SDG's in de praktijk | module PE-programma Deskundigheidsbevordering

Artis
Diverse startdata in 2022
1 dag
van 8.45 tot 16.15 uur of van 14.00 tot 21.30 uur
Nederlands
€ 995 (vrij van btw)

Sustainable Development Goals in de praktijk 

Binnen deze module wordt er aandacht besteed aan duurzaamheidsvraagstukken die hoog op de strategische agenda van verzekeraars staan. Zo haken we tijdens deze module in op de volgende thema's:

 • IMVO convenant en duurzaam assetmanagement
 • Klimaat- en renterisico’s, vertaling naar SFCR
 • Biodiversiteit en de financiële sector, maatschappelijke positionering van de sector 

Wat levert het je op?

 • Krijg optimaal inzicht in de meest actuele duurzaamheidsvraagstukken binnen jouw werkveld.
 • Praktische toepasbaarheid: wat betekenen deze ontwikkelingen voor jou, jouw omgeving en jouw organisatie?
 • In een inspirerende omgeving leer je van en met elkaar. 
 • Ontwikkeld samen met het Verbond van Verzekeraars
 • Kennisniveau up-to-date
 • Onderdeel van permante educatie-cyclus

Voor wie is deze module interessant

 • Commissarissen
 • Bestuurders
 • Toezichthouders
 • Managing directors

binnen de verzekeringssector die in hun functie te maken hebben met duurzaamheidsvraagstukken of zich hier verder in willen verdiepen.

Onderdeel van het PE-programma Deskundigheidsbevordering

De module is een onderdeel van het PE-programma Deskundigheidsbevordering. Het PE-programma bestaat uit vier modules. Volg de module SDG in de praktijk voor een snelle upgrade van je kennis of doorloop het gehele programma voor een permanente educatie-cyclus. 

Over de samenwerking met het Verbond van Verzekeraars

Deze module bieden wij aan in samenwerking met Het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars werkt sinds 2011 samen met Nyenrode Business Universiteit. De combinatie van de samenwerking is krachtig. Het Verbond van Verzekeraars zet zich als brancheorganisatie intensief in voor de belangen van zijn leden en de vraagstukken in de verzekeringssector. Nyenrode Business Universiteit is opgericht door ondernemers en maakt de vertaalslag van vandaag leren naar morgen toepassen.

Van wie krijg je college?

Tijdens deze module krijg je niet alleen college van vaste sprekers van Nyenrode. We nodigen ook gastsprekers uit.

De hoogleraren en experts

Tijdens deze module zijn de hoogleraren en experts:

 • dr. Gerlof Wiersma AAG, DNB
 • prof. dr. Koos Biesmeijer, Universiteit Leiden & Naturalis
PhD student
Diane heeft een bedrijfskundige achtergrond en is registercontroller. In het bedrijfsleven heeft zij diverse executive posities bekleed. Vooral bij maatschappelijk georiënteerde bedrijven.
Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

In deze module gaan we in op de volgende thema's.

IMVO convenant en duurzaam assetmanagement

In de verzekeringssector hebben brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de rijksoverheid het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ondertekend. Hiermee stelt de verzekeringssector zich ten doel om met haar activiteiten actief een positieve invloed uit te oefenen in de keten op People, Planet en Profit. 

De toepassing in de praktijk blijkt echter uitdagend. We gaan in dit college onder andere in op wat maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent en hoe dit toegepast kan worden.

Klimaatrisico’s in risicobeheer en ORSA

Gelet op de potentiële impact van klimaatgerelateerde risico’s op zowel de activakant van de balans als de technische voorzieningen, verwacht de DNB dat verzekeraars klimaatgerelateerde risico’s meenemen in hun risicobeheer en de invloed van deze risico's op hun risicoprofiel beschouwen in hun ORSA. Op welke wijze kijkt DNB naar de impact?

Biodiversiteit en de financiële sector, maatschappelijke positionering van de sector

Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies. Voor de financiële sector is het daarom van belang om de risico’s hiervan in beeld te brengen. Dat concludeerden De Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een gezamenlijk rapport: ‘Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving? In deze college gaan we nader in op dit thema .

Gastspreker prof. dr. Koos Biesmeijer zoomt in op de verhouding tussen economische belangen en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de relatie met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Lees hier meer.

 

 

 

De inhoud van de module is onder voorbehoud van wijzigingen. Bekijk de brochure voor meer informatie.

 

Voor wie?

Je bent directeur/lid Raad van Bestuur, toezichthouder/commissaris of managing director bij een verzekeringsinstelling. Deze module, onderdeel van het PE-programma Deskundigheidsbevordering, biedt je de noodzakelijke updates van je kennis. Je kan kiezen uit verschillende dagen. Per dag is duidelijk aangegeven of de module voor commissarissen of voor bestuurders is bestemd.  De modules zijn berekend op maximaal 20 deelnemers per dag. Naast de klassikale dagen bieden wij de laatste programmadag van de module online aan.

 

Data en tijden 2021

Voor directeuren / Raden van Bestuur / managing directors

 • 25 november van 8.45 - 16.15 uur
 • 13 december van 8.45 - 16.15 uur (online)
 

Voor toezichthouders / commissarissen

 • 10 november  van 8.45 - 16.15 uur
 • 13 december van 8.45 - 16.15 uur (online)

Meld je aan

Aanmelden doe je via de aanmeldbutton.

Vragen?

Heb je een vraag over deze module of over het gehele PE-programma? Neem dan contact op met onze programma-coördinator. Zij helpt je graag verder.

Wanneer het door omstandigheden niet mogelijk is een (klassikale) programmadag fysiek te laten plaatsvinden, dan zetten wij het automatisch om naar een online sessie. Het is dan niet nodig een nieuwe datum te prikken. Tevens bieden wij de mogelijkheid bij (onverwachte) verhindering de klassikale bijeenkomst hybride te volgen.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de module SDG in de praktijk zijn € 995 (vrij van btw). Dit is inclusief literatuur en catering.
*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.