heb je nog andere vragen? Onze programma-manager beantwoordt deze graag.

Wat is de investering?

De investering voor de collegereeks is € 2.295 (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief collegemateriaal en catering.

Kosteloos annuleren is uitsluitend mogelijk per e-mail tot 4 weken voor de aanvangsdatum. Na die datum ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.