Integraal risicomanagement voor beleidsbepalers in de pensioensector

In het kort

 • Breukelen
 • 6 september 2021
 • 8 modules
 • Nederlands
 • € 7.995 (vrij van btw)

Integraal risicomanagement voor beleidsbepalers in de pensioensector

Bij veel pensioenorganisaties lag recent de nadruk op het formuleren van het integraal risicomanagement beleid (opzet-bestaan), nu is het tijd om dat beleid ook echt te beoordelen op de werking.

Tijdens het programma Integraal risicomanagement voor beleidsbepalers in de pensioensector leer je de werking van het integraal risicomanagement (IRM) te evalueren voor de pensioenorganisatie waarin je werkzaam bent, zodat deze zelflerend en zelfsturend wordt. Het programma brengt je de kennis van de (beoogd) sleutelfunctiehouder van de risicobeheerfunctie of de vervuller van die rol op niveau, om te voldoen aan de eisen die De Nederlansche Bank (DNB) stelt. Deze vereisten heeft DNB gepubliceerd op haar website.

Wat levert het je op?

 • Praktisch inzicht in welke trends en ontwikkelingen in risicogebieden van invloed zijn op de producten, diensten en organisatieonderdelen van je pensioenorganisatie.
 • Focus op het inregelen van een volwassen IRM.
 • Toetsings- en rapportagemechanismes die je kan gebruiken. 
 • Koppeling van je IRM verbetercirkel aan jouw planning en control cyclus.
 • Inrichten van de rollen en verantwoordelijkheden bij het bestuur en de (externe) uitvoeringsorganisatie.
 • Het inzetten van soft controls naast hard controls om de kwantitatief meetbare risico’s te kunnen evalueren.

Contact

Van wie krijg je college?

De modules worden verzorgd door praktijk professionals en hoogleraren. Daarnaast leveren ook gastsprekers waardevolle bijdragen.

De hoogleraren en experts

 • Drs. Peter Bannink MIM - pensioenfonds Zorg&Welzijn
 • Derek Dijst RO RE - De Nederlandsche Bank
 • Dr. ir. René Doff - Nyenrode Business Universiteit
 • Dr. Pieter van Foreest FRM - Nyenrode Business Universiteit
 • Dr. Vijay Gangadin MBA - AethiQs
 • Drs. ing. Rajesh Grobbe MBA RC - Bpf. Koopvaardij
 • Drs. Koos Haakma - Mastermind
 • Ir. Jeroen van der Hoek - Cardano
 • Drs. Eric Mathijssen - Cardano
 • Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA - Nyenrode Business Universiteit
 • Steven Spiessens RA - EY
 • Huseyin Uyan - Mastermind
 • Mr. Irene Vermeeren - Jones Day
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

Het uitgangspunt wanneer je start met het programma is dat het risicobeleid al is opgesteld (opgezet) en geïmplementeerd (bestaat). Aan de hand van casuïstiek leer je het volwassenheidsniveau van de pensioenorganisatie te bepalen en leer je de juiste vervolgstappen te zetten om de werking te verbeteren en het beleid te evalueren. Dat is de basis voor een goede ERB.

Thema's

Je gaat aan de slag met de volgende thema's:

 • Context & Governance
 • Van beleid naar IRM
 • Van IRM naar risicoanalyse
 • Operationeel risicomanagement
 • Financieel risicomanagement
 • IT-risico’s en project risico's
 • Rapportages en evaluaties
 • Op weg naar IRM 2.0
De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Examen

Aan het einde van het programma kan je (facultatief) deelnemen aan het examen. Het examen sluit aan bij de geschiktheidseisen voor de sleutelfunctiehouder risicobeheerfunctie van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling van de DNB.

Voor wie?

Je bent  pensioenfondsbestuurder, commissielid of medewerker van een bestuursbureau of pensioenuitvoeringsorganisatie en je hebt in je dagelijkse praktijk te maken met de cyclus van  risicomanagement en je wilt dit naar een hoger niveau brengen.

Data en tijden

Het programma vindt plaats op de volgende data:

 • 6 september 2021 (incl. overnachting)
 • 7 september 2021
 • 4 oktober 2021
 • 1 november 2021
 • 6 december 2021
 • 10 januari 2022
 • 7 februari 2022 (incl. overnachting)
 • 8 februari 2022

Reservedata: 7 en 8 maart 2022

We starten elke module om 9.00 uur en sluiten af rond 17.15 uur of 19.15 uur. De hotelovernachting na de eerste en na de zevende module op het landgoed van Nyenrode is inbegrepen.

Meld je aan

Aanmelden voor het programma doe je via de aanmeldbutton.

Het aantal deelnemers is beperkt tot een groep van circa 20 deelnemers. Je werkt in groepen van vier à vijf deelnemers gedurende het programma aan de uitwerking van opdrachten op het gebied van IRM.

Wat zijn de kosten?

De investering voor het programma Integraal risicomanagement voor beleidsbepalers in de pensioensector bedraagt € 7.995,- (vrij van btw). Dit is inclusief literatuur, catering en hotelovernachtingen
*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.