Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nyenrode ziet de vorming van verantwoordelijke studenten, managers en professionals als haar maatschappelijke taak. Maar ook in onze bedrijfsvoering voelen we ons verantwoordelijk voor de maatschappij.

UN PRME: Verantwoord managementonderwijs

Nyenrode is lid van de UN PRME (Principles for Responsible Management Education) van de Verenigde Naties. Hiermee onderschrijven wij de uitgangspunten die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld voor verantwoord managementonderwijs. Deze uitgangspunten hebben inhoudelijk veel overlap met onze kernwaarden Leadership, Entrepreneurship & Stewardship.

Henk van Luijk Lezing

Met de Henk van Luijk Lezing willen MVO Nederland, Nyenrode Business Universiteit en VNO-NCW jaarlijks een stimulans geven aan het onderwerp bedrijfsethiek. De lezing is in 2010 geïntroduceerd ter nagedachtenis van Henk van Luijk, de nestor van de Nederlandse bedrijfsethiek. De lezing is bedoeld voor relaties en partners van MVO Nederland, Nyenrode Business Universiteit en VNO-NCW en daarnaast voor geïnteresseerden in het onderwerp bedrijfsethiek.