Actualiteiten Vennootschapsbelasting voor ondernemingen

Breukelen
3 uur
16.00 - 19.30 uur
Nederlands
€ 395,- (excl. BTW)
3 uren

Actualiteit

De fiscale positie van een onderneming wordt in de jaarrekening zichtbaar met de belastingschuld, belastinglast en de actieve en passieve latenties. Daardoor wordt de vennootschapsbelasting-last toegerekend aan de juiste jaren. In de praktijk bestaat de wens om de commerciële en fiscale winstbepaling en balansen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. En hoewel deze wens zeker gerechtvaardigd is, lijkt de afstand tussen beide rechtsgebieden juist groter te worden.

 • Interactief en praktijkgericht
 • Theoretische context
 • Gelegenheid om een eigen casus voor te leggen

Vennootschapsbelasting 

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is de laatste jaren uitgegroeid tot een complex geheel. Naast meer algemene bepalingen over bijvoorbeeld de belastingplicht, wordt in de wet aandacht gevraagd voor specifieke regelingen, zoals renteaftrekbeperkingen. Met de earningsstrippingsmaatregel (Atad 1) is daar recent weer een variant aan toegevoegd. De wet kent daarnaast specifieke regelingen, zoals de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid. Het fiscale eenheidsregime is in 2019 door middel van spoedreparatie aangepast en er wordt op dit moment een nieuwe groepsregeling voorbereid ter vervanging van het fiscale eenheidsregime. In de wet- en regelgeving en in de jurisprudentie voltrekken zich op verschillende onderwerpen grote ontwikkelingen. Daarmee vraagt de vennootschaps-belasting van degenen die daarmee in meer of mindere mate in aanraking komen, extra aandacht. Na deze actualiteitencursus bent u helemaal bij met alle relevante ontwikkelingen in de vennootschapsbelasting. Daarmee bent u als financial op de hoogte van de stand van zaken en kunt u anticiperen op de financiering en structurering van organisaties, als adviseur of voor uw eigen onderneming.

Tijdens de cursus komen de belangrijkste thema’s en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie aan bod. Voor het MKB en grotere organisaties een ‘must’ vanwege de grote financiële belangen die daar mee gemoeid zijn. Professor Bobeldijk gebruikt veel praktijkvoorbeelden om de wet- en regelgeving voor u toegankelijker te maken. Daarbij laat hij graag ruimte om uw eigen ervaringen en vragen tijdens de cursus in te brengen.

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus hebt u een beeld wat de belangrijkste regelingen voor de vennootschapsbelasting en wat de financiële impact daarvan voor ondernemingen in het MKB en bij grotere organisatie kan zijn. Ook weet u na deze cursus hoe op de ontwikkelingen gereageerd en geanticipeerd kan worden.

Ook interessant voor jou

2 Masterclass Vastgoedactualiteiten BTW en overdrachtsbelasting

Masterclass Vastgoedactualiteiten BTW en overdrachtsbelasting

< 10 dagen | Nederlands | 22 november 2022
Na het volgen van deze masterclass heb je gedegen zicht op de problematiek van de BTW en overdrachtsbelasting met betrekking tot vastgoed in de praktijk, zowel voor kleinere als voor grotere vastgoedobjecten.
kasteel Hercertificering en PE VastgoedCert en NRVT

Hercertificering en PE VastgoedCert en NRVT

< 10 dagen | Nederlands |
Voldoe als makelaar/ taxateur op een zo efficiënt mogelijke wijze aan jouw hercertificeringsverplichting voor VastgoedCert en het NRVT.

Tijdens deze cursus word je begeleid door Arco Bobeldijk. Arco Bobeldijk is Tax partner bij Loyens & Loeff en  hoogleraar vennootschapsbelasting bij Nyenrode Business Universiteit. 

De docent zal veel praktijkvoorbeelden gebruiken en er is alle ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Hoogleraar
Arco is hoogleraar vennootschapsbelasting en verricht onderzoek naar dit onderwerp. Naast zijn werk als (postdoctoraal) docent, spreekt hij regelmatig op seminars en publiceert hij in vakbladen en journals.

Inhoud

Tijdens deze cursus krijgt u een overzicht van de belangrijkste elementen van de vennootschapsbelasting. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan de huidige wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie voor ondernemingen in het MKB en voor grotere organisaties.

De volgende onderweprn komen onder andere aan bod:

 • Onderscheid fiscaal eigen vermogen en vreemd vermogen
 • Onzakelijke lening problematiek
 • Renteaftrekbeperkingen voor de vennootschapsbelasting
 • Ebitda-regeling sinds 2019
 • Financiering en fiscale eenheid (overnameholdingproblematiek)
 • Overdracht en omzetting van vorderingen (debt for equity swap)
 • Mogelijkheden om verlies op vorderingen te nemen
 • Antimisbruikbepalingen
 • Het huidige fiscale eenheidsregime en de nieuwe groepsregeling (toekomstige regeling)
 • De nieuwe regels van verliesverrekening vanaf 1 januari 2022
 • Internationale ontwikkelingen (Pillar 1 en 2)
 • Voorstellen tegen substance-loze houderstervennootschappen
 • Recente jurisprudentie

 

Voor wie?

Controllers, accountants, adviseurs, bedrijfseconomen en andere financieel professionals.

Aanmelden

Aanmelden kan via de online aanmeldbutton.

Wat is de investering?

De investering voor deze cursus is € 395,- (exclusief btw) en is inclusief lesmateriaal en culinaire verzorging. Na het volgen van deze cursus ontvang je 3 PE-punten.

Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze cursus is geen STAP-budget mogelijk.