dr. Gunjan Joshi

Assistant professor
Joshi, Gunjan
  • Duurzaamheid
  • Toekomst van werkgelegenheid
  • Duurzaamheid
  • Toekomst van werkgelegenheid
Inzetbaarheid en op waarden gebaseerde perspectieven voor een bevredigende loopbaan

Dr. Gunjan Joshi is Assistant Professor Business en Spiritualiteit aan het Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Haar onderzoek richt zich op de dynamische wisselwerking tussen inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling en spiritualiteit. Ze onderzoekt hoe de spirituele overtuigingen en praktijken van individuen hun carrièrekeuzes, voldoening en algeheel professioneel welzijn vormgeven.

Joshi rondde haar promotieonderzoek in december 2020 af aan de Afdeling Managementstudies van het Indian Institute of Technology Roorkee, India. De focus van haar onderzoek lag op de loopbaan en inzetbaarheid van ambachtswerkers in India. Ze wordt met name geïnspireerd door bedrijven die het welzijn van mensen en het milieu prioriteren.

Joshi's onderzoek benadrukt het belang van acties die gericht zijn op mensen, de planeet en welvaart en hun positieve impact op duurzame ontwikkeling.

Een voorbeeld hiervan is een van haar onderzoeksstudies, die is gepubliceerd in het Journal of Cleaner Production. Deze studie biedt op gedetailleerd niveau inzicht over hoe acties die door duurzame organisaties worden ondernomen ten behoeve van mensen, een positieve invloed hebben op het natuurlijke milieu.

Joshi was van februari 2022 tot januari 2023 onderdeel van Nyenrode Business Universiteit als Visiting Fellow voor het Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Ze heeft expertise in empirisch kwalitatief en kwantitatief onderzoek en een gemengde onderzoeksaanpak. Ze wil met betekenisvol onderzoek bijdragen en haar expertise combineren om een holistische benadering van loopbaanontwikkeling te bieden en professionele paden te integreren met waarden om persoonlijk en maatschappelijk welzijn te bevorderen.

Interesses

Joshi wandelt om de schoonheid van de natuur te verkennen en ze bezoekt graag nieuwe steden.

Relevante publicaties: