Fiscale Aspecten van Concernfinanciering

Breukelen
Voorjaar 2022
1 dag
16.00 - 19.30 uur
Nederlands
€ 349 (kortingactie)

Weet je alles al over de ebitda-regeling die de rente in aftrek beperkt?Dit onderwerp en vele andere komen aan bod in deze interactieve cursus over de fiscale aspecten van concernfinanciering. Natuurlijk wordt ingegaan op relevante wettelijke bepalingen en de impact van recente jurisprudentie. Tijdens de cursus zullen diverse casusposities worden doorgenomen. Ook is er ruimschoots de mogelijkheid om praktijkervaringen in te brengen.

Doelstelling

Na afloop heeft heb je kennis van de fiscale aspecten van concernfinanciering opgefrist. Je weet wanneer sprake is van fiscaal eigen en vreemd vermogen, op grond van welke regelingen de rente in aftrek beperkt kan worden, én wat de fiscale gevolgen zijn van een debt for equity swap, overdracht van vorderingen en potentiële fiscale risico's die zich in de praktijk kunnen voordoen bij concernfinanciering (als gevolg van samenloopbepalingen in de Wet Vpb).

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en jouw aanmelding verwijzen we je graag door naar de website van NBA

 • Interactief
 • Theoretische context
 • Praktijkgericht

Hoogleraren en Experts


 • prof. mr. dr. Arco Bobeldijk

Inhoud

In deze cursus komt onder meer aan de orde:

 • onderscheid fiscaal eigen vermogen en vreemd vermogen onzakelijke lening problematiek
 • renteaftrekbeperkingen in de Wet Vpb
 • voorgestelde renteaftrekbeperking m.i.v. 2019 (ebitda-regeling)
 • mogelijkheden om verlies op vorderingen te nemen
 • antimisbruikbepalingen inzake afgewaardeerde vorderingen
 • overdracht en omzetting van vorderingen (debt for equity swap)
 • samenloop financiering en fiscale eenheid distressed debt situaties

Voor wie?

Controllers, accountants, bestuurders, toezichthouders, commissarissen, risk managers en auditors in (hoger) financieel management.

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldbutton

De prijs van deze investering bedraagt: € 349,- (3 PE uren).

Indien je je inschrijft voor drie verdiepingscursussen op Nyenrode Business Universiteit met in totaal 9 PE-punten, ontvang je een korting van €100 op de totaalprijs.