Fiscale Aspecten van Concernfinanciering

In het kort

 • Breukelen
 • 8 september 2020
 • 16.00 - 19.30 uur
 • 3 uur
 • 1
 • Nederlands
 • € 349 (kortingactie)

Weet u alles al over de nieuwe ebitdaregeling die met ingang van 2019 derente in aftrek zalbeperken? 

Dit onderwerp en vele andere onderwerpen komen aan bod in deze interactieve cursus over de fiscale aspecten van concernfinanciering. Natuurlijk wordt ingegaan op relevante wettelijke bepalingen en de impact van recente jurisprudentie. Tijdens de cursus zullen diverse casusposities worden doorgenomen. Ook is er ruimschoots de mogelijkheid om praktijkervaringen in te brengen.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en jouw aanmelding verwijzen we je graag door naar de website van NBA

 

 • Interactief
 • Theoretische context
 • Praktijkgericht

Inhoud

In deze cursus komt onder meer aan de orde:

 • onderscheid fiscaal eigen vermogen en vreemd 
  vermogen onzakelijke leningproblematiek
 • renteaftrekbeperkingen in de Wet Vpb
 • voorgestelde renteaftrekbeperking m.i.v. 2019 (ebitda-regeling)
 • mogelijkheden om verlies op vorderingen te nemen
 • antimisbruikbepalingen inzake afgewaardeerde
  vorderingen
 • overdracht en omzetting van vorderingen 
  (debt for equity swap)
 • samenloop financiering en fiscale eenheid
 • distressed debt situaties