PhD Programma (deeltijd)

Breukelen
1 september 2023 (VOL)
5 jaar
Engels
Meer informatie volgt

PhD Program

Dit is een Engelstalig programma. Klik  hier voor meer informatie over het programma of switch naar de Engelse taal.

Jaarlijks nemen we maximaal 15 parttime PhD-studenten op in ons programma. Zo krijgen onze parttime promovendi voldoende individuele ondersteuning en aandacht.
Als je persoonlijk contact heeft met een van onze hoogleraren of universitair hoofddocenten met promotierecht, kan je rechtstreeks contact met hem of haar opnemen om te bespreken of hij of zij geïnteresseerd is en bereid is om jouw promotietraject te begeleiden. Houd er rekening mee dat als de professor aangeeft dat hij/zij graag als je begeleider wil optreden, dit geen garantie is voor toelating tot het PhD-programma.

Als je nog geen connectie hebt met een van onze hoogleraren, zal de PhD-directeur je bij een positieve uitkomst van je toelatingsgesprek helpen om in contact te komen met geschikte hoogleraren voor je beoogde promotietraject.
De deadline voor aanmelding is 31 mei. Heb je deze deadline gemist maar is het minimaal een maand voor de start van het programma in september? Dan kan je contact opnemen met het PhD support office via phd@nyenrode.nl om je mogelijkheden te bespreken. Als het PhD-programma nog niet op volle capaciteit is, kunnen we mogelijk een late aanvraag accepteren. Een laattijdige toelating is echter ook afhankelijk van de begeleidingscapaciteit en of je in staat bent deel te nemen aan de verplichte vakken van de eerste fase van de opleiding.
De jaarlijkse kosten dekken niet de kosten voor boeken en ander cursusmateriaal; maaltijden zijn over het algemeen niet inbegrepen. Sommige cursussen vinden plaats op Nyenrode op aaneengesloten dagen. Wanneer studenten een kamer reserveren in ons campushotel of een van de nabijgelegen hotelfaciliteiten, houd er dan rekening mee dat deze kosten niet worden gedekt door de jaarlijkse kosten. De vergoedingen dekken evenmin bezoeken aan (internationale) academische congressen of PhD-consortia (d.w.z. reiskosten, huisvestingskosten, verblijfskosten en congreskosten).
Het is niet mogelijk om een van de cursussen in de eerste fase van het programma te missen. Het curriculum is zo ingericht dat de cursussen en workshops in de tweede fase van het programma voortbouwen op de cursussen die in de eerste fase zijn opgenomen. Als je niet in staat bent om alle lessen van de vakken van de eerste fase bij te wonen, moet je je inschrijving uitstellen naar het volgende studiejaar.
Het is niet mogelijk om het PhD-programma vanuit het buitenland af te ronden.

Bepaalde onderdelen van het programma kunnen virtueel worden doorlopen, zoals het jaarlijkse voortgangsgesprek en uw deelname aan intervisiesessies in kleine groepen. Gedeeltelijk kan het overleg met jouw toezichtteam virtueel plaatsvinden, maar je zal ook minimaal één keer per jaar persoonlijk met jouw toezichthoudend team moeten vergaderen.

Cursussen en workshops die virtueel of hybride worden aangeboden, kunnen ook vanuit het buitenland worden gevolgd. Cursussen en workshops die alleen live in Breukelen worden aangeboden, kunnen echter niet vanuit het buitenland worden gevolgd.

Houd er rekening mee dat Nyenrode geen reiskosten of huisvestingskosten dekt voor (internationale) parttime promovendi. Je moet kunnen garanderen dat je de reis- en verblijfkosten kan betalen voor regelmatige bezoeken aan Nyenrode om de vereiste onderdelen van het programma te volgen en af ​​te ronden. Ook moet je, indien van toepassing, aantonen dat je de relevante visa en andere vergunningen om in Nederland te verblijven en te studeren hebt verkregen.
Aanvragen voor vrijstellingen voor potentiële promovendi die promotiecursussen en workshops of een volledig promotietraject aan een andere instelling hebben gevolgd, worden per geval beoordeeld. De beslissing hangt af van de aard van de gevolgde cursussen of workshops, de mate van overlap met onze cursussen en workshops en wanneer de cursussen zijn afgerond.
Nyenrode Business Universiteit biedt geen beurzen aan voor parttime promovendi en faciliteert geen NFP-beurzen.