Zet volgende generatie centraal bij ieder besluit dat je neemt

“Neem beslissingen altijd met het oog op volgende generaties en vooral: maak intern bespreekbaar waar het kan schuren met korte termijn winstdoelstellingen.” Dat zegt prof. dr. mr. Désirée van Gorp, hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit. In dit artikel gaat zij dieper in op het onderwerp missie gedreven besluitvorming en innovatie.

De term missie gedreven betekent voor Van Gorp het hebben van een doel en visie op hoe jouw organisatie een positieve bijdrage kan leveren aan de belangrijke transities waar we in onze maatschappij voor staan. “Denk aan een bedrijf als Dopper, dat is opgericht om onder andere met een herbruikbare waterfles de tsunami van plastic afval tegen te gaan. Er is een verschuiving gaande in verantwoordelijkheid van ‘geen schade toebrengen aan de omgeving’ naar ‘proactief positieve impact hebben op de omgeving’.”

Volgende generatie

Het is belangrijk dat bestuurders kennis en inzichten op doen om organisatieveranderingen door te voeren met een positieve impact op mens, planeet en maatschappij. Missie gedreven besluitvorming moet hier dan ook worden gezien in de context van innovatie en digitalisering. “De boodschap die ik meegeef, en die ik laatst ook terugkreeg van Sarah Oey, jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling, is dat je bij beslissingen in je organisatie altijd moet kijken naar de impact op de volgende generatie. Is de uitkomst van jouw beslissing op de lange termijn dan goed of slecht nieuws? Als je je laat leiden door het antwoord op deze vraag, wordt het makkelijker om besluiten te nemen.”

Missie gedreven besluitvorming is volgens Van Gorp om meerdere redenen relevant. “Allereerst is er de opkomst van het werknemers-activisme: medewerkers die hun waarden en normen willen terugzien binnen de organisatie waar zij werken. Bijvoorbeeld als het gaat om waarden en normen gerelateerd aan klimaat, arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Talent behouden en aantrekken, is een tweede belangrijke reden om ESG-criteria te verankeren binnen je organisatie. Dat laatste is ook een voorwaarde om kapitaal aan te trekken, want steeds meer belangrijke geldschieters, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en banken, stellen strenge eisen in het kader van maatschappelijke relevantie als het om hun investeringen gaat. Daarnaast liggen zij zelf ook onder het vergrootglas. Tot slot is het ook belangrijk om toegang tot bepaalde markten te krijgen of te houden, want als je niet voldoet aan bepaalde wet- en regelgeving, word je daarvan uitgesloten. Een license to operate begint daarom bij compliance.”

Ecosysteem

Van Gorp stelt dat iedere organisatie deelnemer is aan een ecosysteem, waarvan ook consumenten én concurrenten onderdeel zijn. Een organisatie kan volgens haar alleen succesvol zijn binnen een ecosysteem als er toegevoegde waarde is voor alle deelnemers op basis van een langetermijndoelstelling in de samenwerking. Succesfactoren daarbij zijn het expliciet maken van de toegevoegde waarde voor iedere deelnemer, het afstemmen van gedeelde normen en waarden waar je elkaar op mag afrekenen als er botsende belangen zijn, en een sterke vertrouwensbasis. Van Gorp: “Ook hier is het relevant om besluiten tegen de lat van volgende generaties te leggen. Ik zal een voorbeeld geven: consumenten maken deel uit van je ecosysteem en daar zie je dat welvaartsziektes, zoals obesitas, diabetes en bepaalde vormen van kanker, steeds vaker voorkomen. Je kunt je als organisatie dan afvragen of jouw product of dienst een negatieve- of een positieve invloed heeft op deze ontwikkeling. Heeft het een negatieve invloed? Dan zul je iets moeten veranderen.”

Veilige omgeving

Van Gorp ziet dat organisaties in de praktijk vaak worstelen met missie gedreven besluitvorming en innovatie. Daarom schenkt zij in haar colleges veel aandacht aan de eerdergenoemde succesfactoren en reikt ze handvatten aan om hierover met elkaar in gesprek te gaan. “Mensen die grote veranderingen in gang zetten, kunnen ook vaak op tegenwerking rekenen. Het is belangrijk om in een organisatie een open cultuur te hebben waarin botsende belangen besproken kunnen worden. Bijvoorbeeld tussen korte termijn winstdoelstellingen en een positieve bijdrage aan zoiets als de energietransitie. Daarom zou je iedere medewerker binnen de organisatie in de gelegenheid moeten stellen om mee te praten over belangrijke beslissingen. Een veilige omgeving waarin niemand gestraft of bespot wordt voor het delen van zijn of haar ideeën, vragen, zorgen of fouten, is daarbij essentieel. Het is belangrijk om stil te staan bij wanneer je in een controversiële situatie over je normen en waarden hebt uitgesproken en wanneer niet. Het is belangrijk om deze botsende belangen te erkennen en herkennen en iedereen in de organisatie de ruimte te bieden stem te geven aan waarden en normen. Daar krijg je een gezondere organisatie van, wat nodig is om innovaties te initiëren en jouw organisatie relevant te laten zijn in de toekomst."

 

prof. dr. mr. Désirée van Gorp,

Prof. dr. Désirée M. van Gorp LL.M. is hoogleraar International Business aan Nyenrode Business Universiteit

Mijn missie is om bij te dragen aan het opleiden van verantwoordelijke leiders voor de toekomst, te inspireren en mij te laten inspireren door mijn studenten en de Nyenrode gemeenschap in het geheel.
Button
Ben je benieuwd hoe jij in 2024 kan werken aan je persoonlijke en professionele groei. Neem vrijblijvend contact op voor een informatiegesprek met onze adviesdesk.

Contact

Lidija Malek en Naomi Vervaart

Lidija Malek en Naomi Vervaart

Programma-adviseur

Bekijk hier ons aanbod

Gevonden: 34 opleidingen
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-29_600x400 Masterclass Advanced Project Management

Masterclass Advanced Project Management

< 10 dagen | Nederlands | 1 oktober 2024
Tijdens de masterclass Advanced Project Management leer je de essentiële soft skills voor project managers.
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-24_600x400 Masterclass Design Thinking

Masterclass Design Thinking

< 10 dagen | Nederlands | 9 oktober 2024
Na deze masterclass weet je wat ‘design thinking’ inhoudt en hoe je deze mindset kunt implementeren om tot relevante innovaties te komen.
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-28_600x400 Advanced IT Program

Advanced IT Program

< 10 dagen | Nederlands | 9 oktober 2024
Tijdens Advanced IT Program krijg je de kennis, vaardigheden en inzichten aangereikt die nodig zijn om een succesvolle en dynamische IT-leider te zijn.
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-23_600x400 Data Analytics en Business AI

Data Analytics en Business AI

< 10 dagen | Nederlands | 19 september 2024
In deze blended class ontdek je de strategische mogelijkheden van Data Analytics en Artificial Intelligence (AI) voor jouw organisatie.
Psychologie van leiderschap Juridisch Leiderschap

Juridisch Leiderschap

< 10 dagen | Nederlands | 25 september 2024
De druk op juridische afdelingen is door een explosie aan wet- en regelgeving enorm groot. Om jouw impact te vergroten en verschillende belangen op één lijn te krijgen, wil jij werken aan jouw leiderschapskwaliteiten.
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-2_600x400 Masterclass Digital Transformation

Masterclass Digital Transformation

< 10 dagen | Nederlands | 4 november 2024
Leid een succesvolle digitale transformatie.
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-26_600x400 Masterclass Innovatiemanagement & productontwikkeling

Masterclass Innovatiemanagement & productontwikkeling

< 10 dagen | Nederlands | 17 september 2024
Tijdens de masterclass Innovatiemanagement & productontwikkeling leer je van experts hoe je de innovatiestrategie kan herformuleren, realiseren en managen.
Nyenrode albert heijn gebouw Digital Strategy and Transformation - MBA module Business & IT

Digital Strategy and Transformation - MBA module Business & IT

Deeltijd | Engels | 3 september 2024
Gaat in op het strategische perspectief van digitale transformatie in een digitale omgeving.
Tech4boards_afbeelding Digitale Transformatie en Disruptieve Technologie

Digitale Transformatie en Disruptieve Technologie

< 10 dagen | Nederlands | 19 november 2024
Het programma Digitale Transformatie en Disruptieve Technologie geeft je als bestuurder of commissaris inzicht in grote technologische trends en consequenties van de keuzes die daarmee samengaan.
Nyenrode_HR-46 Management of AI and Cyber Security - MBA module Business & IT

Management of AI and Cyber Security - MBA module Business & IT

Deeltijd | Engels | 7 april 2025
Leer hoe je als CXO sturing kan geven aan wat er op jouw organisatie af komt, ten goede en ten kwade.
Alumni Event Controlling 2 Marketing, Innovation and Technology - MBA module Business & IT

Marketing, Innovation and Technology - MBA module Business & IT

Deeltijd | Engels | September 30, 2024
Ontdek klant- en technologie-inzichten In een wereld die digitaliseert en globaliseert.
Maatwerk Masterclass Data, Technologie en Toezicht

Masterclass Data, Technologie en Toezicht

< 10 dagen | Nederlands | Informatie volgt
De digitale wereld verandert snel. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op jouw werk als toezichthouder en brengen zowel kansen als bedreigingen met zich mee.
2 Masterclass Digitaal leiderschap bij de overheid

Masterclass Digitaal leiderschap bij de overheid

< 10 dagen | Nederlands | 24 september 2024
Tijdens de masterclass Digitaal leiderschap bij de overheid leren experts je hoe je de organisatie meeneemt in de gewenste en vereiste digitaliseringsslag.
Professional Programs Nyenrode 12-06-2023-26_600x400 Masterclass Digitaal leiderschap in het bedrijfsleven

Masterclass Digitaal leiderschap in het bedrijfsleven

< 10 dagen | Nederlands | 10 september 2024
Als je organisaties succesvol wilt transformeren naar het digitale tijdperk dan heb je leiders nodig met een visie op alle aspecten van de digitalisering.
Psychologie van leiderschap Masterclass Strategic Foresight

Masterclass Strategic Foresight

< 10 dagen | Nederlands | 15 oktober 2024
Hoe wordt jouw organisatie futureproof? En hoe zorg je ervoor dat je vandaag al inspeelt op de transities van morgen?
Executive Education Workshop 17 Digitalization and Boardroom Dynamics - MBA module Business & IT

Digitalization and Boardroom Dynamics - MBA module Business & IT

Deeltijd | Engels | 17 maart 2025
Biedt contrete handvatten om IT en innovatie af te stemmen in het licht van de dynamiek van de bestuursbeslissingen.