Leergang Publiek Privaat Security Management

In het kort

 • Breukelen
 • 16 mei 2019
 • 6 maanden
 • blended
 • 4 modules + slotdag
 • Nederlands
 • € 9.800,- (excl. btw)

Leergang Publiek Privaat Security Management

Strategische veiligheid staat hoog op de agenda van bedrijven en overheid. Door toenemende spanningen in de wereld (bijvoorbeeld terrorisme, maatschappelijke ontwrichting), technologische ontwikkelingen (bijvoor­beeld digitale dreiging, cybercrime) en de behoefte maat­schappelijke risico’s te beheersen (bijvoorbeeld voedsel­veiligheid) is de wereld meer onvoorspelbaar geworden. Aanscherping van de betekenis van dergelijke ontwikke­lingen en de vertaalslag naar meer veiligheid in de praktijk vormen de kern van de leergang Publiek Privaat Security Management.

Deze leergang richt zich op de ontwikkelingen voor de komende jaren, als ook op de praktische aanpak door overheden, bedrijven en instellingen. De leergang geeft inzicht in de structurele verschuivingen die plaatsvinden en werpt licht op de wijze waarop wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking van overheid en bedrijfsleven praktisch vorm kan krijgen.

Wat levert het je op?

 • De nieuwste academische inzichten en toepassingen binnen jouw vakgebied.
 • Inzicht in de verschillende belangen van stakeholders en hoe daarmee om te gaan.
 • Intervisie over jouw vraagstukken en casuïstiek.
 • Ervaring met praktijkcases en best practices.
 • Toetreding tot het Nyenrode alumni netwerk.
 • Uitnodiging voor het jaarlijkse alumni seminar.

We organiseren deze leergang in samenwerking met TNO.
 • Concreet en toepasbaar
 • College van experts uit het bedrijfsleven
 • Theorie gekoppeld aan de praktijk

Van wie krijg je college?

Tijdens de leergang Publiek Privaat Security Management geven inspirerende sprekers hun visie en vertellen zij vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

De hoogleraren en experts

 • Prof. dr. Bob Hoogenboom - Nyenrode Business Universiteit
 • Prof. mr. dr. Marcel Pheijffer - Nyenrode Business Universiteit
 • Dr. Edgar Karssing - Nyenrode Business Universiteit
 • Krishna Taneja - Directeur nationale veiligheid bij TNO
 • Dr. Marc Schuilenburg - Vrije Universiteit Amsterdam
 • Pier Eringa - President-directeur bij ProRail
 • Machiel toe Water - Philips Group Security
 • Hans van der Vlist - Directeur FIOD
 • Elsine van Os - CEO Signpost Six
 • Bart de Koning - De Correspondent
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Wat ga je doen?

De leergang heeft een ‘pracademic’ karakter: een combinatie van relevante weten­schappelijke verdieping met toepassing in de dagelijkse praktijk. Daarbij komt ook change management aan de orde: hoe kunnen veranderingen gestructu­reerd vorm krijgen?

Thema's

Tijdens deze leergang ga je aan de slag met de volgende thema's:
 • Overzicht in de toekomstige ontwikkelingen en samenwerking in netwerken
 • Gezamenlijk innoveren voor de veiligheid
 • Organiseren van veiligheid: leiderschap en netwerkorganisaties
 • De internationale dimensie
 • Aanpak van change management

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

Je bent leidinggevende en betrokken (of je gaat betrokken worden) bij strategische veiligheidsvraagstukken, waarbij samenwerking tussen publieke en private partijen de sleutel is tot succes.

Data

De colleges vinden plaats op de volgende data:

 • 16 en 17 mei 2019
 • 4 en 5 juli 2019
 • 12 en 13 september 2019
 • 9 en 10 oktober 2019
 • 8 november 2019 (slotdag en congres)

Persoonlijk gesprek

Wij hanteren een zorgvuldig selectieproces, zodat we de hoogste kwaliteit en maximale persoonlijke ontwikkeling kunnen bieden. Om die reden nodigen wij je bij interesse graag eerst uit voor een persoonlijk gesprek. Je hebt dan alle gelegenheid om jouw vragen en wensen door te spreken.

Wat zijn de kosten?

De investering voor deelname aan de leergang Publiek Privaat Security Management is € 9.800 (exclusief btw).

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

Partnership

De leergang Publiek Privaat Security Management maakt onderdeel uit van een 'partnership for impact' van grote publieke en private veiligheidspartijen uit het veld.

Verbondenheid aan dit partnership levert je organisatie exclusief recht op plaatsen in het programma. Partner organisaties beslissen mee over de inhoud en de casuïstiek die in de leergang wordt behandeld. Daarnaast biedt partnership de mogelijkheid om onderzoek te verrichten naar gedeelde probleemstellingen of vraagstukken.

Twee keer per jaar organiseren we exclusieve partner focus-bijeenkomsten, waar actuele casuïstiek in vertrouwd verband besproken wordt. Ten slotte heb je exclusief recht om gebruik te mogen maken van het unieke Nyenrode landgoed, in het geval dat jouw bijeenkomst de gezamenlijke missie en visie van het partnership dient.

Ben jij of je organisatie geïnteresseerd in de voordelen van het 'partnership for impact'? Neem dan contact op met de programma-manager.

Missie

De missie is om binnen het Nederlandse veiligheidsdomein het bedrijfsleven en de overheid met elkaar te verbinden, ten dienste van een veilige, duurzame en slagvaardige samenleving.

Visie

'Nyenrode Leading Innovation in Safety & Security' is een groeiende community of practice waar huidige en toekomstige leiders in het veiligheidsdomein elkaar ontmoeten, inspireren en zakendoen.