Deeltijd MSc update

Breukelen
Kijk bij studieopzet
4 uur
4 colleges, 2 workshops
Nederlands
€ 550,- (niet leden) € 500,- (leden)

Blijf leren na je afstuderen

Het PTMSc Update Programma is opgericht voor alumni van het parttime MSc in Management met als doel het volgen van de laatste bedrijfskundige ontwikkelingen en het bijhouden van je Nyenrode-netwerk. Een plek om te inspireren, verder te leren en om elkaar weer te treffen op de Nyenrode campus.

Elk academisch jaar wordt er een nieuw PTMSc Update programma samengesteld. Het programma bestaat jaarlijks uit vier colleges en je kan daarnaast deelnemen aan één van de twee workshops.


Voor meer informatie over het programma neem je contact op met het programma-management via ptmscteam@nyenrode.nl

Wie begeleiden je?

De begeleiders zijn een mooie combinatie van hoogleraren en docenten van Nyenrode, leiders uit de praktijk, gastsprekers en executive coaches. Allen zijn actief in het bedrijfsleven en delen zowel wetenschappelijke als praktijkervaring.

De begeleiding vanuit Nyenrode 

Hoogleraar
Ronald Jeurissen is professor Bedrijfsethiek aan Nyenrode Business Universiteit en directeur van het instituut voor Integriteitsmanagement en Bedrijfsethiek (EIBE).
Lecturer
Erik Maier werkt als docent, programma-manager en promovendus aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Strategy, Organization & Leadership. Bij voorkeur werkt hij op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling: het gebied waar strategische doelen van de organisatie en de individuele behoeften van het individu met elkaar in verbinding staan.
Margit Sleeuwenhoek
Coach, trainer
Margit Sleeuwenhoek is trainer, coach en docent op Nyenrode Business Universiteit en is gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling.

6 oktober 2023 | College door Prof. Dr. Jaap Boonstra
Veranderen in Organisaties

Kunnen we samen spelen?

Voor organisaties in een dynamische omgeving die zich willen kwalificeren voor de toekomst is samenspel een zinvolle aanpak. Deze aanpak behelst dat er spelers zijn die samenspelen in verandering en daaraan plezier beleven. Tijdens dit college gaan we aan de slag met het spelmodel voor organisatieverandering. Dit model helpt veranderingen in organisaties te initiëren. Spelers verbeelden zich de toekomst, zoeken hun weg in een onzekere wereld en zetten zich in om hun toekomst gestalte te geven. Bij veranderen als samenspel gaat het niet om een planmatige verandering met vooropgezette doelen. Het gaat om een collectief zoekproces waarin spelers samenwerken aan organiseren, veranderen en vernieuwen. Daarmee biedt de spelgedachte een positieve kijk op het veranderen en vernieuwen van organisaties als collectief proces.

 

17 november 2023 | Workshop door Margit Sleeuwenhoek
Team Dynamiek

Alhoewel de dynamiek in teams zich niet in een korte workshop laat leren, gaan we toch actief aan de slag met oefeningen van samenwerken en met het ontvangen van feedback. Om dit gericht te doen ga je aan de hand van een model over teams een gerichte keuze maken over wat je wilt oefenen. We vragen vooral een actieve reflectieve leerhouding en je bijdrage aan het leren van de andere deelnemers.

 

8 december 2023 | College door  Drs. Hylke Sprangers en Prof. Dr. Ronald JeurissenInnovatie in IT en Ethiek

Tijdens deze sessie verkennen we de boeiende relatie tussen IT-innovatie en ethiek. Generatieve AI, Immersive technology maar ook nano- en biotechnologie zijn maar een greep uit de ontwikkelingen die grote impact hebben op onze samenleving en bedrijfsvoering.  In het moderne bedrijfsleven speelt technologie een steeds grotere rol bij het creëren van waarde, nieuwe businessmodellen en het vormgeven van de strategie. In plaats van achteraf te kijken naar de effecten van onze besluiten, dienen we proactief na te denken over het incorporeren van ethiek, bijvoorbeeld door het opnemen van ethiek in de corporate governance.
Onder leiding van Prof. dr. Ronald Jeurissen en Drs. Hylke Sprangers, behandelen we tevens de Boeing-casus waarin technologische fouten hebben geleid tot de tragische crash van twee vliegtuigen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? In hoeverre heeft ethiek een rol gespeeld in de gevoerde discussies en besluitvorming in de Board? Ontdek tijdens deze sessie hoe we een verantwoorde en impactvolle koers kunnen varen in het bedrijfsleven.  

 

9 februari 2024 | Workshop door Margit Sleeuwenhoek
Transactionele Analyse


De transactionele analyse biedt een heel helder laagdrempelig psychologisch referentiekader. Om dat in praktijk te brengen en weer op te frissen gaan we tijdens de workshop in kleine groepjes actief aan de slag met de toepassing van enkele concepten. 

 

22 maart 2024 | College door Erik Maier
Persoonlijk Leiderschap & Spiritualiteit

Binnen het domein van persoonlijk leiderschap en spiritualiteit zien we opkomende trends, met name bij de Generatie Indigo. Deze groep jongeren, geboren tussen het midden van de jaren 80 en het begin van de jaren 2000, kenmerkt zich door hun gevoeligheid, creativiteit en streven naar persoonlijke groei. Ze hebben een sterke interesse in spiritualiteit, zoals mindfulness, meditatie, yoga en energetisch werk. Spirituele ontwikkeling wordt gezien als essentieel voor effectief leiderschap op persoonlijk niveau. Er is ook een groeiende erkenning van self-care en het belang van een gezonde geest, lichaam en ziel. Deze generatie begrijpt dat om effectieve leiders te zijn, ze moeten werken aan hun eigen welzijn en innerlijke balans. Ze integreren spiritualiteit in alle aspecten van hun leven, waaronder hun carrière en leiderschapsrol.
Hoe kunnen we als samenleving reageren op deze opkomende trends? Is er ruimte voor een vernieuwde benadering van leiderschap die rekening houdt met het welzijn en de spirituele behoeften van individuen? Tijdens dit college dagen we je uit om als verantwoordelijk leiders buiten je comfort zone te treden en in de materie van dit interessante spectrum te duiken.  

 

7 juni 2024 | College door Nienke Bloem MBA
Customer Experience

Great Customer Experiences don’t happen by accident!

  •  Wat is de magie en het CX framework achter organisaties die de spijker op de kop slaan als het gaat om Customer Experience?
  • Wat zijn de grote obstakels als het gaat over de klant centraal stellen en hoe overkom je deze?
  • Wat kan je zelf doen als het gaat om klantbeleving (ook al heb je misschien geen klantcontact)?

Dit zijn vragen waar Nienke Bloem MBA CCXP het antwoord op heeft. Als auteur en internationaal thoughtleader neemt ze jou mee in de wereld van Customer Experience Management. Verwacht kennis en praktische toepassing tijdens dit college. Want ze gaat samen met jou en je collega’s in het publiek een aantal klantbelevingsuitdagingen oplossen. Verwacht het echte verhaal, geen loze marketing praat, en veel enthousiasme. Een feel good, can do avond vol inspiratie en actie.Ben je PTMSc Update lid?

Wil jij je blijven ontwikkelen en verbonden blijven met Nyenrode en alumni uit het PTMSc-netwerk? Laat dan weten of je meedoet met het PTMSc Update Programma door contact op te nemen met het programma management via ptmscteam@nyenrode.nl.

Nog geen lid van PTMSc Update?

Meld je dan meteen aan voor de colleges en/of een workshop via de button aan de rechterzijde van deze pagina. 

Investering

De kosten voor deelname aan het PTMSc Update Programma bedragen € 550 per jaar, leden van de VCV ontvangen een korting van € 50 en betalen dus €500. 

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.