SDG in de praktijk | module PE-programma Deskundigheidsbevordering

In het kort

 • Breukelen
 • Diverse startdata in 2021
 • 1 dag
 • van 8.45 tot 16.15 uur of van 14.00 tot 21.30 uur
 • Nederlands
 • € 995 (vrij van btw)

SDG in de praktijk 

In de module 'SDG in de praktijk ' worden onderstaande thema's behandeld waarbij de combinatie van academische kennis en praktische toepasbaarheid zorgt voor een hoog leerrendement.

 • IMVO convenant en duurzaam assetmanagement
 • Klimaat- en renterisico’s, vertaling naar SFCR
 • Biodiversiteit en de financiële sector, maatschappelijke positionering van de sector 

Wat levert het je op?

 • Inzicht in actuele ontwikkelingen binnen jouw sector
 • Permanente educatie-cyclus
 • Efficiënte kennisoverdracht en ervaringen uitwisselen met vakgenoten
 • Deelnamebewijs

Onderdeel PE-programma Deskundigheidsbevordering

De module is een onderdeel van het PE-programma Deskundigheidsbevordering. Het PE-programma bestaat uit vier modules. Volg de module SDG in de praktijk voor een snelle upgrade van je kennis of doorloop het gehele programma voor een permanente educatie-cyclus. 

Meer informatie

Vraag de brochure aan voor meer informatie over de inhoud van de module of voor een totaaloverzicht van het gehele PE-programma. Heb je een specifieke vraag neem dan rechtstreeks contact op met onze programma-coördinator. Ze helpt je graag verder.

 

 • Ontwikkeld samen met Verbond van Verzekeraars
 • Kennisniveau up-to-date
 • Onderdeel van permante educatie-cyclus

Van wie krijg je college?

Tijdens deze module krijg je niet alleen college van vaste sprekers van Nyenrode. We nodigen ook gastsprekers uit.

De hoogleraren en experts

Tijdens deze module zijn de hoogleraren en experts:

 • Diane Zandee MSc RC, Nyenrode Business Universiteit
 • Gastspreker DNB
 • prof. dr. Koos Biesmeijer, Universiteit Leiden & Naturalis

Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Diane Zandee MSc RC

PhD student

Wat ga je doen?

In deze module gaan we in op de volgende thema's.

IMVO convenant en duurzaam assetmanagement

In de verzekeringssector hebben brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de rijksoverheid het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ondertekend. Hiermee stelt de verzekeringssector zich ten doel om met haar activiteiten actief een positieve invloed uit te oefenen in de keten op People, Planet en Profit. 

De toepassing in de praktijk blijkt echter uitdagend. We gaan in dit college onder andere in op wat maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent en hoe dit toegepast kan worden.

Klimaatrisico’s en renterisico’s, vertaling naar SFCR

Gelet op de potentiële impact van klimaatgerelateerde risico’s op zowel de activakant van de balans als de technische voorzieningen, verwacht de DNB dat verzekeraars klimaatgerelateerde risico’s in hun ORSA meenemen door de invloed van deze risico’s op hun risicoprofiel te analyseren en te beschrijven. Op welke wijze kijkt DNB naar de impact?

Biodiversiteit en de financiële sector, maatschappelijke positionering van de sector

Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies. Voor de financiële sector is het daarom van belang om de risico’s hiervan in beeld te brengen. Dat concludeerden De Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een gezamenlijk rapport: ‘Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving? In deze college gaan we nader in op dit thema .

 

De inhoud van de module is onder voorbehoud van wijzigingen.

Uitgebreide informatie module SDG in de praktijk 

Uitgebreide informatie over de inhoud van deze module en een overzicht van alle modules die deel uit maken van het PE-programma Deskundigheidsbevordering, vind je in de brochure die je hier kan downloaden.

Voor wie?

Je bent directeur/lid Raad van Bestuur, toezichthouder/commissaris of managing director bij een verzekeringsinstelling. Deze module, onderdeel van het PE-programma Deskundigheidsbevordering, biedt je de noodzakelijke updates van je kennis. Je kan kiezen uit verschillende dagen. Per dag is duidelijk aangegeven of de module voor commissarissen of voor bestuurders is bestemd.  De modules zijn berekend op maximaal 20 deelnemers per dag. Naast de klassikale dagen bieden wij de laatste programmadag van de module online aan.

Data en tijden 2021

Voor directeuren / Raden van Bestuur / managing directors

 • 9 september van 8.45 - 16.15 uur
 • 6 oktober van 14.00 - 21.30 uur
 • 1 november van 8.45 - 16.15 uur
 • 25 november van 8.45 - 16.15 uur
 • 13 december van 8.45 - 16.15 uur (online)

Voor toezichthouders / commissarissen

 
 • 14 september van 8.45 - 16.15 uur
 • 11 oktober van 14.00 - 21.30 uur
 • 10 november  van 8.45 - 16.15 uur
 • 13 december van 8.45 - 16.15 uur (online)

Meld je aan

Aanmelden doe je via de aanmeldbutton.

Vragen?

Heb je een vraag over deze module of over het gehele PE-programma? Neem dan contact op met onze programma-coördinator. Zij helpt je graag verder.

Wanneer het door omstandigheden niet mogelijk is een (klassikale) programmadag fysiek te laten plaatsvinden, dan zetten wij het automatisch om naar een online sessie. Het is dan niet nodig een nieuwe datum te prikken. Tevens bieden wij de mogelijkheid bij (onverwachte) verhindering de klassikale bijeenkomst hybride te volgen.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de module SDG in de praktijk zijn € 995 (vrij van btw). Dit is inclusief literatuur en catering.
*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.