Fundering Kasteel

Draag je steentje bij  

  
Kasteel Nijenrode en de universiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We doen er alles aan om dit 750 jaar oude monument te behouden. Dat betekent dat onderhoud van groot belang is. We zijn blij met jouw interesse voor ons geliefde Kasteel.  

Door de jaren heen is het Kasteel veelvuldig gerestaureerd. Toch ontstaan langzaam scheuren, die leiden tot verzakking en op termijn risico’s kunnen vormen. Het fundament van het Kasteel verkeert op dit moment in slechte staat. En juist dit is essentieel om het Kasteel in oude glorie te herstellen. Stichting Nyenrode Fonds (SNF) schat de kosten voor de herstelwerkzaamheden van de fundering op 13,2 miljoen Euro.  

Draag jij ook je steentje bij?  

Contact

Anouk Reitsma

Fondsenwerver

Een kleine greep uit het verleden 

In de 13e eeuw groeide het grensgebied aan de Vecht tussen het bisdom Utrecht en het graafschap Holland uit tot een belangrijke route voor handel en scheepvaart. In deze periodezijn de eerste fundamenten gelegd voor Kasteel Nijenrode. In de loop der jaren werd het verschillende keren verwoest, maar altijd werd weer met zorg en liefde opgebouwd.   

Na de Tweede Wereldoorlog, legden onze Founding Fathers de basis voor het Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland (NOIB). Door het combineren van theorie en praktijk en een sterke nadruk op persoonlijke ontwikkeling dragen wij nu inmiddels al 75 jaar bij aan de vorming van verantwoordelijke leiders. 

Kasteel Nijenrode, vandaag de dag

Kasteel Nijenrode kent een rijke geschiedenis wat voor velen mooie herinneringen oproept. Vandaag de dag is het kasteel nog volop in gebruik. De stijlvolle zalen in ons kasteel lenen zich bij uitstek voor colleges, vergaderingen, trainingen, recepties en evenementen.  

Ook toekomstige generaties gunnen wij de Nyenrode Experience. Daarom willen wij samen met jou de fundering aanpakken waardoor we de verzakking stabiliseren.   

Fiscaal aantrekkelijk schenken

Draag jouw steentje bij aan het kasteel van Nyenrode. Lees meer over de verschillende manieren om bij te dragen en voeg je bij de vele alumni die je zijn voorgegaan.

Een gift aan Stichting Nyenrode Fonds is aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. De stichting is namelijk een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De hoogte van de aftrekbaarheid is afhankelijk van het verzamelinkomen. Weten wat jouw voordeel is? Bereken nu via deze link wat jouw voordeel is?

Wil je meer weten over fiscaal aantrekkelijk schenken? Neem contact met ons op. 

Of maak het simpel, via het donatieformulier hier rechts.