Collegereeks Strategisch Veranderen bij de Overheid

Breukelen
23 maart 2023
6 dagen
16.00 - 19.30 uur
Nederlands
€ 2.295 (excl. btw)

Startmomenten

23 maart 2023
8 november 2023

In de hedendaagse snel veranderende samenleving is het ook voor overheidsorganisaties een uitdaging om bij te blijven. Veel gaat er goed. Om een versnelling te kunnen maken is een scherp beeld van de overheid van morgen nodig. Wat is de stip op de horizon?

Tijdens deze collegereeks worden handvatten aangereikt hoe je als organisatie kunt op voorsorteren op de ontwikkelingen.

Wat levert het je op?

 • Je hebt een scherper beeld van de overheid van morgen.
 • Je hebt inzicht in de veranderende rol van de publieke manager.
 • Je hebt grip op data gedreven werken
 • Je weet welke bijdrage jezelf kan leveren aan een betere samenwerking tussen verschillende (publieke en private) partijen.

Wat levert het op voor je organisatie?

 • Inzicht om intensief te kunnen samenwerken in netwerken
 • Inzicht om bewust te kunnen kiezen tussen de gevestigde structuur of ruimte te bieden aan initiatieven van burgers
 • Versnelling kunnen geven aan de transitie naar een duurzame omgeving
 • Kennis om uitdagingen van datagedreven werken aan te pakken
 • Kennis om integriteitdilemma’s en eisen op het gebied van transparantie en verantwoording te kunnen adresseren

We bieden dit programma aan in samenwerking met Binnenlands Bestuur.

 • Kennis en inzichten waarmee je complexe vraagstukken kan benaderen
 • Concreet en toepasbaar
 • College van experts uit het bedrijfsleven

Van wie krijg je college?

Tijdens de collegereeks Strategisch Veranderen bij de Overheid geven inspirerende sprekers hun visie en vertellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

De hoogleraren en experts

 • Prof.dr. ir. Gerda van Dijk - hoogleraar Organisatie Ecologie bij Tilburg Universiteit
Hoogleraar
Annemieke is hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit.
Hoogleraar
Bob is Professor Strategic Leadership. Zijn expertise is de transformatie van bedrijven, sectoren en maatschappijen door digitale technologieën en oplossingen op het gebied van biotechnologie en duurzame energie.
Lecturer
Sacha Spoor is docent, onderzoeker en organisatieadviseur bij het instituut voor Bedrijfsethiek en Integriteitmanagement (EIBE) van Nyenrode.
Hoogleraar
André is hoogleraar op het gebied van Duurzaam Ondernemen en Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is misschien wel de verpersoonlijking van Nyenrode's missie 'Serving society by shaping responsible leaders.'
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

De collegereeks Strategisch Veranderen bij de Overheid is ontwikkeld door Nyenrode Business Universiteit in samenwerking met deskundigen uit de overheidssector. Deze co-creatie biedt een hoogwaardig concept om te bouwen aan kennis en vaardigheden. 

Thema's:

Tijdens deze masterclass ga je aan de slag met de volgende thema's:

 • Society 4.0
  Digitale technologieën voegen niet alleen een nieuw niveau van industrialisatie toe aan de samenleving. Ze hebben ook impact van de samenleving zelf. Er zijn beslissingen te nemen die de toekomst van onze samenleving bepalen. Kiezen voor de bestaande, gevestigde structuren? Of bieden we burgers de ruimte om zelf het beste van het mondiale en lokale te combineren?
 • Publiek leider in een complexe context
  Het krachtenveld waarin een publiek leider opereert is te typeren als complex. Extern heeft de publieke leider te maken met de botsende logica’s van de bureaucratie, het neoliberalisme en de marktwerking; intern met een onderliggende dynamiek in organisatiecultuur die neigt naar verdere bureaucratisering en desintegratie. Hoe hiermee om te gaan?
 • Samenwerken in netwerken en ecosystemen
  Maatschappelijke vraagstukken houden zich niet aan de afgebakende grenzen van ketens. Veel grote vraagstukken zoals de energietransitie, de schuldenproblematiek en de ondermijnende criminaliteit  kunnen alleen worden opgelost met betrokkenheid van alle relevante partijen, of het nu overheidspartijen zijn of niet. Intensief kunnen samenwerken in netwerken is daarbij essentieel.
 • Een duurzame transitie
  Welke rol kan de overheid spelen m.b.t. de versnelling van de transitie naar een duurzaam en rechtvaardige economie. Inzichten in de samenhang en impact van planatary boundaries, social foundation, een circulaire economie en de SDG’s.
 • Data driven werken
  Wat zijn de uitdagingen waar je tegenaan loopt als je jouw organisatie meer met data wilt laten werken. Tijdens dit college wordt ingezoomd op wat datagedreven werken inhoudt en waar de focus op moet liggen. Dit aan de hand van drie onderwerpen, namelijk; hoe verandert data gedreven werken het bedrijfsmodel, wat vraagt data gedreven werken van de organisatie en tenslotte ethische implicaties van werken met data.
 • Ethiek en transparantie
  Waar de integriteit in het geding is, doet dat afbreuk aan het vertrouwen van de burger in de overheid. Het is dus van belang om de effectiviteit van bestaand beleid regelmatig te evalueren. In dit college worden concrete en praktische handvatten geboden om Ethisch Leiderschap te tonen, integriteitdilemma’s te adresseren, het integriteitsysteem vorm te geven en zo (uiteindelijk) te komen tot een cultuur waarin ethiek sterk geworteld is.

*De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

Je bent een publieke manager of professional die op zoek zijn naar de laatste inzichten en handvatten om succesvol leiding te kunnen geven binnen de overheid.

Meld je nu aan

Aanmelden voor de Collegereeks Strategisch Veranderen bij de Overheid doe je via de aanmeldbutton. Heb je nog andere vragen? Onze programma-coördinator beantwoordt deze graag.

Data en tijden

Dit programma heeft meerdere startmomenten. Kies zelf wat jou het beste uitkomt. Klik op de editie van jouw keuze om alle data van de colleges te zien.

Deze editie van het programma vindt plaats op:

 • 23 en 30 maart 2023
 • 6, 13 en 20 april 2023
 • 11 mei 2023

De colleges starten om 16.00 uur en eindigen rond 19.30 uur inclusief een pauze, waarin we een lichte maaltijd aanbieden. Het eerste college start om 15.30 uur.

Deze editie van het programma vindt plaats op:

 • 8, 15, 22 en 29 november 2023
 • 6 en 13 december 2023
De colleges starten om 16.00 uur en eindigen rond 19.30 uur inclusief een pauze, waarin we een lichte maaltijd aanbieden. Het eerste college start om 15.30 uur.

Wat zijn de kosten?

De investering voor de collegereeks is € 2.295,- per persoon (exclusief 21% btw). Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en een lichte maaltijd. Je ontvangt een deelnamcertificaat.

Kosteloos annuleren is uitsluitend mogelijk per e-mail tot 4 weken voor de aanvangsdatum. Na die datum ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze opleiding is geen STAP-budget mogelijk.

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.