Deficiëntietraining Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB) | P.O. Assurance

Breukelen
24 oktober 2022
3 dagen
9.30 - 16.30 uur (tijden onder voorbehoud)
Nederlands
€1400,- (inclusief materiaal en lunch) of €1800,- (inclusief 2 overnachtingen op het landgoed van Nyenrode, ontbijt, lunch, diner en materiaal)

Beroepsethiek, gedrag en inzicht in besluitvormingsprocessen zijn essentieel voor accountants, zowel als het gaat om (professioneel) gedrag van de beroepsbeoefenaar als om het verkrijgen van inzicht in het gedrag van de klant / opdrachtgever. Het doel van Gedrag, Ethiek en Besluitvorming in de accountantsopleiding is vooral het verschaffen van inzicht in de beginselen en theorieën met betrekking tot (professioneel) gedrag. 

Heb je de theoretische opleiding afgerond op basis van de ‘oude eindtermen’ en ben je op of na 1 november 2017 begonnen met de praktijkopleiding Assurance? Of ben je op of na 1 november 2017 overgestapt van de praktijkopleiding RA naar de praktijkopleiding Assurance? Dan heb je mogelijk een deficiëntie voor het vakgebied Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB).

Nyenrode biedt een driedaags deficiëntieprogramma aan. In dit programma komen de eindtermen van het vakgebied GEB op het vereiste niveau aan de orde. De cursus is interactief van opzet, met veel aandacht voor praktische toepassingen in de eigen beroepsomgeving.

NA AFLOOP BEN JE IN STAAT BENT OM:

  • te reflecteren ten aanzien van persoons- en situatieoorzaken van (eigen) professionele gedrag, en daarbij te benoemen waar sterktes, valkuilen en ontwikkelpunten liggen.
  • op basis van verworven vaardigheden en inzichten in een werksituatie (m e)verantwoordelijkheid te dragen voor het aansturen van professionele teamen samenwerkingsprocessen.
  • het eigen professionele oordeels- en besluitvormingsproces te analyseren met als doel om hiervan te leren.
  • een reflectie op de door de trainee ingebrachte casuïstiek, waarbij de trainee een verband legt tussen de theoretische eindtermen voor het vakgebied GEB en de eindtermen voor de praktijkopleiding voor het vakgebied GEB.

Data 3-daagse training: maandag 24 oktober 2022, dinsdag 25 oktober 2022, woensdag 26 oktober 2022

Aanmelden: Stuur een e-mail naar praktijkopleiding@nyenrode.nl met daarbij de vermelding met of zonder overnachting.

Deze training wordt door Nyenrode aangeboden ten behoeve van het eventueel moeten dichten van de theoretische GEB deficiëntie. Deze training kan niet als driedaags trainingsprogramma worden opgevoerd als onderdeel van de praktijkopleiding.

De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van periodieke wijzigingen (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven)

Zijn er nog geen nieuwe data beschikbaar voor de training die jij wilt volgen of is de training die jij wilt volgen vol? Stuur dan een e-mail naar praktijkopleiding@nyenrode.nl. Zodra de data gepland zijn en/of er een plek vrij komt, word je door ons geïnformeerd. 

Alle trainingen vinden in een fysieke setting op Nyenrode Breukelen plaats. Mocht een training in fysieke vorm toch niet mogelijk blijken, dan worden de deelnemers daarvan op de hoogte gebracht.

Trainers

Karin Heine

Karin Heine is registeraccountant en werkzaam als docent/ trainer binnen het vakgebied accountancy voor diverse onderwijsinstellingen in Nederland. Karin is ook betrokken bij de praktijkopleiding waarbinnen zij onder andere referaatbeleider is. Daarnaast is zij examinator van het geïntegreerde slotexamen. Karin is twee keer uitgeroepen als docent van het jaar bij Nyenrode. De passie die zij heeft voor het accountantsberoep, en de vakkennis die zij bezit, deelt ze graag met (aankomend) vakgenoten. “Ik hoop dat ik mijn passie voor het mooie vak van accountant met jou kan delen tijdens deze driedaagse training. Daarbij hoop ik specifiek dat we samen kunnen ontdekken dat niet alleen het rationeel vaktechnische aspect van belang is, maar zeker zo belangrijk het ethisch persoonlijke aspect.”

 

Jacqueline Springvloet-Dubbeld

Jacqueline Springvloet Dubbeld is registeraccountant en kerngroep voorzitter van de praktijkopleiding van Nyenrode. Tevens is zij examinator van de geïntegreerde slotexamens bij de NBA. Jacqueline zet zich op Nyenrode in om de onderwijsfilosofie van de “Robuuste Accountant” uit te dragen, zoals ook in deze training. Dat doet zij met veel enthousiasme, professionele en vakkundige inbreng. "Ik hoop dat ik met hetzelfde enthousiasme, mijn professionele en vakkundige inbreng als trainer van dit programma een mooie bijdrage kan leveren in jouw praktijkopleiding. Het lijkt me mooi om op zoek te gaan naar jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten.”

Opzet en resultaat

De eindtermen (en daarmee ook de leerdoelen van dit programma) zijn gericht op relevante delen van de persoonlijkheidspsychologie en de invloed van de situatie en omgeving op zowel eigen gedrag als besluitvorming. Dat maakt dat de beginnend beroepsbeoefenaar in staat is om te gaan met moeilijke situaties zoals voet bij stuk houden, stellen van grenzen en communiceren over moeilijke kwesties. Ook zijn er enkele eindtermen die samenhangen met het begrijpen van teamprocessen en leiderschap. Ten slotte heeft het voor accountants zo belangrijke proces van professionele oordeels- en besluitvorming (inclusief morele oordeelsvorming) een belangrijke plaats in de eindtermen.

Aanmelden: Stuur een e-mail naar praktijkopleiding@nyenrode.nl met daarbij de vermelding met of zonder overnachting.

HET PROGRAMMA BESTAAT UIT DRIE HOOFDLIJNEN:

  • De basis van ethiek en de koppeling van ethiek en professioneel gedrag aan de beroepsregelgeving.
  • Professionele intervisie en reflectie aan de hand van een persoonlijk dilemma uit de eigen beroepsomgeving.
  • Persoonlijkheidspsychologie, heuristen en biases bij zowel jezelf als (aankomend) accountant als bij anderen in je omgeving. De training wordt afgesloten met het schrijven van een schriftelijke beschouwing over het ingebrachte dilemma.