De verzekeringssector in turbulente tijden | module PE-programma Deskundigheidsbevordering

Breukelen
Diverse startdata in 2022
1 dag
van 8.45 tot 16.15 uur of van 14.00 tot 21.30 uur
Nederlands
€ 995 (vrij van btw)

De verzekeringssector in turbulente tijden

In de module 'De verzekeringssector in turbulente tijden' worden onderstaande thema's behandeld waarbij de combinatie van academische kennis en praktische toepasbaarheid zorgt voor een hoog leerrendement.

 • Verzekeraars en hun rol in een veerkrachtige samenleving
 • Leidinggeven in onduidelijke omstandigheden
 • Crisismanagement in de praktijk / managementgame 

Wat levert het je op?

 • Inzicht in actuele ontwikkelingen binnen jouw sector
 • Permanente educatie-cyclus
 • Efficiënte kennisoverdracht en ervaringen uitwisselen met vakgenoten
 • Deelnamebewijs

Onderdeel PE-programma Deskundigheidsbevordering

De module is een onderdeel van het PE-programma Deskundigheidsbevordering. Het PE-programma bestaat uit vier modules. Volg de module De verzekeringssector in turbulente tijden voor een snelle upgrade van je kennis of doorloop het gehele programma voor een permanente educatie-cyclus. 

Meer informatie

Download de brochure voor meer informatie over de inhoud van de module De verzekeringssector in turbulente tijden of voor een totaaloverzicht van het gehele PE-programma. Heb je een specifieke vraag neem dan persoonlijk contact op met onze programma-coördinator. Zij helpt je graag verder.

 • Ontwikkeld samen met Verbond van Verzekeraars
 • Kennisniveau up-to-date
 • Onderdeel van permante educatie-cyclus

Van wie krijg je college?

Tijdens deze module krijg je niet alleen college van vaste sprekers van Nyenrode. We nodigen ook gastsprekers uit.

De hoogleraren en experts

Tijdens deze module zijn de hoogleraren en experts:

 • mr. Richard Weurding, Verbond van Verzekeraars 
 • ir. Geeke Feiter-Van Heuvelen. Verbond van Verzekeraars
 • prof. dr. Lidewey van der Sluis, Nyenrode Business Universiteit
 • Marco Zannoni, AON Global Risk Consulting

Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

In deze module gaan we in op de volgende thema's.

Verzekeraars en hun rol in een veerkrachtige samenleving

Het onderwerp veerkracht of resilience is met de COVID-crisis actueler dan ooit. Het betekent flexibiliteit inbouwen, budgetten ontschotten, eigen belangen overstijgen, kijken naar de vraag en het probleem en niet zomaar uitgaan van het aanbod. In dit college zoeken we naar een moment van reflectie over dit actuele thema. Daaraan voorafgaand nemen we je mee in de actuele ontwikkelingen en trends in de sector.

Leidinggeven in onduidelijke omstandigheden

Geschikte leiders zijn in staat situationeel leiding te geven. Zij geven leiding in verbinding met de externe en de interne organisatie.  Leidinggeven binnen dit krachtenveld dient het functioneren en leren van alle betrokkenen te optimaliseren. Hoe dat moet en kan, is een zoektocht. Het is varen in de mist. In dit college verkennen we de belangrijkste kenmerken van leiderschap in onduidelijke omstandigheden met de bijbehorende bestuurlijke vraagstukken en aandachtspunten.

Crisismanagement in de praktijk / management- game

Hoewel crises qua karakter sterk kunnen variëren, zijn er basisregels en wetmatigheden van toepassing op de aanpak van crises. Het vertrouwen in organisaties en bestuurders kan door een crisis zwaar onder druk komen te staan. Crisismanagement is een aanpak, een manier van werken, die tot doel heeft om de bron van het probleem aan te pakken en de schadelijke gevolgen te beperken. Na de ergste crisis begint het herstel. In dit college laten we op interactieve wijze zien hoe crisismanagement in de praktijk werkt.

Uitgebreide informatie module

Uitgebreide informatie over de inhoud van en een overzicht van alle modules die deel uit maken van het PE-programma Deskundigheidsbevordering vind je in de brochure die je hier kan downloaden.

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

Je bent directeur/lid Raad van Bestuur, toezichthouder/commissaris of managing director bij een verzekeringsinstelling. Deze module, onderdeel van het PE-programma Deskundigheidsbevordering, biedt je de noodzakelijke updates van je kennis. Je kan kiezen uit verschillende dagen. Per dag is duidelijk aangegeven of de module voor commissarissen of voor bestuurders is bestemd.  De modules zijn berekend op maximaal 20 deelnemers per dag. Naast de klassikale dagen bieden wij de laatste programmadag van de module online aan.

Data en tijden 2021

Voor directeuren / Raden van Bestuur / managing directors

 • 30 april van 8.45 - 16.15 uur
 • 8 juni van 14.00 - 21.30 uur
 • 21 juni van 8.45 - 16.15 uur (online)

Voor toezichthouders / commissarissen

 
 • 13 april van 8.45 - 16.15 uur
 • 18 mei van 14.00 - 21.30 uur
 • 21 juni van 8.45 - 16.15 uur (online)

Meld je aan

Aanmelden doe je via de aanmeldbutton.

Vragen?

Heb je een vraag over deze module of over het gehele PE-programma? Neem dan contact op met onze programma-coördinator. zij helpt je graag verder.

Wanneer het door omstandigheden niet mogelijk is een (klassikale) programmadag fysiek te laten plaatsen vinden, zetten wij het automatisch om naar een online sessie. Het is dan niet nodig een nieuwe datum te prikken. Tevens bieden wij de mogelijkheid bij (onverwachte) verhindering de klassikale bijeenkomst hybride te volgen.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten van de module De verzekeringssector in turbulente tijden zijn € 995 (vrij van btw). Dit is inclusief literatuur en catering.
*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.