Fiscale Aspecten van Concernfinanciering (Vennootschapsbelasting)

Breukelen
Voorjaar 2022
1 dag
16.00 - 19.00 uur
Nederlands
€ 349

Tijdens deze interactieve cursus haken we in op de fiscale  aspecten van concernfinanciering, zoals de Ebitda-regeling. Er wordt ingegaan op relevante wettelijke bepalingen en de impact van recente jurisprudentie, in het bijzonder de Hunkemöller zaak. Daarnaast worden er diverse casusposities doorgenomen. Ook is er de mogelijkheid om eigen praktijkervaringen in te brengen.

  • Interactief
  • Theoretische context
  • Praktijkgericht

  Wat levert het je op?

  • Actuele kennis gelet op fiscale aspecten van concernfinanciering.
  • Inzicht in wanneer er sprake is van fiscaal eigen en vreemd vermogen.
  • Inzicht in wat de fiscale gevolgen zijn van een debt for equity swap, overdracht van vorderingen en potentiële fiscale risico's die zich in de praktijk kunnen voordoen bij concernfinanciering.
  • Inbreng van een eigen praktijkcase.

  Tijdens deze cursus word je begeleid door Arco Bobeldijk.

  Arco Bobeldijk is Tax partner bij Loyens & Loeff NV en hoogleraar vennootschapsbelasting bij Nyenrode Business Universiteit.

  Inhoud

  Tijdens deze cursus haken we in op:

  • Onderscheid fiscaal eigen vermogen en vreemd vermogen
  • Onzakelijke lening problematiek
  • Verschillende renteaftrekbeperkingen in de Wet Vpb
  • Ebitda-regeling sinds 2019
  • Recente fraus legis jurisprudentie (Hunkemöller)
  • Mogelijkheden om verlies op vorderingen te nemen
  • Antimisbruikbepalingen inzake afgewaardeerde vorderingen
  • Overdracht en omzetting van vorderingen (debt for equity swap)
  • Samenloop financiering en fiscale eenheid distressed debt situaties

  Voor wie?

  Controllers, accountants, bestuurders, toezichthouders, commissarissen, risk managers en auditors in (hoger) financieel management.

  Aanmelden

  Je kan je aanmelden via de online aanmeldbutton.

  De investering voor deze cursus is € 349,- (exclusief btw) en is inclusief lesmateriaal en culinaire verzorging. Na het volgen van deze cursus ontvang je 3 PE-punten.