Finance in Transitie

In het kort

 • Breukelen
 • voorjaar 2020
 • 3 modules (verdeeld over 3 dagen)
 • Nederlands
 • € 2.995 (exclusief btw)

Finance in Transitie

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Sustainable Developments Goals (SDG's) vastgesteld. Deze doelen omvatten maatschappelijke thema’s, van armoede en gezondheid tot klimaatactie en economische groei. Voor veel bedrijven zijn deze SDG’s inmiddels een strategische keuze. Focussen op deze SDG’s helpt bedrijven aan bestaansrecht en kan een driver zijn voor innovatie, onderscheidend vermogen en duurzame groei.

Financiële instellingen kunnen door hun kredieten en beleggingen een cruciale enabler zijn voor deze grote vraagstukken. Een dergelijke strategische keuze is voorbehouden aan de top van de onderneming. Daarom is dit programma gericht op beslissers van financiële instellingen: zij die rapporteren aan de board of zelf bestuurder zijn van een bank, verzekeraar, pensioenfonds of beleggingsinstelling. 

Wil je je verdiepen in wat de transities voor jou betekenen, nu en later? Hoe kan je met je organisatie de beweging maken van een beheerste bedrijfsvoering naar impactvol ondernemen? Waar begin je? Er zijn meer vragen dan antwoorden en harde data ontbreken vooralsnog, maar het begin is wel gemaakt.

Aan het eind van de opleiding

 • Heb je meer houvast bij de strategievorming en implementatie van lange termijn waardencreatie in de dynamiek die de financiële sector kenmerkt.
 • Concreet en toepasbaar
 • College van experts uit het bedrijfsleven
 • Theorie gekoppeld aan de praktijk

Contact

Rob Verjans

Rob Verjans

Directeur bij pensioenfonds ABP
'Het programma heeft een andere invalshoek dan gebruikelijk en voegt echt waarde toe op een zeer belangrijk thema.'

Van wie krijg je college?

Tijdens het Finance in Transitie programma geven inspirerende gastsprekers uit wetenschap en praktijk hun visie en vertellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

De hoogleraren en experts

De hoogleraren, gastdocenten en praktijksprekers voor dit programma zijn:

 • Prof. dr. Olaf Sleijpen - divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars bij DNB
 • Lucas Simons MSc MBA - directeur New Foresight
 • Kirsten Konst - member Managing Board bij Rabobank Group
 • Dr. Nancy Kamp-Roelands RA - hoogleraar Non-Financial Information, Integrated Reporting & Assurance bij RUG en EY
 • Tanja Cuppen MBA - CRO bij ABN AMRO
 • Geanne van Arkel - head of Sustainable Management bij Interface
 • Roelof Westerbeek - voormalig executive DSM en Amcor
 • Anne-Marie Rakhorst - duurzaam ondernemer, publicist en spreker
 • Ronald Heijn - programma-directeur Executive Education bij Nyenrode Business Universiteit
 • Peter Borgdorff - directeur PFZW
 • Prof. dr. André Nijhof - Nyenrode Business Universiteit
 • Bouwe Taverne - programma-manager Finance bij Het Groene Brein
De sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 
Ronald Heijn

Ronald Heijn

Programma directeur EEOD Finance & Tax

Contact

Janneke Tettero

Janneke Tettero

Programma directeur bij de Volksbank
'Het programma geeft veel inspiratie van buiten en zorgt voor verbinding binnen de sector.'

Wat ga je doen?

Strategievorming richt zich op het onderzoe­ken en vinden van de juiste match tussen de activiteiten waar een organisatie goed in is én de mogelijkheden die de externe omgeving biedt. Het programma inspireert en faciliteert de deelnemers bij het verkennen van wat er in de omgeving gebeurt en bij het onderzoeken van de competitieve positie van de eigen organisatie en betrokken instellingen. De focus ligt op lange termijn waardecreatie, conceptu­alisering van de wijze waarop markttransformaties verlopen en de diverse vormen van business development, concurrentie en samenwerking die daarbij passen.

Het programma bestaat uit discussies, 'living cases' van ondernemers die hun persoonlijk verhaal doen en periodes waarin de deelnemers aan hun strategische innovatie werken. Onder een strategische innovatie verstaan we dat de deelnemers beleidsvoornemens opstellen gericht op het initiëren van meervoudige waardencreatie.  

Thema´s

 • Dag 1 – WHY: hier ligt het accent op stewardship, met een theoretische basis die gevormd wordt door het begrip meervoudige waardecreatie en het markttransformatiemodel.
 • Dag 2 - HOW: hier ligt het accent op enterpreneurship, de verbinding tussen theorie en praktijk van zowel financiële als niet-financiële ondernemingen.
 • Dag 3 – WHAT: hier ligt het accent op leadership. We vragen de deelnemers in de rol van leider expliciet te maken welke interne en externe randvoorwaarden nodig zijn voor het succesvol realiseren van de eigen strategische innovatie.

Contact

Andre Broersma

André Broersma

Manager Investment Strategy bij TKP Investments
'Een inspirerende opleiding in een open sfeer over duurzame transitie.'

Voor wie?

Je bent senior manager, directeur of bestuurder van een bank, verzekeraar, pensioenfonds of beleggingsinstelling.

Om de strategische rol scherp te krijgen die deze partijen kunnen vervullen, is het belangrijk dat je als deelnemer een van deze financiële instellingen vertegenwoordigd. Op deze manier kunnen we de financiering en belegging bij de grote maatschappelijke vraagstukken vormgeven waar het bedrijfsleven, overheid en publieke sector aan werken.

Data en tijden

Het programma bestaat uit drie dagen van in totaal zes dagdelen.

Momenteel zijn we bezig met de herontwikkeling van het programma. We verwachten in het voorjaar van 2020 met het programma te starten. Zodra de data bekend zijn, lees je die hier.

Heb je belangstelling voor het programma? Neem contact op met programma-coördinator Carlijn Kappelle via c.kappelle@nyenrode.nl.
Ook met andere vragen helpt zij je graag.

Contact

Roger Otten

Roger Otten

Senior Policy Advisor Investments bij ABP Pensioenfonds
"Een mooi en concreet voorbeeld hoe een pensioenfonds een bijdrage kan leveren aan de transities waar we als maatschappij middenin zitten."

Wat zijn de kosten?

De investering voor het Finance in Transitie programma is € 2.995,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief literatuur en catering.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.