Leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg

Breukelen
31 mei 2023
6 modules van ieder 2 dagen
Nederlands
10.900 (vrij van BTW)

De zorgsector staat voor een stevige opdracht. De toenemende zorgvraag legt grote druk op beschikbare capaciteit en beperkte budgetten dwingen tot anders kijken naar het zorgaanbod.

Deze uitdaging staat in het VWS-rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek – wie durft’ kernachtig samengevat als:

 • Voorkomen, zoals zorgpreventie, tijdige signalering, voorzieningen in de wijk
 • Verplaatsen, denk aan dichter bij huis
 • Vervangen, bijvoorbeeld Health

Deze transformatie naar zorgpreventie, regionaal zorgaanbod en zorgalternatieven vindt plaats in een steeds complexere omgeving. Samenwerking met het sociale domein en woningbouwverenigingen intensiveert. Particuliere ouderenzorg en mantelzorg ondersteunende organisaties groeien.

Daarbij staat de sector voor een structureel arbeidsmarktprobleem en dient ze een hoofdlijnenakkoord uit te voeren om de zorgkostengroei om te buigen naar 0 in 2022. De coronacrisis stelt verder hoge eisen aan wendbaarheid van en samenwerking tussen zorgorganisaties. Effectief ontwikkelen en besturen in deze netwerkomgeving is complex, maar ook uitdagend. Vergaande samenwerking in de regio wordt daarbij gezien als de sleutel om resultaat te bereiken.

Vanuit verschillende invalshoeken biedt de leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg daarom inzicht, overzicht en concrete handvatten voor zorgbestuurders en (interim) zorgregisseurs om samenwerkingsverbanden te vernieuwen, te verbeteren en te versnellen.

 • Op de frontgolf van ontwikkelingen in de zorg
 • Must voor (regionale) zorgregisseurs omdat benodigde competenties aan de orde komen
 • Intensieve en indringende leergang voor topkader zorg

Dit programma is geïnitieerd door InterExcellent Zorg (interim-management en search voor vaste functies in de zorg) en in samenwerking met Nyenrode ontwikkeld voor onder anderen: 

 • Zorgbestuurders (cure en care) met portefeuille regiosamenwerking
 • Zorgmanagement (2e echelon) met focus op regiosamenwerking
 • Management zorgverzekeraars, focus regiosamenwerking
 • Bestuurders/ management lokale overheid, focus regiosamenwerking zorg
 • (Executive) Interim-managers die opdrachten (willen gaan) uitvoeren als kwartiermaker of procesmanager binnen zorgverbanden

Van wie krijg je college?

Tijdens de leergang  Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg geven inspirerende sprekers hun visie en vertellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

Hoogleraren en experts

 • Prof. dr. mr. Désirée van Gorp - hoogleraar Strategie, innovatie en digitalisering aan Nyenrode Business Universiteit
 • Prof. dr. Lidewey van der Sluis - hoogleraar Strategic Talent Management en Organizational Leadership aan Nyenrode Business Universiteit, schrijfster van boek 'Varen in de mist'
 • Prof. dr. mr. Bas Kodden - hoogleraar Leiderschap- en Managementontwikkeling aan Nyenrode Business Universiteit
 • Prof. dr. Jack van der Veen - Evofenedex Leerstoel Supply Chain Management, Nyenrode Business Universiteit
 • Dr. Job Andreoli MSc CFM - senior lecturer finance en lead Nyenrode Incubator
 • Drs. Jo Vincken - voormalig programma directeur Nyenrode Business Universiteit
 • Mr. André Rouvoet - voormalig Minister en voormalig Voorzitter Ziektekostenverzekeraars Nederland
 • Drs. Aafke Osse MCC: Organisatie- & Leiderschapsontwikkeling, Team & Executive Coaching, Verandermanagement, Programma Management Founder MaakRuimte + SisInBiz
 • Prof. dr. Paul Frissen - decaan en bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
 • Bartel Berkhout - - Amsterdam University of Applied Sciences en Sports Leadership Institute 
 • Ir. Paul de Ruijter - docent scenario based strategy, De Ruijter Strategy
 • Drs. Barbara Hoogenboom - docent systemisch werken
 • Prof. dr. ir. Gerda van Dijk - hoogleraar Publiek Leiderschap, VU
 • Doekle Terpstra - voorzitter Commissie Anders Werken in de Zorg
 • Peter Bennemeer - toezichthouder en adviseur, voormalig bestuursvoorzitter Bernhoven
 • Drs. Jan Engelen - HR-directeur Maxima Oncologisch Centrum en Leiderschap Stockholm
 • Dr. Arend Ardon - directeur Change Studio
 • Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis - Capax capital partners; docent Financieel Management Nyenrode
 • Prof. dr. Edgar Karssing - hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement aan Nyenrode Business Universiteit
 • Marc Wiggers – advocaat en lid van de praktijkgroep Mededinging en Overheid

De docenten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Job Andreoli

Wat ga je doen?

De leergang bestaat uit zes modules die zijn gericht op relevante samenwerkingsthema’s als innovatie, efficiëntie in de zorgketen en interventiemanagement. De volgende inhoudelijke invalshoeken maken onderdeel uit van het programma:

 • Trends in bekostiging van betrokken deelsectoren, financieringsstromen, mogelijkheden om te ondernemen, governance van samenwerking, arbeidsmarktproblematiek.
 • Bestuurlijk: organiseren van draagvlak en besturing, rol van toezichthouders, individuele rationaliteit van instellingen en collectieve rationaliteit van samenwerking.
 • Gemeenschappelijk dynamiek van samenwerking in ketens: regie van samenwerking, coaching van samenwerkingsteams, plaats van IT (delen van en sturen op informatie), crisis, conflict en communicatie, werken met lerende organisaties.
 • Persoonlijk: leiderschap als regisseur van samenwerking: bijvoorbeeld verschil tussen regisseren en management, het eigen persoonlijke gedragsrepertoire als regisseur en bevlogenheid, ethische dilemma’s.

Modules:

In de modules combineer je inhoudelijke verdieping met praktische toepassing in je eigen omgeving. Jouw casus en de intervisie speelt daarbij een belangrijke rol. Je wordt gedurende de leergang geprikkeld en geïnspireerd door diverse begeleiders die je een ander perspectief op de zorg bieden. In elke module geeft een externe spreker nieuwe inzichten en praktische aanwijzingen om de theorie met de praktijk van de dag te verbinden.

 • Module 1 – Samenwerking in de zorg als ecosysteem
 • Module 2 – Bekostiging van samenwerking
 • Module 3 – Denken in scenario’s, innovatie, samenwerking in crisis en leiderschap
 • Module 4 – De beweging vorm geven
 • Module 5 – Verandermanagement
 • Module 6 – Storytelling en pitch

 

Voor wie?

Je bent directeur, interim- en executive manager, adviseur of regisseur in de zorg met een sleutelpositie of je ambieert een sleutelpositie in een (regionale) samenwerkingsorganisatie, of staat aan de start van een ander (regionaal) samenwerkingsinitiatief of -netwerk. Je bent op topniveau werkzaam in bijvoorbeeld de cure, care, GGZ, huisartsenpraktijk, bij een gemeente, verzekeraar of als kwartiermaker voor samenwerking in zorg en sociaal domein.

Ook interim-managers die zich willen bekwamen in de expertise en de rol als regisseur in netwerkzorg, zijn welkom in deze leergang. Onder meer verandervaardigheid, doorvertalen naar de praktijk van huidig en toekomstig overheidsbeleid, stakeholdermanagement en het bijhouden van en sturen op de laatste ontwikkelingen en trends behoren tot je verantwoordelijkheden.

Met de leergang werk je persoonlijk en praktisch toe naar het toekomstbestendig vormgeven en/of verbeteren van samenwerkingsverbanden in jouw zorgnetwerk.

Data en tijden

De leergang gaat 8 september 2022 van start en vindt fysiek plaats op Landgoed Nijenrode van Nyenrode Business Universiteit. De eerste dag van iedere module start om 09:30 en eindigt om 19:00 uur. De tweede dag van iedere module start om 09:30 en eindigt om 16:30 uur.

 • Module 1: 31 mei en 1 juni 2023
 • Module 2: 28 en 29 juni 2023
 • Module 3: 14 en 15 september 2023
 • Module 4: 12 en 13 oktober 2023
 • Module 5: 8 en 9 november 2023
 • Module 6: 7 en 8 december 2023

  We hanteren een afwisselende mix van werkvormen, waarbij de eigen vraagstukken centraal staan. Er wordt van je gevraagd om voorafgaand aan elke module enkele uren te besteden aan lees- en/of voorbereidingswerk.


  Aanmelden via Nyenrode

  Ben je werkzaam (en heb je een dienstverband) binnen de zorg, bij een gemeente, of bijv. bij een zorgverzekeraar, etc., dan kun je je online aanmelden via onze website. Klik hiervoor op de groene button rechtsboven in het menu. Mocht je vragen hebben over je aanmelding dan helpt onze programma-coördinator je graag verder.


  Aanmelden via InterExcellent

  Zelfstandige interim-managers of consultants worden verzocht om voor hun aanmelding contact op te nemen met InterExcellent. Wij verwijzen je hiervoor graag door naar de website van InterExcellent.

   

  Persoonlijke intake

  Om tot een evenwichtige groepssamenstelling te komen, gaat een persoonlijke intake aan het programma vooraf. Hiermee brengen we jouw ontwikkeldoelen en wensen in kaart en snijden we het programma specifiek toe op de situatie van jou als deelnemer.

  Aanmelden in regionaal groepsverband wordt aanbevolen, zodat je als deelnemer het programma direct kan benutten als voertuig voor de verbetering van de eigen (regionale) samenwerking.

  Om de kwaliteit en de interactie van het programma te kunnen waarborgen, hanteren wij een minimum aantal deelnemers van 14 en een maximum aantal deelnemers van 20.

  Wat is de investering

  De investering voor de leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg bedraagt €10.900,- (vrij van btw).
  Deze kosten zijn inclusief studiemateriaal, lunch en diner en exclusief overnachting op het landgoed van Nyenrode.

  Optioneel is een overnachting tijdens alle modules. Dit bedraagt een totale investering van € 690,- (incl. ontbijt, excl. btw en toeristenbelasting) aanvullend op de eerder genoemde programmakosten.
  Als je ervoor kiest om te blijven overnachten, dan wordt er automatisch een kamer geboekt voor het gehele
  programma, oftewel alle 6 de modules.


  Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze opleiding is geen STAP-budget mogelijk.

   

  *Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.