Regisseren van samenwerking in de zorg

Breukelen
20 november 2024
7 dagen
Nederlands
€ 6.499 (excl. BTW)

De zorgsector staat voor een stevige opdracht. De toenemende zorgvraag legt grote druk op beschikbare capaciteit en beperkte budgetten dwingen tot anders kijken naar het zorgaanbod.

Deze transformatie naar zorgpreventie, regionaal zorgaanbod en zorgalternatieven vindt plaats in een steeds complexere omgeving.

 • Op de frontgolf van ontwikkelingen in de zorg
 • Must voor (regionale) zorgregisseurs omdat benodigde competenties aan de orde komen
 • Intensieve en indringende leergang voor topkader zorg
Een effectieve samenwerking is noodzakelijk voor een succesvolle uitvoering van het Integraal Zorgakkoord en voor het bieden van hoogwaardige zorg. Als regisseur van samenwerking ben jij de drijvende kracht achter het verenigen van diverse zorgpartijen. Door het stroomlijnen van communicatie en het bevorderen van innovatieve samenwerkingsvormen draag jij bij aan betere zorg voor de patiënt.

Vanuit verschillende invalshoeken biedt de leergang Regisseren van samenwerking in de zorg inzicht, overzicht en concrete handvatten voor zorgbestuurders en (interim) zorgregisseurs om samenwerkingsverbanden te vernieuwen, te verbeteren en te versnellen.

We bieden dit programma aan in samenwerking met Zorgvisie.

Van wie krijg je college?

Tijdens de leergang Regisseren van samenwerking in de zorg geven inspirerende sprekers hun visie en vertellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

Hoogleraren en experts

 • Drs. Aafke Osse MCC: Organisatie- & Leiderschapsontwikkeling, Team & Executive Coaching, Verandermanagement, Programma Management Founder MaakRuimte + SisInBiz
 • Prof. dr. Floor Rink - hoogleraar Organizational Behaviour and Identity Management aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Maartje de Jong - senior advocaat bij AKD
Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis
Senior lecturer
Sander Oude Luttikhuis studeerde Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een postdoctorale studie in Business Valuation afgerond aan Rotterdam School of Management. In 2013 richtte hij Capax Capital Partners op. Sander is naast zijn werkzaamheden bij Capax Capital Partners tevens werkzaam als senior lecturer Corporate Finance op Nyenrode Business Universiteit.
Hoogleraar
Annemieke Roobeek is hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit.
Prof. dr. Miša Džoljić MBA
Hoogleraar
Miša Džoljic studeerde geneeskunde, met een specialisatie in anesthesiologie, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij promoveerde in deze specialisatie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft ook een MBA aan Nyenrode en de Simon School of Business Administration in Rochester (NY), VS behaald.
Hoogleraar
Edgar Karssing is een visionair leider op het gebied van beroepsethiek en integriteit. Hij bespreekt thema's als morele moed, omgaan met dilemma's, vertrouwen, fiscale ethiek en de ethiek van data.
Pim Valentijn
Dr. Pim Valentijn
Gastspreker
Pim Valentijn is lid Raad van Bestuur Essenburgh en senior onderzoeker bij Maastricht en University & Academisch Ziekenhuis Maastricht.
Leen Paape
Hoogleraar
Leen Paape is hoogleraar Corporate Governance bij het Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship, en voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Institute.
Wietze Smid
Wietze Smid
Adviseur
Wietze Smid is een ervaren stakeholder-, public affairs en communicatieprofessional en een vertrouwde adviseur voor bestuurders en commissarissen, vooral als het gaat om complexe stakeholdervraagstukken met een grote business en reputatie dimensie. Sinds 5 jaar is Wietze zelfstandig adviseur en als associate director verbonden aan het strategisch communicatiebureau Confidant Partners.

Hoogleraar
Jaap Schaveling is hoogleraar Samenwerken & Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit.
Hoogleraar
Wat Désiréé van Gorp drijft, is een combinatie van onderwijs, onderzoek, het werken met bedrijven en de interactie met studenten. Haar missie: een bijdrage leveren aan de vorming van verantwoordelijke leiders.

De docenten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

De leergang bestaat uit vier modules die zijn gericht op governance, stakeholdermangement en machtverhoudingen. De volgende inhoudelijke invalshoeken maken onderdeel uit van het programma:

 • Leer complexe zorgnetwerken opzetten, beheren en coördineren, met strategieën voor het oplossen van knelpunten. Krijg antwoord op de vraag hoe complexe samenwerkingsprocessen efficiënt en effectief kunnen worden ingericht.
 • Versterk jouw regisseurschap en leer effectief te communiceren, onderhandelen en samenwerken met verschillende belanghebbenden. Met oog voor ethiek en diversiteit.
 • Les van de beste hoogleraren en praktijksprekers met expertise in zorgcoördinatie en samenwerking in compacte setting.
 • Interactieve leermethoden die gericht zijn op praktische toepassing. Met persoonlijke begeleiding en intervisie die aansluit op jouw eigen samenwerkingsvraagstuk en leerbehoefte.
Tijdens de leergang bouw je aan een waardevol netwerk van docenten en andere zorgprofessionals vanuit de gehele breedte van de zorg.

Modules:

In de modules combineer je inhoudelijke verdieping met praktische toepassing in je eigen omgeving. Jouw casus en de intervisie speelt daarbij een belangrijke rol. Je wordt gedurende de leergang geprikkeld en geïnspireerd door diverse begeleiders die je een ander perspectief op de zorg bieden. In elke module geven externe sprekers nieuwe inzichten en praktische aanwijzingen om de theorie met de praktijk van de dag te verbinden. 

 • Module 1 – Waarom netwerkzorg? Succes en faalfactoren van samenwerking
 • Module 2 – Financiering en governance van netwerkzorg
 • Module 3 – Regisseur als leider van samenwerking
 • Module 4 – Eindadvies

Voor wie?

Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor: 

 • Zorgbestuurders (cure en care) met portefeuille regiosamenwerking
 • Zorgmanagement (2e echelon) met focus op regiosamenwerking
 • Management zorgverzekeraars, focus regiosamenwerking
 • Bestuurders/ management lokale overheid, focus regiosamenwerking zorg
 • (Executive) Interim-managers die opdrachten (willen gaan) uitvoeren als kwartiermaker of procesmanager binnen zorgverbanden

Meld je nu aan

Aanmelden doe je via de aanmeldbutton. Je wordt hiervoor doorverwezen naar de website van onze samenwerkingspartner Zorgvisie. Heb je nog vragen? Onze programma-coördinator beantwoordt deze graag.

Data en tijden

De leergang vindt fysiek plaats op Nyenrode Business Universiteit. De eerste dag van iedere module start om 09:00 en eindigt met een diner om 21:00 uur. De tweede dag van iedere module start om 09:00 en eindigt om 17:15 uur. De laatste module start om 09:00 en eindigt om 19:00 uur. 

We hanteren een afwisselende mix van werkvormen, waarbij de eigen vraagstukken centraal staan. Er wordt van je gevraagd om voorafgaand aan elke module enkele uren te besteden aan lees- en/of voorbereidingswerk.

Het programma vindt plaats op:

 • Module 1: 20 & 21 november 2024
 • Module 2: 11 & 12 december 2024
 • Module 3: 16 & 17 januari 2025
 • Module 4: 13 februari 2025

Wat is de investering?

De investering voor de leergang Regisseren van samenwerking in de zorg bedraagt € 6.499,- (excl. btw).
Deze kosten zijn inclusief studiemateriaal, overnachtingen en catering.
*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.