Data en IT | module PE-programma Deskundigheidsbevordering

Breukelen
Diverse startdata in 2022
1 dag
van 8.45 tot 16.15 uur of van 14.00 tot 21.30 uur
Nederlands
€ 995 (vrij van btw)

Data en IT

In de module 'Data en IT' worden onderstaande thema's behandeld waarbij de combinatie van academische kennis en praktische toepasbaarheid zorgt voor een hoog leerrendement.

 • Ethisch kader data gedreven besluitvorming
 • Toepassingsmogelijkheden Data en IT
 • Tokenisatie, DLT en toezicht

Wat levert het je op?

 • Inzicht in actuele ontwikkelingen binnen jouw sector
 • Permanente educatie-cyclus
 • Efficiënte kennisoverdracht en ervaringen uitwisselen met vakgenoten
 • Deelnamebewijs

Onderdeel PE-programma Deskundigheidsbevordering

De module is een onderdeel van het PE-programma Deskundigheidsbevordering. Het PE-programma bestaat uit vier modules. Volg de module Data en IT voor een snelle upgrade van je kennis of doorloop het gehele programma voor een permanente educatie-cyclus. 

Meer informatie

Vraag de brochure aan voor meer informatie over de inhoud van de module of voor een totaaloverzicht van het gehele PE-programma. Heb je een specifieke vraag neem dan rechtstreeks contact op met onze programma-coördinator. Ze helpt je graag verder.

 

 • Ontwikkeld samen met Verbond van Verzekeraars
 • Kennisniveau up-to-date
 • Onderdeel van permante educatie-cyclus

Van wie krijg je college?

Tijdens deze module krijg je niet alleen college van vaste sprekers van Nyenrode. We nodigen ook gastsprekers uit.

De hoogleraren en experts

Tijdens deze module zijn de hoogleraren en experts:

 • prof. dr. Edgar Karssing, Nyenrode Business Universiteit
 • drs. Jos Schaffers, Verbond van Verzekeraars
 • prof. dr. Cokky Hilhorst, Nyenrode Business Universiteit
 • dr. ir. Leonard Franken, AFM
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

In deze module gaan we in op de volgende thema's.

Ethisch kader data gedreven besluitvorming

Het Verbond van Verzekeraars heeft een ethisch kader data gedreven besluitvorming opgesteld, dat per 1 januari 2021 als zelfregulering voor alle leden geldt. Het is een sterk ‘principle based’ kader, waarbij verzekeraars zelf aan de slag moeten. Het etisch kader is een groeimodel. Tijdens de implementatie lopen verzekeraars ongetwijfeld nog vele lastige vragen tegen het lijf. Tijdens dit college gaan we met elkaar en de kerndocenten in gesprek. Wat zijn de eerste ervaringen? Wat werkt? Wat zijn valkuilen?

Toepassingsmogelijkheden Data en IT

Een typisch kenmerk van hedendaagse organisaties is dat IT-systemen en data belangrijk zijn voor de continuïteit en voor de uitvoering van de strategie. Het gebruik van data en technologie brengt echter niet alleen voordelen met zich mee, maar ook risico’s; dit betreft belangrijke vragen op het gebied van bijvoorbeeld privacy-, eigendom- en control. In dit college wordt onder meer ingegaan op de volgende onderwerpen: 

- Hoe veranderen IT en data gedreven werken het bedrijfsmodel?
- Wat vraagt dit van de organisaties?

Tokenisatie, DLT en toezicht

De blockchaintechnologie en de toepassing ervan is nog volop in beweging. De AFM ziet grote en kleine instellingen en startups deze nieuwe ruimte verkennen en dat is positief. De AFM is hierbij aangehaakt via Dutchchain (Blockchain hackathon), Dutch Blockchain Coalitie, TU Delft en via de Innovatiehub van de AFM en DNB. Bij de laatste kunnen de grote en de kleine ondernemingen terecht voor ondersteuning in de complexe interactie tussen regelgeving en blockchaingedreven innovatie. In dit college nemen we je mee in het toezicht op onder andere blockchain in relatie tot de verzekeringssector. 

De inhoud van de module is onder voorbehoud van wijzigingen.


Uitgebreide informatie module Data en IT

Uitgebreide informatie over de inhoud van deze module en een overzicht van alle modules die deel uit maken van het PE-programma Deskundigheidsbevordering, vind je in de brochure die je aan de rechterzijde van deze pagina kan aanvragen.

Voor wie?

Je bent directeur/lid Raad van Bestuur, toezichthouder/commissaris of managing director bij een verzekeringsinstelling. Deze module, onderdeel van het PE-programma Deskundigheidsbevordering, biedt je de noodzakelijke updates van je kennis. Je kan kiezen uit verschillende dagen. Per dag is duidelijk aangegeven of de module voor commissarissen of voor bestuurders is bestemd.  De modules zijn berekend op maximaal 20 deelnemers per dag. Naast de klassikale dagen bieden wij de laatste programmadag van de module online aan.

Data en tijden 2022

Voor directeuren / Raden van Bestuur / managing directors

 • 25 januari van 8.45 - 16.15 uur
 • 16 februari van 14.00 - 21.30 uur
 • 22 maart van 8.45 - 16.15 uur
 • 7 april van 8.45 - 16.15 uur
 • 15 juni van 8.45 - 16.15 uur (online)

Voor toezichthouders / commissarissen

 
 • 7 maart van 14.00 - 21.30 uur
 • 15 juni van 8.45 - 16.15 uur (online)

Meld je aan

Aanmelden doe je via de aanmeldbutton.

Vragen?

Heb je een vraag over deze module of over het gehele PE-programma? Neem dan contact op met onze programma-coördinator. Zij helpt je graag verder.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de module Data en IT zijn € 995 (vrij van btw). Dit is inclusief literatuur en catering.
*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.