Prof. dr. Danielle Zandee

Hoogleraar
Danielle Zandee
  • Organisatieontwikkeling
  • Verandermanagement
  • Duurzaamheid
  • Organisatietheorie
  • Actie onderzoek

Danielle Zandee is hoogleraar Duurzame Organisatieontwikkeling aan Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Strategy, Organization & Leadership.

Zandee promoveerde in organisatiegedrag aan de Case Western Reserve University. Ze bestudeert en faciliteert organisatieveranderingsprocessen die de opkomst van duurzaam ondernemen mogelijk maken. Ze ontwerpt en faciliteert OD-processen waarin actieleren en actieonderzoek vaak worden gecombineerd met een waarderende houding. Ze doceert ook over de dynamiek van organisatieverandering in Executive Education programma's.

Zandee onderzoekt hoe organisatorische omgevingen de innovatieve en samenwerkingscapaciteiten kunnen voeden die helpen om duurzame waarde te creëren voor alle belanghebbenden. Haar onderzoeksinteresses omvatten dialogische benaderingen van OD, kunstzinnige benaderingen van organisatieontwerp, dynamiek van collectief leren en onderzoek en generatieve vormen van actieonderzoek. Ze heeft gepubliceerd over onderwerpen als de filosofie en praktijk van Appreciative Inquiry, organisatiediscours als voertuig voor institutionele transformatie, de theatrale repetitie als metafoor voor organisatieontwerp en duurzame organisatieontwikkeling als generatief proces van spel, poëzie en provocatie. In het Center for Sustainability begeleidt ze een aantal PhD-studenten bij het uitvoeren van hun actieonderzoeksprojecten.
 
Op basis van haar werkervaring is Zandee hoopvol over de mogelijkheden voor een heilzame rol van het bedrijfsleven in de samenleving. Ze begon haar carrière bij de Koninklijke Shell Groep waar ze werkte in Human Resources en in OD & Training. Ze heeft organisatorische veranderingsinitiatieven gefaciliteerd in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Nederland voor bedrijven als IBM, Verizon en het Nederlandse waterbedrijf Vitens. Aan de Case Western Reserve University werkte ze samen met David Cooperrider en anderen in een aantal Appreciative Inquiry initiatieven en gaf ze les in het Masters in Positive OD and Change Program (MPOD).