Leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg

Breukelen
9 mei 2022
12 collegedagen en 4 dagen 'huiswerk'
Nederlands
10.900 (vrij van BTW)

De zorg staat als sector voor een stevige opdracht. De toenemende zorgvraag legt grote druk op beschikbare capaciteit en beperkte budgetten dwingen tot anders kijken naar het zorgaanbod.

Deze uitdaging staat in het VWS-rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek – wie durft’ kernachtig samengevat als:

 • Voorkomen, zoals zorgpreventie, tijdige signalering, voorzieningen in de wijk
 • Verplaatsen, denk aan dichter bij huis
 • Vervangen, bijvoorbeeld e-health

Deze transformatie naar zorgpreventie, regionaal zorgaanbod en zorgalternatieven vindt plaats in een steeds complexere omgeving. Samenwerking met het sociale domein en woningbouwverenigingen intensiveert. Particuliere ouderenzorg en mantelzorg ondersteunende organisaties groeien.

Daarbij staat de sector voor een structureel arbeidsmarktprobleem en dient ze een hoofdlijnenakkoord uit te voeren om de zorgkostengroei om te buigen naar 0 in 2022. De coronacrisis stelt verder hoge eisen aan wendbaarheid van en samenwerking tussen zorgorganisaties. Effectief ontwikkelen en besturen in deze netwerkomgeving is complex, maar ook uitdagend. Vergaande samenwerking in de regio wordt daarbij gezien als de sleutel om resultaat te bereiken.

Vanuit verschillende invalshoeken biedt de leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg daarom inzicht, overzicht en concrete handvatten voor zorgbestuurders en zorgregisseurs om samenwerkingsverbanden te vernieuwen, te verbeteren en te versnellen.

 • Op de frontgolf van ontwikkelingen in de zorg
 • Must voor (regionale) zorgregisseurs omdat benodigde competenties aan de orde komen
 • Intensieve en indringende leergang voor topkader zorg
Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met onze samenwerkingspartner InterExcellent.

Van wie krijg je college?

Tijdens de leergang  Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg geven inspirerende sprekers hun visie en vertellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

Hoogleraren en experts

 • Prof. dr. Miša Džoljić - Voormalig Rector Magnificus en voorzitter College van Bestuur Nyenrode en voormalig bestuurder AMC
 • Prof. dr. Desiree van Gorp - Hoogleraar Strategie, innovatie en digitalisering aan Nyenrode Business Universiteit
 • Prof. dr. Rob Blomme - Associate Dean en hoogleraar organisatieverandering aan Nyenrode Business Universiteit
 • Prof. dr. Jack van der Veen - hoogleraar Supply Chain Management aan Nyenrode Business Universiteit
 • Prof. dr. Lidewey van der Sluis - hoogleraar Strategic Talent Management and Organizational Leadership aan Nyenrode Business Universiteit, schrijfster van boek 'Varen in de mist'
 • Prof. dr. Bas Koddden - hoogleraar Leiderschap- en Managementontwikkeling aan Nyenrode Business Universiteit
 • Prof. dr. Anke van Hall - Hoogleraar sustainable building aan Nyenrode Business Universiteit en TUDelft
 • Ruud Kok  - Associate Dean Nyenrode Business Universiteit, Corporate Governance Instituut
 • Dr. Job Andreoli MSC CFM - senior lecturer finance en lead Nyenrode Incubator
 • Hendrike Tamboer – Walsweer - programma-manager Nyenrode Business Universiteit
 • Drs. Jo Vincken - Programma directeur Nyenrode Business Universiteit
 • Mr. Andre Rouvoet - voormalig Minister en voormalig Voorzitter Ziektekostenverzekeraars Nederland
 • Drs. Jos Wienen - Burgemeester Haarlem
 • Prof. dr. Paul Frissen - decaan en bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
 • Dr. Paul de Ruijter - docent scenario based strategy, De Ruijter Strategy
 • Drs. Barbara Hoogenboom - docent systemisch werken,
 • Bert Hellinger Instituut Bartel Berkhout MSc - internationaal hockey coach; SportsInQ
 • Prof. dr. Gerda van Dijk - hoogleraar Publiek Leiderschap, VU
 • Drs. Wim van der Meeren - voormalig voorzitter RvB CZ
 • Doekle Terpstra - voorzitter Commissie Anders Werken in de Zorg
 • Peter Bennemeer - toezichthouder en adviseur, voormalig bestuursvoorzitter Bernhoven
 • Drs. Jeroen Muller - Voorzitter Raad van Bestuur Arkin GGZ
 • Drs. Jeroen van den Oever - Voorzitter Raad van Bestuur Fundis
 • Drs. Jan Engelen - HR-directeur Maxima Oncologisch Centrum en Leiderschap Stockholm
 • Drs. Arend Ardon - directeur Change Studio
Ruud Kok

Ruud Kok

Associate Dean
Job Andreoli_portret

Job J. Andreoli MSc CFM

Senior lecturer

Jo Vincken

Programma directeur Overheid en Zorg

Wat ga je doen?

De leergang bestaat uit zes modules die zijn gericht op relevante samenwerkingsthema’s als innovatie, efficiëntie in de zorgketen en interventiemanagement. De volgende inhoudelijke invalshoeken maken onderdeel uit van het programma:

 • Trends in bekostiging van betrokken deelsectoren, financieringsstromen, mogelijkheden om te ondernemen, governance van samenwerking, arbeidsmarktproblematiek.
 • Bestuurlijk: organiseren van draagvlak en besturing, rol van toezichthouders, individuele rationaliteit van instellingen en collectieve rationaliteit van samenwerking.
 • Gemeenschappelijk dynamiek van samenwerking in ketens: regie van samenwerking, coaching van samenwerkingsteams, plaats van IT (delen van en sturen op informatie), crisis, conflict en communicatie, werken met lerende organisaties.
 • Persoonlijk: leiderschap als regisseur van samenwerking: bijvoorbeeld verschil tussen regisseren en management, het eigen persoonlijke gedragsrepertoire als regisseur en bevlogenheid, ethische dilemma’s.

Modules:

In de modules combineer je inhoudelijke verdieping met praktische toepassing in je eigen omgeving. Jouw casus en de intervisie speelt daarbij een belangrijke rol. Je wordt gedurende de leergang geprikkeld en geïnspireerd door diverse begeleiders die je een ander perspectief op de zorg bieden. In elke module geeft een externe spreker nieuwe inzichten en praktische aanwijzingen om de theorie met de praktijk van de dag te verbinden.

Module 1 – Overzicht van samenwerking in de zorg (als ecosysteem)
Prof. dr. Miša Džoljić, Andre Rouvoet, Peter Bennemeer, Barbara Hoogenboom, Dr. Wink de Boer, Prof. dr. Bas Kodden.
Maandag 9 en dinsdag 10 mei 2022

Module 2 – Bekostiging van samenwerking
Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis, Drs. Wim van der Meeren, Jeroen Muller, Prof. dr. Paul Frissen, Bartel Berkhout, Prof. dr. Desiree van Gorp.
Maandag 13 en dinsdag 14 juni 2022

Module 3 – Denken in scenario’s, innovatie, samenwerking in crisis en leiderschap
Paul de Ruijter MSc, Doekle Terpstra, Jeroen van den Oever, Drs. Jan Engelen.
Maandag 4 en dinsdag 5 juli 2022

Module 4 – De beweging vorm geven
Prof. dr. Jack van der Veen, Ruud Kok, Prof. dr. Gerda van Dijk, Jos Wienen, Dr. Edgar Karssing, 
Prof. dr. Lidewey van der Sluis.
Donderdag 8 en vrijdag 9 september 2022

Module 5 – Verandermanagement
Prof. dr. Robert Jan Blomme, Arend Ardon, Dr. Job Andreoli, Drs. Hendrike Tamboer, Drs. Jo Vincken.
Maandag 10 en dinsdag 11 oktober 2022

Module 6 – Storytelling en pitch. Feestelijke afsluiting
Pepijn Hentenaar clinic storytelling (donderdagochtend)

Woensdag 16 en donderdag 17 november 2022

Data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

Je bent directeur, interim- en executive manager, adviseur of regisseur in de zorg met een sleutelpositie of je ambieert een sleutelpositie in een (regionale) samenwerkingsorganisatie, of staat aan de start van een ander (regionaal) samenwerkingsinitiatief of -netwerk. Je bent op topniveau werkzaam in bijvoorbeeld de cure, care, GGZ, huisartsenpraktijk, bij een gemeente, verzekeraar of als kwartiermaker voor samenwerking in zorg en sociaal domein.

Ook interim-managers die zich willen bekwamen in de expertise en de rol als regisseur in netwerkzorg, zijn welkom in deze leergang. Onder meer verandervaardigheid, doorvertalen naar de praktijk van huidig en toekomstig overheidsbeleid, stakeholdermanagement en het bijhouden van en sturen op de laatste ontwikkelingen en trends behoren tot je verantwoordelijkheden.

Met de leergang werk je persoonlijk en praktisch toe naar het toekomstbestendig vormgeven en/of verbeteren van samenwerkingsverbanden in jouw zorgnetwerk.

Data en tijden

De leergang gaat 9 mei 2022 van start en bestaat uit een on campus (op Nyenrode) deel en een online deel. Er is een afwisselende mix van werkvormen, waarbij de eigen vraagstukken centraal staan. Tussen de modules worden in het besloten online platform korte (15 minuten) ‘bites’ aangeboden: relevante spelers uit het veld delen daarin hun visie. Je kan zelf ook verzoeken om bepaalde sleutelspelers te vragen voor een ‘bite’. Ook word je gevraagd om voorafgaand aan elke module enkele uren te besteden aan lees- en/of voorbereidingswerk.

Aanmelden

Om tot een evenwichtige groepssamenstelling te komen, gaat een persoonlijke intake aan het programma vooraf. Hiermee brengen we jouw ontwikkeldoelen en wensen in kaart en snijden we het programma specifiek toe op de situatie van de deelnemers.

Aanmelden in regionaal groepsverband wordt aanbevolen, zodat je als deelnemer het programma direct kan benutten als voertuig voor de verbetering van de eigen (regionale) samenwerking.

Neem voor meer informatie of aanmelden voor de intake contact op met Jo Vincken, programma directeur aan Nyenrode Business Universiteit. Voor meer informatie verwijzen wij je graag door naar de website van onze partner InterExcellent.

Wat is de investering

De investering voor dit programma bedraagt € 10.900,- (vrij van btw). Deze kosten zijn inclusief studiemateriaal, lunch en diner en exclusief overnachting op het landgoed van Nyenrode. Er is plaats voor maximaal 14 deelnemers. Zorg er daarom voor dat je je tijdig aanmeldt.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.