Leidinggeven aan Supply Chain Innovaties

Meer dan ooit staan supply chains in het middelpunt van de belangstelling. Als de huidige problemen op het gebied van vertragingen, prijsstijgingen en tekorten in de wereldwijde supply chains één ding duidelijk hebben gemaakt, dan is het wel dat in de wereld waarin we leven transparante en wendbare ketens een absolute voorwaarde zijn voor excellente bedrijfsvoering.

5 tips over verduurzamen van ketens

Uit onderzoek blijkt dat ketens volop in beweging zijn door de transities rond circulariteit, klimaatverandering of sociale kwesties. Hoe vind je daarin je weg? Vijf tips van prof. dr. ir. André Nijhof, spreker in de collegereeks Leidinggeven aan Supply Chain Innovaties

1. Durf te kiezen! 

Verduurzaming is een container begrip. Alle 17 thema’s van de Sustainable Development Goals (SDGs) vallen hieronder. Echter, geen enkele organisatie kan al die thema’s tegelijk oppakken. Maak daarom onderscheid in excellence en compliance. Compliance moet voor alle thema’s, maar pro-actief aan de slag gaan gericht op innovatie (excellence) past voor de 1, 2 of 3 thema’s waar je van overtuigd bent dat die strategisch van belang worden voor de toekomst van de keten.

2. Transities gaan door fasen

Bij duurzame transities lijkt het soms alsof alles met alles samenhangt. Regie is pas mogelijk zodra je herkent dat transities door fasen gaan. Door te herkennen in welke fase jouw keten zit, wordt het duidelijk welke innovaties passend zijn, welke ook van belang zijn maar op een later moment (volgende fase) en waar we mee moeten stoppen (vorige fase).

3. Measure what you treasure

Soms blijven duurzame ambities hangen in mooie woorden die niet worden doorvertaald naar de operatie. Die tijd ligt echter steeds meer achter ons. Door de EU taxonomy, CSRD, Due Diligence wetgeving en andere regelgevingen gaan we steeds meer naar een maatschappij waarin transparant wordt wat de duurzame prestaties zijn in ketens. Dan kun je maar beter zelf gaan meten wat van betekenisvol is. Anders wordt je een lijdend voorwerp van externe krachten.

4. Herontwerp de keten

Meten helpt om inzicht te krijgen, positieve impact creeren vereist innovatie. Daarbij merken we steeds meer dat het niet (alleen) gaat om het optimaliseren van een keten. In allerlei sectoren ontstaan trends gericht op near-shoring (korte ketens) en keuzes over wat wel en niet toegevoegde waarde heeft. Gebruik het transitiemomentum om een volhoudbare keten te ontwerpen.

5. Kwetsbaar opstellen helpt!

We zijn het niet zo gewend, maar in transities helpt het om je kwetsbaar op te stellen. Kwetsbaar door duidelijk te zijn over waar je naar toe wilt (durf te kiezen!) en eerlijk te zijn dat je nog allerlei uitdagingen hebt om daar te komen. Dat helpt om competenties in de keten te mobiliseren en de innovatie naar je toe te trekken. Verduurzamen van ketens is teamwork!

Leidinggeven aan Supply Chain Innovaties

Tijdens de collegereeks Leidinggeven aan Supply Chain Innovaties geven experts in 6 bijeenkomsten hun visie en vertellen zij vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

Andre Nijhof

Prof. dr. ir. André Nijhof - hoogleraar Duurzaam Ondernemen en Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit


Opleidingen

Gevonden: 1 opleidingen
Executive Education 1 Collegereeks Leidinggeven aan Supply Chain Innovaties

Collegereeks Leidinggeven aan Supply Chain Innovaties

< 10 dagen | Nederlands | 2 december 2024
In de collegereeks komt aan de orde hoe je (nog) beter invulling kan geven aan ketensamenwerking, sociale innovatie en transparantie.

Contact


Heb je vragen over de opleidingen, of wil jij je direct aanmelden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend informatiegesprek via + 31 346 291 448 of

advies@nyenrode.nl