Slim innoveren met bestaande ideeën

Innovatie is belangrijk voor je concurrentiepositie. Maar innoveren is ook een risicovol en kostbaar proces. De uitdaging is op tijd te oogsten op succesvolle innovaties, terwijl je blijft investeren in eventuele nieuwe kansen en mogelijkheden.

Hoe organiseer je je innovatievaardigheid het beste? Het is een vraag die prof. dr. Bo van der Rhee en dr. Richard Janssen al langer bezig houdt. Zij vermoeden dat het middle management van een organisatie hier een belangrijke rol in speelt. Onderzoek hiernaar is relevant gezien het grote belang van innovatie om maatschappelijke uitdagingen een antwoord te bieden en financiële steun daarvoor is zeer welkom.

Waarom dit onderzoek belangrijk is

"Als bedrijven hun ideeën en projecten beter hergebruiken, is dat een stuk efficiënter. Ze verspillen geen innovatiegeld meer en houden talentvolle managers aan boord. Dat versnelt de duurzame transitie die de wereld zo hard nodig heeft.

Dr. Richard Janssen
Associated Professor

Vijf vragen aan Bo van der Rhee

1. Waar moet je aan denken als je je innovatie optimaal wilt organiseren?

“Innovatieprocessen gaan in de 21e eeuw steeds sneller. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en klanten verwachten ook steeds meer. In innovatie van diensten en producten gaat veel tijd en geld zitten en succes is niet altijd gegarandeerd. Het is daarom steeds belangrijker om innovaties snel te verzilveren en tegelijkertijd te blijven investeren in toekomstige innovaties.”

2. Verzilveren en investeren tegelijkertijd lijkt een tegenstrijdigheid. Hoe werkt dat in het bedrijfsleven?

“Met een ingewikkeld woord noemen we dat ambidextrie. Het talent om tegelijkertijd te exploiteren, innovaties te benutten, als te exploreren, het blijven zoeken naar nieuwe innovaties. De kwaliteit om dit tegelijkertijd te kunnen vraagt veel van senior management. Hiervoor zijn dynamische vaardigheden nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de vrijwel continue transformatie van je organisatie.

"Juist dieper in de organisatie zitten de mensen die als geen ander weten hoe ze kunnen inspelen op de veranderende verwachtingen van de consument."

Tegelijkertijd worden de onderliggende organisatieprocessen die nodig zijn voor ambidextrie vaak onderbelicht. Ook bij het middle management zijn die dynamische kwaliteiten noodzakelijk. Juist dieper in de organisatie zitten bij succesvolle innovaties de mensen die een grote verantwoordelijkheid hebben in het innovatieproces. Zij weten vaak als geen ander goed in te spelen op de – veranderende – verwachtingen van de consument.”

3. Hoe moeten we de rol van het middle management dan precies zien?

“Middle management heeft vaak een speciale rol in een organisatie. Deze mensen zijn de verbinders, zij zijn vaak de lijm van het bedrijf. Hier zitten de mensen die klantverwachtingen moeten aanvoelen (dit wordt ‘sensing’ genoemd in de literatuur), kansen moeten grijpen (dit is ‘seizing’) en tijdig de organisatie moeten kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Het is eigenlijk de plek waar een bedrijf zijn wendbaarheid geborgd heeft.

"De dynamische kwaliteiten die nodig zijn om snel te kunnen innoveren, zijn juist lager in de organisatie te vinden."

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe producten is de rol van het senior en middle management groot. Senior management kan een cultuur creëren waarbij falen mag en middle management kan ervoor zorgen dat gefaalde ‘new product development’ projecten alsnog waarde voor het bedrijf kunnen creëren. Wij noemen dit “Turning trash into treasury”. Angst voor en kosten van falen worden hiermee terug gedrongen en het wiel hoeft niet elke keer opnieuw uitgevonden te worden.”

4. Innovatie is dus niet uitsluitend een boardroom verantwoordelijkheid?

“Nee, zeker niet. De dynamische kwaliteiten die nodig zijn om snel te kunnen innoveren, zijn dus juist lager in de organisatie te vinden. Onze interesse ligt bij de vraag hoe bedrijven hun innovatieproces kunnen verbeteren als ze dit beseffen.”

5. Waarom is Nyenrode de plek om dit te onderzoeken en wat levert het organisaties op?

“We hebben op Nyenrode veel ervaring opgebouwd op het gebied van de organisatie van innovatie en new product development. Nu willen we dit uitbreiden met inzichten in de rol van het middle management. De resultaten kunnen bedrijven nieuwe inzichten geven in hoe ze hun innovatie het beste kunnen structureren. Ambidextrie, het staat al gebeiteld in de toegangspoort van het kasteel. In Dualitate Fortitudo. In tweezijdigheid kracht.”

Steun ons onderzoek voor een duurzame toekomst

Wil je samen een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst? Doneer dan aan Stichting Nyenrode Fonds zodat wij onderzoeken als deze kunnen financieren. Wij zijn een particuliere universiteit en ontvangen geen financiering van de overheid. We zijn afhankelijk van particuliere giften uit onze community.

Met je steun kunnen wij een jonge academicus aanstellen om dit onderzoek uit te voeren. Door ons onderzoek te steunen, bied je talenten de kans een stap te zetten in hun academische carrière.

Contact

Michiel Munneke

Michiel Munneke

Director Development

Over de onderzoekers

Prof. dr. Bo van der Rhee is hoogleraar Operations Management aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Marketing & Supply Chain Management. Zijn belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn New Product Development en Supply Chain Optimization.

Hij heeft in verschillende vooraanstaande academische tijdschriften gepubliceerd en presenteert zijn werk regelmatig op internationale conferenties. Momenteel is hij ook Nyenrode's Director of Research.

Dr. Richard Janssen is universitair hoofddocent aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Strategy, Organization & Leadership

Janssen is gefascineerd door thema’s zoals overleven, transformatie, vernieuwing en ontwikkeling. Hij wil bijdragen aan bedrijven die verandering omarmen en hun impact willen vergroten. Met name in de voedings-, farmaceutische en energie industrie inspireert hij graag leidinggevenden hoe te vernieuwen om de wereld een stukje beter te maken.