Dr. Marlies de Vries RA

Universitair hoofddocent
Marlies de Vries - lowres
 • Controle
 • Organisatiecultuur
 • Auditing
 • Bestuurlijke Informatie Verzorging
 • Corporate Governance
 • Organisatiecultuur
 • Auditing

Dr. Marlies de Vries RA is  als universitair hoofdocent verantwoordelijk voor één van de hoofdvakken in de opleiding voor accountants en controllers: Bestuurlijke informatievoorziening/Interne Beheersing. Dit vak gaat over bedrijfsprocessen, risicomanagement, ICT en gedrag en cultuur.

In 2021 heeft de Vries de prijs voor Beste Impactcase van het jaar mogen ontvangen van de faculteit voor haar onderzoek onder jonge accountants.

De Vries is bekend vanwege de publieke rollen die ze vervult in verband met de toerkomst van de accountancysector in Nederland. Het goed functioneren van de sector is van essentieel belang. De kwaliteit van de accountantsprofessie moet verder verbeterd worden en De Vries is er trots op dat ze vanuit verschillende posities hier een bijdrage aan levert. In 2019-2020 was ze lid van de door de Minister van Financiën ingestelde Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) en per mei 2020 is ze door de Minister van Financiën op persoonlijke titel aangesteld als Kwartiermaker Toekomst Accountancysector (tot november 2023).

Door haar opleiding als registeraccountant en ervaring bij PricewaterhouseCoopers hebben volgens de Vries positief bijgedragen om deze publieke rollen goed te kunnen vervullen: “Ik ken de accountancysector van binnenuit, maar sta er ook op dit moment voldoende buiten.”

De Vries’ expertise ligt op het raakvlak tussen governance, risicomanagement, beheerste bedrijfsvoering en de invloed van cultuur en gedrag hierop. Als registeraccountant vond ze dat ze te weinig wist van cultuur en gedrag binnen organisaties. Dit was voor haar de reden, na jaren werkzaam te zijn geweest in de praktijk, om terug te gaan naar de universiteit en te promoveren vanuit een sociaal-psychologisch perspectief. In 2021 is De Vries gepromoveerd op het onderzoek ‘Luctor et Emergo, the experiences of young accountants in the Netherlands’. Dit onderzoek heeft niet alleen geresulteerd in internationale wetenschappelijke publicaties maar was ook relevant voor de praktijk.

Naast haar werkzaamheden voor de universiteit heeft De Vries haar eigen adviespraktijk en bekleed zij verschillende toezichthoudende functies. Haar praktijkervaring versterkt de koppeling tussen theorie en praktijk, wat ten goede komt aan het onderwijs en onderzoek bij Nyenrode. 

Relevante publicaties

 • De Vries, M en De Vries F. (2023). Zonder dialoog geen compliance. Compliance Ethcis and Sustainability / Tijdschrift voor Compliance, Vol.3, 112-117.
 • De Vries, M., Blomme, R., & De Loo, I. (2022). Part of the herd or black sheep? An exploration of trainee accountants’ suffering and modes of adaptation. Critical Perspectives on Accounting, 83, 102353.
 • Detzen, D., De Vries, M., & Wong, A. (2021). Young professionals and the institute: Giving a voice to the next generation of accountants?. European Accounting Review, 30(3), 557-582.
 • De Vries, M. (2019). The unheard voices of the auditing sector. International Finance. Vol. V (8), p.98-99.
 • De Vries, M.E. (2021). Luctor et Emergo: The Experiences of Young Accountants in the Netherlands. Proefschrift Nyenrode Business Universiteit. Supervised by prof. Rob Blomme (Nyenrode Business Universiteit) and prof. Ivo De Loo (Nyenrode Business Universiteit).