Prof. dr. Bob Hoogenboom

Hoogleraar
Bob Hoogenboom
  • Integriteitmanagement
  • Fraude

Prof. dr. Bob Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Accounting, Auditing & Control. Hij is momenteel betrokken bij het Instituut voor Forensische Accountancy, lid van Transparency International Nederland en van de Nederlandse Vereniging voor Inlichtingenonderzoek (NISA).

Zijn publicaties, waaronder zijn proefschrift, hebben betrekking op onderzoeksthema’s op het gebied van fraude en fraudepreventie, integriteit en publiek-private samenwerking in de beveiligingsindustrie.

Hoogenboom behaalde zijn Master in History of Society aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vervolgens was hij werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Wetenschappelijk Onderzoek en Adviescentrum, het Ministerie van Justitie, de Rijksuniversiteit Leiden (faculteit Bestuurskunde), de Erasmus Universiteit Rotterdam (criminologie), de Nederlandse Politieacademie en Ernst & Young Forensic Services.