Periodieke schenking

Geen drempels en plafonds, maar optimaal gebruik van het belastingvoordeel. Met een periodieke schenking wil je Stichting Nyenrode voor een langere periode steunen. Wanneer je Stichting Nyenrode Fonds voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag steunt en dit laat vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, dan zijn deze jaarbedragen volledig voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Kortom, periodiek schenken via een onderhandse akte of notariële akte betekent dat je meer geeft voor hetzelfde geld. (De verplichting stopt bij het overlijden van de schenker).

Er is volgens de Belastingdienst sprake van een periodieke gift als: de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke giften.

Dat betekent dat je elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging moet schenken. Je mag zelf bepalen of je het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat je het in 1 keer betaalt, maar je moet dus gedurende 5 achtereenvolgende jaren, minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging.

Zie hieronder de belasting tarieven voor 2021. Als je de AOW leeftijd nog niet bereikt hebt gelden de volgende tarieven in box 1 (inkomen uit werk en woning). Als je wel de AOW leeftijd hebt bereikt, kijk dan voor de actuele belastingtarieven op de website van de Belastingdienst.

Belastingtarieven voor 2021:

SchijfBelastbaar inkomen
Percentage
1Tot €68.508,-
37,37%
2Vanaf €68.508,-
49,50%

Rekenvoorbeelden

Hieronder geven we voorbeelden om je belasting voordeel te berekenen.

Schijf 1: Stel je belastbaar inkomen uit werk en woning is €40.000,- per jaar en je wilt €1.000,- per jaar schenken aan Stichting Nyenrode Fonds. Dan val je in de eerste schijf en betaal je 37,37% belasting. Die €1.000,- mag je van je belastbaar inkomen aftrekken waardoor je 37,37% betaalt over €39.000,-. In plaats van €14.940,- moet je nu €14.566,- afdragen aan de Belastingdienst. Dus bij een jaarlijkse gift van €1.000,- betaal je netto maar €626,-. Die 374,- kan je terugvragen bij de Belastingdienst.

Schijf 2: Stel je belastbaar inkomen uit werk en woning is €100.000,- per jaar en je wilt €1.000,- per jaar schenken aan Stichting Nyenrode Fonds. Over €68.508,- betaal je 37,37%. Over het resterende bedrag van €31.492,- betaal je 49,50%. De gift van €1.000,- kan je hier vanaf trekken, dan betaal je 49,50% over €30.492,-. Dus bij een jaarlijkse gift van €1.000,- betaal je netto maar €505,-.

 

 

De voordelen op een rij:

  • Stichting Nyenrode Fonds bezit de ANBI status, waardoor je gift volledig aftrekbaar is van je belastbaar inkomen, zonder drempel, en ook Stichting Nyenrode Fonds hoeft geen schenkingsrecht te betalen over giften.
  • Je gehele gift komt geheel ten goede aan een studiebeurs, onderzoek of erfgoed van Nyenrode.
  • Stichting Nyenrode Fonds is voor een minimale periode van vijf jaar verzekerd van je steun.
  • Uiteraard houden wij je daarnaast persoonlijk op de hoogte van de ontwikkelingen via de Nieuwsbrief van Stichting Nyenrode Fonds.  Ook nodigen wij je graag uit om onze gast te zijn bij lezingen, rondleidingen of speciale bijeenkomsten zoals de jaarlijkse Dank de Donateur Dag.

De onderhandse overeenkomst tot periodieke schenking kun je hier downloaden. Als je deze ingevuld en ondertekend aan ons stuurt, handelen wij je schenking zo snel mogelijk af.

DOWNLOAD HIER HET CONTRACT

Contact

Anouk Reitsma

Anouk Reitsma

Fondsenwerver