Masterclass Vastgoedactualiteiten BTW en overdrachtsbelasting

Breukelen
22 november 2022
1 dag
9.30 - 17.30 uur
Nederlands
€ 895 excl. BTW
6 uren

De fiscale problematiek rond vastgoed kent zijn eigen bijzonderheden en dynamiek. Dat geldt zeker ook voor de BTW en overdrachtsbelasting in verband met vastgoed. De beantwoording van allerlei vragen kan enorm variëren bij andere feiten en omstandigheden in een concreet geval. Als we de levensloop van een vastgoedobject volgen, passeren alle varianten en vragen vanzelf de revue. Denk bijvoorbeeld aan de aftrekbaarheid van 9% of zelfs 21% voorbelasting bij aankoop van een vastgoed, of het voorkomen van samenloop met de overdrachtsbelasting: de uitwerking heeft bij vastgoed per definitie grote financiële gevolgen. En hoe voorkom je samenloop met de overdrachtsbelasting?

Ook verschillen in kwalificaties van BTW-prestaties (is sprake van een levering of van een dienst?) kunnen tot ingrijpende fiscale verschillen leiden. Voor de praktijk is bijvoorbeeld zeer relevant het antwoord op de vraag of herziening van de aftrek van voorbelasting (van bijvoorbeeld 21% !) in latere jaren moet plaatsvinden. Vragen over deze en andere onderwerpen komen veelal al op in de aanloopfase van werkzaamheden en projecten en kunnen doorslaggevend zijn voor de financierbaarheid van activiteiten.

 • Interactief en praktijkgericht
 • Overzicht actuele ontwikkelingen
 • Concrete casussen

Naast de BTW-aspecten zijn ook de overdrachtsbelastingaspecten van groot belang, zeker nu het overdrachtsbelasting-tarief fors is verhoogd (naar 8%) en mogelijk nog verder wordt verhoogd. Zo is bijvoorbeeld van belang over welke waarde moet worden geheven bij de aankoop van een portefeuille met een korting of premie op de koopprijs. Daarnaast kan er ook overdrachtsbelasting verschuldigd zijn bij een aandelentransactie. In bepaalde gevallen kan een vermindering of een vrijstelling van overdrachtsbelasting worden toegepast, zowel bij stenentransacties als bij aandelentransacties. Daarvoor gelden wel specifieke voorwaarden waarmee in de praktijk rekening moet worden gehouden.

In de praktijk komen dan ook veel vragen op over de BTW en overdrachtsbelasting bij vastgoed, maar zeker ook over het grensvlak tussen beide rechtsgebieden. Ook in deze coronatijd, waarbij door verschuivingen van economische belangen van de praktijk wat extra flexibiliteit wordt gevraagd. Bij grote projecten, maar zeker ook bij vastgoed in het MKB. De belangen kunnen ook dan enorm oplopen. Reden genoeg om u in 1 dag weer eens goed bij te laten praten en zelf met deze thematiek te oefenen! Met deze en aanverwante onderwerpen bestaat er alle reden om meer zicht te krijgen op de
thematiek van BTW en overdrachtsbelasting bij vastgoed. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen dit vakgebied? Maar ook: welke valkuilen kunnen daarbij opdoemen? Tijdens deze masterclass staat de praktische toepasbaarheid centraal: hoe kunt u er de volgende dag mee aan de slag gaan? Op interactieve wijze nemen professor Van der Paardt en Aad Rozendal u mee in de actualiteiten rondom BTW en overdrachtsbelasting bij vastgoed.

Doelstelling

Na het volgen van deze masterclass heeft u gedegen zicht op de problematiek van de BTW en overdrachtsbelasting met betrekking tot vastgoed in de praktijk, zowel voor kleinere als voor grotere vastgoedobjecten.

Ook interessant voor jou

Blockchain Actualiteiten Vennootschapsbelasting voor ondernemingen

Actualiteiten Vennootschapsbelasting voor ondernemingen

< 10 dagen | Nederlands |
Na het volgen van deze cursus hebt u een beeld wat de belangrijkste regelingen voor de vennootschapsbelasting en wat de financiële impact daarvan voor ondernemingen in het MKB en bij grotere organisatie kan zijn. Ook weet u na deze cursus hoe op de ontwikkelingen gereageerd engeanticipeerd kan worden.
Foundations of Management Collegereeks Toekomstgericht leiderschap in Vastgoed

Collegereeks Toekomstgericht leiderschap in Vastgoed

< 10 dagen | Nederlands | 14 maart 2023
Welke persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en inzichten hebben leiders nodig om de toekomstige uitdagingen in de vastgoedsector aan te gaan?

Sprekers

 • Prof. dr. René van der Paardt - emeritus hoogleraar verbruiksbelastingen; Belastingadviseur/specialist BTW en overdrachtsbelasting
 • Dr. Aad Rozendal - Belastingadviseur en specialist overdrachtsbelasting

Inhoud

Tijdens deze interactieve masterclass worden theorie en praktijk gecombineerd. Aan de hand van concrete casussen wordt de theorie diepgravend besproken, zodat je aan het einde van de dag weet hoe je de volgende dag met deze thematiek aan de slag kan gaan.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Dienst en levering van vastgoed
 • Roerende of onroerende zaken (zonnepanelen bijvoorbeeld)
 • Bouwterrein (kennelijk bestemd voor bebouwing, grijs gebied?)
 • In wezen nieuwbouw voor de btw
 • Transformatie (van kantoor naar woning)
 • Herziening van btw (na nieuwbouw of verbouwing en ook bij kostbare diensten?)
 • Exploiteren van vastgoed (btw optie en btw aftrek)
 • Leegstand (gevolgen voor het btw aftrekrecht)
 • Specifieke btw-regelingen met betrekking tot vastgoed 
 • Maatstaf van heffing in de overdrachtsbelasting
 • Overdrachtsbelasting en transformatie
 • Overdrachtsbelasting bij aandelentransacties
 • Herstructureringen en overdrachtsbelasting (fusies, splitsingen etc.)
 • Samenloopregeling overdrachtsbelasting en btw

Voor wie?

Controllers, accountants,  adviseurs, bedrijfseconomen en andere financiële professionals.

Wat zijn de kosten?

De prijs van deze investering bedraagt: € 895,- excl BTW en is inclusief lesmateriaal en culinaire verzorging. Na het volgen van deze cursus ontvang je 6 PE-uren.

Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze cursus is geen STAP-budget mogelijk.