Business Processes and Technology

In het huidige digitale tijdperk worden bedrijfsprocessen door technologie gevormd en getransformeerd. Vijf tips van Marijn Janssen, kerndocent van de module Business Processes and Technology, om op basis van technologie, de bedrijfsprocessen te beheren en te verbeteren.

Vijf tips om met digitalisering van bedrijfsprocessen om te gaan

Bedrijfsprocessen zijn de kern van elke organisatie. De uitvoering bepaalt hoe klanten en gebruikers, die steeds hogere eisen stellen aan de producten en diensten die ze afnemen, bediend worden. Organisaties moeten dan ook continu hun bedrijfsprocessen analyseren en verbeteren om hun afnemers tevreden te houden. Digitalisering vraagt veranderingen van de bedrijfsprocessen. Maar hoe? Vijf tips.

#1 Digitalisering vereist kennis over de klant
Het kennen van de behoefte van de klant is natuurlijk een inkopper, maar te vaak wordt aangenomen dat men weet wat de klant wilt, terwijl de klant wat anders wil en de klantbehoeften aan verandering onderhevig zijn. Klanten zijn de digitalisering gewend en stellen steeds hogere eisen aan bedrijfsprocessen. Het kennen van de klant en het aanbieden van de juiste Customer Experience is essentieel. Digitale technologie kan weer gebruikt worden om de klant te kennen en in te spelen op het veranderende gedrag.
#2 Verhoog het adaptief vermogen
Verandering en zelfs disruptie van de markt is een groot gevaar door de digitalisering. Disruptie betreft plotselinge radicale veranderingen welke een markt totaal veranderd. Veelal zijn er al waarschuwingen dat er wat te gebeuren valt, maar deze worden genegeerd of maatregelen uitgesteld. We weten dat er veranderingen komen, maar vaak niet precies hoe de toekomst eruit gaat zien. Daarom is een strategie het adaptief vermogen van een organisatie te vergroten. De organisatie klaarmaken om snel  in te kunnen spelen op mogelijke veranderingen. Bij de grotere organisaties is vaak de benodigde kennis en kunde al binnen de organisatie aanwezig. De vraag is echter hoe deze te benutten. Samenwerking en open staan voor ideeën is nodig om in te spelen op de kansen van de digitalisering. 
#3 Ontwikkel een toekomstvaste infrastructuur en operating model
Houd zoveel mogelijk opties open. De technologie, operating model, bedrijfsprocessen en mensen moeten in staat zijn om je business snel aan te passen. De sleutel tot succes is niet technologie. Kennis van de technologie bij de werknemers en besluiten om deze op het juiste moment te gebruiken is de sleutel. Een technische infrastructuur is de basis voor het uitvoeren van de bedrijfsprocessen. De mensen moeten kunnen omgaan met de nieuwe technologie en bereidt zijn om deze te gebruiken.
#4 Durf te experimenteren
De bedrijfsprocessen doen hun werk, maar het is de vraag of dat efficiënt en klantvriendelijk gebeurt en de mogelijkheden van technologie benut worden. Het kennen van de bedrijfsprocessen en continue verbeteren is de basis van de succesvolle bedrijfsvoering. Experimenteren kan inzicht geven in wat werkt en wat niet werkt. Essentieel is dat experimenten ook kunnen falen. Ook van fouten kan je leren en voorkomt dat je later in een valkuil loopt. Beter nu leren van de fouten dan te laat zijn.
#5 Ontwikkel een digital visie voor het gehele ecosysteem
Door de digitalisering verliezen veel bedrijven hun grip op bedrijfsprocessen. Bij complexe processen en continue aanpassingen heeft vaak niemand het overzicht. Wat is de essentie van de bedrijvigheid en wat moeten de bedrijfsprocessen doen om deze te verwezenlijken? Wellicht zijn sommige processen niet meer nodig of kunnen versimpeld worden. Een visie op de digitalisering van de bedrijfsprocessen en hoe deze de klantrelatie, maar ook de relatie met andere partijen beïnvloed, is nodig. De visie moet het gehele ecosysteem meenemen. De visie kan door experimenteren bijgesteld worden. Wacht niet tot het te laat is, maar begin er zo snel mogelijk mee. 

 

Module Business Processes and Technology

Benieuwd naar de toepassing van deze tips in de praktijk van jouw organisatie? Neem dan deel aan de module Business Processes and Technology in de Business & IT track van de Modulair Executive MBA. In de module ontwikkel je de vaardigheden om bedrijfsprocessen te evalueren en verbeteren binnen je eigen organisatie, waarbij een nadruk ligt op technologische innovaties. Je brengt het geleerde direct in de praktijk, waardoor je meteen profiteert van de opgedane kennis.

Prof. dr. Marijn Janssen is hoogleraar "ICT en Bestuur" en hoofd van de ICT-sectie van de faculteit Techniek, Beleid en Management van de Technische Universiteit Delft.


Meer informatie module

Gevonden: 1 opleidingen
Executive Education Workshop 21 Business Processes and Technology - MBA module Business & IT

Business Processes and Technology - MBA module Business & IT

Deeltijd | Engels | 27 maart 2024
Leer bedrijfsprocessen te verbeteren en laat de rol van technologie daarin zien.

Contact


Heb je vragen over de opleidingen, of wil jij je direct aanmelden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend informatiegesprek via + 31 346 291 001 of

MMBA@nyenrode.nl