Frontrunners in Stewardship

Breukelen
Startdatum in overleg
6 blokken gedurende 4 maanden
Nederlands
35.000 - 45.000

Transformatie start met persoonlijke overtuiging

In elke markt zijn transities gaande richting duurzame ontwikkelingen en het zijn daarbij vaak individuen die de kar trekken. Zij doen dat vanuit een persoonlijk motief en met concrete acties. Deze proactieve individuen nemen de leiding en dagen zichzelf en anderen steeds weer uit om bewuste en betere beslissingen te nemen. De veranderingen die teweeg moeten worden gebracht, komen bijna altijd vanuit hun eigen persoonlijke overtuiging. Alleen dan kunnen ze samenwerken met anderen om verandering in het systeem te creëren en transformeren naar duurzame organisaties.

Frontrunnersaanpak zorgt voor versnelde beweging

Werk jij als directie en/of programmamanager aan de Nieuwe Economie. En wil je meer meer mensen in beweging krijgen voor jouw opgave? Of wil je versnellen of meer impact maken met jouw veranderproces? Laat je informeren over het Incompany programma Frontrunners in Stewardship, die samen met het bureau Transform4C en Nyenrode is ontwikkeld. Dit programma richt zich op een frontrunnersaanpak met high potentials die versneld zorgt voor een andere mindset en cultuur ten aanzien van maatschappelijke waardecreatie.

Toegespitst op jouw organisatie

Gedurende een intake-gesprek kijken we samen hoe we de realisatie van de duurzaamheidsambities binnen jouw organisatie met een frontrunnersaanpak versneld kunnen realiseren. De focus ligt daarbij op het versterken van de groepen van voorlopers op het thema Duurzaamheid (‘duurzame frontrunners’) die reeds in beweging zijn binnen de organisatie. Daarnaast nemen we samen de randvoorwaarden door die nodig zijn om van start te kunnen gaan met het programma; is de visie van de organisatie voor iederen duidelijk, zijn de ecosystemen goed in beeld en welke ruimte is er om te bewegen? 

Wat levert het op

 • In het programma wordt gewerkt aan manieren om versneld tot oplossingen te komen in slimme, zelflerende netwerken - die bijdragen aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelen van de organisatie. Dit bevat onder meer experimenten met individuele mindset activatie en nieuw collectief gedrag. Experimenten bieden inzichten voor individuen en organisatie, die vooraf niet altijd te voorspellen zijn.
 • De motivatie bij deelnemers neemt toe, alsmede het innovatief vermogen, duurzame inzetbaarheid en de productiviteit en effectiviteit door betere samenwerking.
 • De organisatie krijgt concrete feedback op de huidige systemen om tot verduurzaming te komen en genereert via een core team relevante inzichten wat nodig is om de duurzaamheidsaanpak dan wel andere voorwaarden om tot realisatie te komen bij te stellen om tot versnelling te komen.
 • Het  core team is na dit programma gegroeid in inzichten op de werking van frontrunnersconcepten en krijgen meer inzicht in wat nodig is om hun impact te vergroten of tot een vervolg te komen.
 • Toename van het innovatief en responsief vermogen
 • Verduurzaming door concrete feedback op huidige systemen
 • Inzichten op werking frontrunnersconcepten

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:Info@transform4c.com of bel tel: 06-142 23 052.

Hoogleraren en experts

Andre Nijhof is sinds 2016 Professor Sustainable Business & Stewardship bij Nyenrode Business Universiteit. Andre streeft naar verdieping van theorie en intensivering van het netwerk van Stewardship best practices in de private sector.

Charlotte Extercatte ontwerpt en begeleidt frontrunners trajecten bij pioniers in duurzame ontwikkeling. Haar bureau AmbassadorWise ontwikkelt sinds 2007 de praktijkformule om versneld te innoveren in diverse sectoren en onderwijs met frontrunners. In 2019 werd AmbassadorWise in Circl genomineerd door BNR Greenquest als enige sociale innovatie onder 40 deelnemers. In 2021 is AmbassadorWise overgegaan in Transform4C.

Nyenrode werkt met Transform4C samen in een structurele strategische samenwerking. 

Gastsprekers

Afhankelijk van de organisatie en het werkveld, worden gastsprekers uitgenodigd die bij een pionier in de Nieuwe Economie werken.

Inhoud programma

Succesvolle ondernemers zijn bezig met de wereld van morgen. In een markt en wereld die steeds sneller gaat en complexer wordt, zijn zij in staat om voorop te lopen. Wat maakt dat deze organisaties succesvol zijn? Deze ‘frontrunners’ werken met de kracht van ambassadeurs. Waardevol voor mensen, organisaties en maatschappij.

In dit pogramma behandelen we de K.R.A.C.H.T-thema’s aan de hand van korte, TEDx achtige inleidingen. Daarbij bieden wij houvast vanuit de literatuur, bespreken en analyseren we casussen uit de eigen praktijk en is er veel interactie als groep en op persoonlijk niveau. Bovendien vragen we deelnemers om van tevoren opdrachten voor te bereiden. Tijdens de dagen zullen we deze output bespreken en relateren aan de praktijk van de organisatie.

 1. Kompas - Wat is de purpose van de organisatie en welke concrete doelstellingen hebben we ons gesteld? Waarom en waartoe eigenlijk? Wat is het beeld waar we als organisatie in 10 of 20 jaar tijd staan? Welke veranderingen zijn nodig in ondernemerschap om deze toekomst vorm te geven en welke rol speelt Stewardship daarin? Wat leren we op dit vlak van de pioniers? Wat doen zij anders, waardoor zij succesvol zijn? Theorie gaat in dit blok onder meer over het ontstaan en ontwikkeling van sustainable development, betekenis van stewardship en concepten zoals backcasting, die succesfactoren zijn gebleken van de pioniers o.b.v. onderzoek (blok 1)

 2. Rollen- Wie heeft welke rol in de transitie naar een Nieuwe Economie en wat is daarin de rol van voorlopers? Op welke wijze draagt voorloperskracht bij aan het versneld realiseren van de duurzaamheidsstrategie van de organisatie en persoonlijke ambities? Hoe vullen andere organisaties deze rol in? En wat is nodig om dat binnen jouw organisatie te activeren, als collectief en individu? Welk onderwerp heeft dan specifiek mijn interesse? Theorie gaat in dit blok onder meer over transitiekaders, stakeholder rollen en het belang van engagement (blok 2)

 3. Actie - Wat is een vraag of een uitdaging uit mijn praktijk waarbij ik graag wil innoveren? Welke kansen biedt deze uitdaging en welke waarden spelen een rol. Wat doen anderen al waar ik van kan leren? Wat is nodig om tot ideeën en oplossingen te komen? Welke persoonlijke uitdaging neem ik op me voor de komende 3 maanden en hoe geef ik dat vorm? (blok 3)

 4. Community – Wat is de rol van netwerken in het verduurzamen van organisaties? Hoe verhoudt zich dat tot het netwerk van voorlopers binnen de organisatie? Hoe krijg ik anderen in een netwerk mee om de oplossing voor mijn uitdaging (stap 3) versneld te realiseren? Welke inzichten doe ik daarbij op uit een stakeholderbenadering nieuwe stijl. Hoe doe ik dat in de praktijk en met wie doe ik dat? Wat werkt dan wel en niet? (blok 4)

 5. Herijken – De realisatie van de duurzaamheidsstrategie vraagt om een andere manier van ondernemen en samenwerken dan tot op heden de norm is. Voorlopers geven deze gewenste verandering concreet vorm in stap 3 en 4. Waar lopen we in de praktijk tegenaan? Wat is anders? Wat gaat goed of valt op? Wat mag het managementteam van ons verwachten als groep voorlopers? Wat hebben wij als groep nodig van het managementteam om onze rol nog krachtiger in te kunnen vullen en persoonlijke casuïstiek verder te brengen? Welke potentie en ambitie is er om deze groep te vergroten en welke acties zouden daar bij passen? Wat zouden we nog meer willen samen? (blok 5)

 6. Trots en Tansparantie – Voorlopers brengen naar buiten welke waarde zij kunnen bieden aan de organisatie en samenleving op basis van hun persoonlijke casuïstiek en collectieve ervaring. Ervaringen worden gedeeld in dialoog met het managementteam. Na deze presentaties wordt vastgesteld wat wij als groep en individu nodig hebben om elkaar nog verder te (blijven) versterken. Het krachtteam en managementteam is aanwezig. (blok 6)


Looptijd en aantal deelnemers

De looptijd van het programma is ongeveer 4 maanden en het maximaal aantal deelnemers is 20.

Voor wie?

Directie/programmamangers/lijnmanagers. Reeds actief met duurzaamheid en/of ambassadeur.

Wat zijn de kosten?

Na het intake-gesprek zal er een op maat uitgewerkt voorstel en een daarbij behorende offerte afgegeven worden. Geschatte kosten liggen tussen de 35.000 en 45.000 euro, afhankelijk van de specifieke wensen van de organisatie, inzet van een krachtteam ja of nee en het op orde zijn van de randvoorwaarden om met het programma van start te gaan.

Hierbij wordt uitgegaan dat de sessies niet op Nyenrode worden uitgevoerd en zijn de kosten voor locatie, catering en andere faciliteiten buiten beschouwen gelaten. Dit kan uiteraard indien gewenst meegenomen worden in de offerte.

De kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.