Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nyenrode ziet de vorming van verantwoordelijke studenten, managers en professionals als haar maatschappelijke taak. Maar ook in onze bedrijfsvoering voelen we ons verantwoordelijk voor de maatschappij. Nyenrode ondersteunt diverse initiatieven en is aangesloten bij certificeringsbureaus op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op basis van nieuwe inzichten vanuit deze initiatieven en onderzoeken worden verbeterprogramma’s opgesteld. Hiermee blijft Nyenrode ook in de toekomst werken aan een duurzame bedrijfsvoering.

UN PRME: Verantwoord managementonderwijs

Nyenrode is lid van de UN PRME (Principles for Responsible Management Education) van de Verenigde Naties. Hiermee onderschrijven wij de uitgangspunten die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld voor verantwoord managementonderwijs. Deze uitgangspunten hebben inhoudelijk veel overlap met onze kernwaarden Leadership, Entrepreneurship & Stewardship.

EcoVadis

Nyenrode is door EcoVadis erkend met de categorie "Zilver". EcoVadis meet hoe duurzaam bedrijven zijn. Ze zijn het eerste samenwerkingsplatform dat duurzaamheidsscores voor internationale toeleveringsketens biedt. De resultaten worden gebruikt om risico’s te reduceren, innovatie te stimuleren en transparantie en vertrouwen tussen handelspartners op te bouwen.

Inzicht in prestaties MVO

Het FIRA Platform is een online register waar bedrijven hun prestaties op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) zichtbaar maken aan klanten en andere stakeholders. Nyenrode omarmt dit initiatief en heeft het niveau Brons behaald. Het MVO-rapport Brons staat in het teken van commitment van duurzaamheid. Dit betekent dat Nyenrode in staat is direct al haar prestaties zichtbaar te maken, van certificaten tot externe audits en haar zogenaamde ‘best practices’, en is Nyenrode daarnaast transparant over haar toekomstplannen.

Henk van Luijk Lezing

Met de Henk van Luijk Lezing willen MVO Nederland, Nyenrode Business Universiteit en VNO-NCW jaarlijks een stimulans geven aan het onderwerp bedrijfsethiek. De lezing is in 2010 geïntroduceerd ter nagedachtenis van Henk van Luijk, de nestor van de Nederlandse bedrijfsethiek. De lezing is bedoeld voor relaties en partners van MVO Nederland, Nyenrode Business Universiteit en VNO-NCW en daarnaast voor geïnteresseerden in het onderwerp bedrijfsethiek.