Vijf punten die belangrijk zijn bij een verandertraject

Verandering van diepgewortelde routines en waarden stuit vaak op weerstand. Dit vraagt om verandermanagement en inzicht in hoe mensen en organisaties leren en de rol van de (verander)manager. Vijf punten die belangrijk zijn bij een verandertraject.

Strategische organisatieverandering, waaronder de implementatie van innovatieve IT-systemen, gaat niet altijd zonder slag of stoot. Verandering van diepgewortelde routines en waarden stuit vaak op weerstand. Dit vraagt om verandermanagement en inzicht in hoe mensen en organisaties leren en de rol van de (verander)manager. Vijf punten die belangrijk zijn bij een verandertraject.

#1

Verandervraagstukken zijn ‘wicked’; ze zijn complex, uniek, ongekend en raken aan de uiteenlopende belangen van veel stakeholders binnen en buiten de organisatie die steeds in het veranderproces moeten worden betrokken.

#2

Een veranderpad is doelgericht, maar niet lineair, en vol met verrassingen. Het bestaat uit verschillende convergente en divergente veranderingen, waarbij de context zelf ook steeds aan verandering onderhevig is.

#3

Een verandervraagstuk vraagt om een context-specifieke, planmatige, maar ook dynamische aanpak. Successen die in het verleden zijn behaald zijn geen garantie voor de toekomst.

#4

Een verandervraagstuk vraagt niet alleen om een veranderplan met concrete interventies (wie, wat, wanneer, waarom en met welk resultaat?), maar ook om een leer- en ontwikkelplan voor werknemers, leidinggevenden en de organisatie. Veranderen impliceert immers dat individuen, de organisatie en haar stakeholders moeten leren. Door te veranderen leren zij vervolgens weer van hun acties. Door hierop te reflecteren kan worden geëxperimenteerd met nieuwe veranderinitiatieven.

#5

Om een verandervraagstuk te kunnen leiden, moet een verandermanager inzicht hebben in de (verdeling van) hulpbronnen die hij of zij en anderen tot hun beschikking hebben en die kunnen worden ingezet om de verandering gericht vorm te geven. Veranderen doe je samen en vraagt om een veilige omgeving.


 

Module Change Management and Organizational Development

Benieuwd naar de toepassing van deze tips in de praktijk van jouw organisatie? De module Change Management and Organizational Development biedt handvatten voor het sturen van organisatieverandering aan de hand van een ontwerpgerichte benadering. Je leert vanuit een holistische blik een concreet veranderprobleem uit je eigen omgeving te analyseren en ontwikkelt op basis daarvan een verander, leer- en ontwikkelings-, en een persoonlijk ontwikkelingsplan met interventies. Het vergroten van het lerend en presterend vermogen van mens en organisatie hoort daarbij, net als het creëren van een veilige omgeving in een snel veranderende en complexe wereld.

 

 

Toepassing in de praktijk. Check de module.

Gevonden: 1 opleidingen
Duurzaam Change Management and Organizational Development - MBA module Business & IT

Change Management and Organizational Development - MBA module Business & IT

Deeltijd | Engels | September 19, 2024
Focus op het leidinggeven als manager in een veranderende organisatie.

Contact


Heb je vragen over de module? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend informatiegesprek via + 31 346 291 001 of

MMBA@nyenrode.nl