Fiscale winstbepaling, van voor tot na de Corona-crisis

Breukelen
23 november 2021
1 dag
3 uur
16.00 - 19.00 uur
Nederlands
€ 349 (kortingsactie)

Fiscale Winstbepaling; van voor tot na de coronacrisis.

Met het aantrekken van de economie in de laatste jaren zijn de accenten in de fiscale discussies zichtbaar verschoven. Ging het de afgelopen jaren in veel gevallen over verliezen, het beperken van lasten en het spreiden van afwaarderingen, deze jaren staat het temperen van winsten weer bovenaan de agenda. En dat is nodig om te voorkomen dat te veel belasting wordt betaald. De verhouding tussen totaalwinst en jaarwinst zou theoretisch in evenwicht moeten zijn, maar de wetgever heeft daar verschillende inbreuken op gemaakt. Bijvoorbeeld door in de vennootschapsbelasting de verliescompensatie te beperken tot maximaal 6 jaren vooruit. Bij het verdampen van compensabele verliezen wordt meer belasting betaald dan strikt genomen nodig zou zijn geweest. Dus komt de vraag op hoe dit kan worden voorkomen.

Maar door de coronacrisis ziet de wereld er nu geheel anders uit! Verwachtingen, kansen en mogelijkheden moeten rigoureus worden bijgesteld. Het is de vraag wat dat fiscaal betekent. Hoe kan door de toerekening van baten en lasten de fiscale schade worden beperkt? En welke kansen en bedreigingen ontstaan door de fiscale wet- en regelgeving voor de verwerking van baten en lasten in de tijd, bijvoorbeeld vanwege dreigende verliesverdamping? Oftewel: hoe kunnen fiscale kansen worden gekeerd binnen de fiscale winstbepaling?

De Hoge Raad heeft in de afgelopen decennia diverse handvatten gegeven voor de toerekening van baten en lasten in de tijd.  Maar wat betekent dat concreet voor fiscale activa en voor passiva? Welke richtlijnen zijn voor de praktijk beschikbaar om daar goed mee om te gaan? Op deze en soortgelijk vragen zal tijdens de cursus uitgebreid worden ingegaan.  Omdat je vanuit de accountancy affiniteit hebt met jaarwinstbepaling, staat verdieping tijdens de cursus centraal. Daarbij passeren verschillende fiscale leerstukken die in dit verband relevant zijn, de revue. Je kan daarbij onder meer denken aan het waarderen, afwaarderen en samenhangend waarderen van vermogensbestanddelen en aan het mogen of moeten verantwoorden van baten en lasten.

JE wordt van harte uitgenodigd tijdens de cursus ook jouw praktijkervaringen in te brengen.

Doelstelling

Vanuit een theoretische analyse neemt professor Lubbers je mee met zijn vertaling voor de praktijk. Daardoor heb je zicht op de mogelijkheden en de onmogelijkheden om binnen de fiscale winstbepaling de fiscale kansen en mogelijkheden na corona te keren. Bij afloop van de cursus kan je benoemen welke voorwaarden daarbij gelden. 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en jouw aanmelding verwijzen wij je graag door naar de website van de NBA.

 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Top sprekers vanuit de business

Inhoud

De fiscale winstbepaling vraagt om een verdieping in de onderwerpen:

 • De verhouding tussen totaalwinst en jaarwinst.
 • Inzicht in fiscale regels rond de toerekening van baten en lasten.
 • Hoe ver reikt de vrijheid van goed koopmansgebruik voor bedrijven en waar liggen de grenzen?
 • Op welke manier grijpen wettelijke bepalingen in op de winstbepaling volgens goed koopmansgebruik?
 • Wat is de ruimte om na de Corona-crisis de fiscale kansen en mogelijkheden te vergroten?
 • Voorkomen van verliesverdamping.
 • Welke mogelijkheden bestaan er om fouten uit het verleden te herstellen?
 • Praktijkervaringen.

 

Voor wie?

Accountants, controllers, financials, CFO’s, bestuurders, fiscalisten, advocaten, adviseurs, commissarissen, bedrijfseconomen en andere financieel professionals die behoefte hebben aan verdieping over het onderwerp fiscale winstbepaling.

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldbutton

Kosten

De prijs van deze investering bedraagt: € 349,- (3 PE uren).

Indien je je inschrijft voor drie verdiepingscursussen op Nyenrode Business Universiteit met in totaal 9 PE-punten, ontvang je een korting van €100 op de totaalprijs.