Masterclass Internal Control

Breukelen
1 dag
van 9.30 - 17.30 uur
Nederlands
€ 795,- (excl. btw)

Masterclass Internal Control

De vraagstukken binnen organisaties worden steeds complexer. Flexibiliteit in de bedrijfsvoering, efficiëntie van bedrijfsprocessen en het toenemende internationale karakter door globalisering staan op gespannen voet met elkaar. Het is voor organisaties essentieel om hiermee rekening te houden bij het ontwerpen van een goed functionerend internal control systeem. Dit voorkomt onverwachte obstakels en verrassingen die het realiseren van strategische doelen in de weg staan.

De Masterclass Internal Control bouwt voort op zowel de traditionele controlsystemen (Starreveld) als meer recente (theoretische) concepten en modellen (zoals COSO en Simons), waarbij aandacht wordt besteed aan de toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk. Organisaties moeten namelijk steeds vaker uitleggen op welke effectieve en efficiënte wijze de interne beheersing is georganiseerd. Maar hoe kan dit tegenwoordig geregeld worden? Een goed functionerend internal control systeem is belangrijk voor het managen van risico’s binnen je organisatie. Welke maatregelen kan je toepassen om risico’s te beheersen en welke mix zet je in die optimaal is?  

Aan het eind van de opleiding

 • Ken je de mix van formele en informele (softe) beheersmaatregelen.
 • Weet je welke invloed regulering heeft op de eisen van interne beheersing (compliance).
 • Weet je welke mix van beheersmaatregelen goed is voor een organisatie.
 • Weet je wat de risico’s zijn in het licht van de strategie.
 • Weet je hoe je rekening kan houden met de organisatiestructuur in de organisatie.
 • Ben je op de hoogte wat actuele ontwikkelingen (cultuurveranderingen, diversiteit, opkomst integrated reporting, etc.) betekenen voor de mix van beheersmaatregelen.   
 • Concrete kennis direct toepasbaar
 • College van 3 experts uit het bedrijfsleven
 • Theorie gekoppeld aan je eigen praktijk

Van wie krijg je college?

Tijdens de masterclass Internal Control brengen de meest inspirerende sprekers je de kneepjes van het vak bij, met sterke cases uit de praktijk. 

De hoogleraren en experts

 • Drs. Remko Renes RA - assistant professor corporate governance aan Nyenrode Business Universiteit
 • Drs. Marlies de Vries RA - assistant professor internal control aan Nyenrode Business Universiteit
 • Drs. Jennifer Kuiper RA MSc - heeft meer dan 20 jaar ervaring in internal control en risicomanagement in het nationale en internationale bedrijfsleven
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Marlies de Vries portretfoto

Dr. Marlies de Vries RA

Assistant professor

Drs. Remko Renes RA

Assistant professor

Doelstelling

Het volgen van de Masterclass internal control maakt het mogelijk om met een frisse blik (opnieuw) te kijken naar de bestaande mix van maatregelen om control problemen te voorkomen of tijdig te signaleren. De masterclass biedt een integratie tussen governance, risicomanagement en compliance.

Tijdens deze masterclass geven experts hun visie en vertellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

Wat komt aan de orde

 • interne beheersing (en actuele ontwikkelingen)
 • integratie tussen governance, risicomanagement en compliance en lange termijn waardecreatie invloed van regulering op de eisen van interne beheersing
 • Inhoud
 • in control, wanneer ben je dat?
 • cultuur

  De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

  Voor wie?

  Je bent controller, accountant, compliance officer, manager internal control of (risico) manager.

  Data en tijden

  We starten om 9.30 uur en eindigen rond 17.30 uur, inclusief pauzes waarin we wat te eten en drinken aanbieden. 
  Momenteel is er nog geen datum gepland voor deze masterclass, zodra deze bekend is wordt de datum op de website gezet.

  Wat zijn de kosten?

  De prijs van deze investering bedraagt: € 795,- (3 PE uren).