Missie en visie

Serving society by shaping responsible leaders for a sustainable future.

Missie

Shaping responsible leaders for a sustainable future

Nyenrode Business Universiteit werkt aan een duurzame toekomst door studenten en professionals te inspireren zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke leiders. Met ons onderwijs en onderzoek stellen wij (toekomstige) leiders en organisaties in staat de duurzame transitie te maken en slagvaardig om te gaan met de onzekerheden die nieuwe technologieën met zich meebrengen.

Studeren op Nyenrode is 'a reward for life'. Het draait om veel meer dan alleen kennisoverdracht. Gedurende de opleiding ontwikkel je de vaardigheden om als wereldburger en als leider in de maatschappij te staan. Iemand die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen handelen en zich bewust is van de omgeving. We bevorderen daarom kritisch en reflectief denken, koesteren empathie en ethiek en blijven nauw verbonden met het bedrijfsleven. 

Visie

Nyenrode, preferred partner of top students and organizations, is a top-20 European education and research community with global connections

Nyenrode wil een universiteit zijn die de voorkeurspartner van internationaal gerichte topstudenten en -organisaties is, en wil als een van de twintig beste Europese onderwijs- en onderzoeksinstellingen onderdeel uitmaken van een wereldwijd netwerk.

Contact

Servicedesk

Nyenrode Business Universiteit

Servicedesk