Prof. Dr. Edgar Karssing

Hoogleraar
Edgar Karssing
 • Integriteitmanagement
 • Bedrijfsethiek
 • Professionele Ethiek
 • Dilemmatraining
 • De Ethiek van Kunstmatige Intelligentie
 • Moreel Leiderschap
 • Morele Moed

It is our duty to remain optimists
- sir Karl Popper -

Prof. Dr. Edgar Karssing is een visionair leider op het gebied van beroepsethiek en integriteitsmanagement in Nederland. Hij heeft meer dan 20 boeken (co-)geschreven en geredigeerd en meer dan 200 artikelen en hoofdstukken in vakbladen en boeken gepubliceerd. Zijn kracht is het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten uit zeer uiteenlopende domeinen zoals filosofie, psychologie, biologie en sociologie voor bedrijfsleiders, na het verrijken van die bevindingen met zijn eigen ideeën. Hij bespreekt onderwerpen als morele moed, omgaan met dilemma's, vertrouwen, fiscale ethiek, de ethiek van data & analyse, privacy, etc. met professionals, managers, ethiek en toezichthouders, bestuurders en commissarissen.

Edgar behaalde zijn masterdiploma aan de Rijksuniversiteit Groningen in zowel Economie als Filosofie. Hij heeft deelgenomen aan onderwijs (bedrijfsethiek) en onderzoek (kwaliteit van leven) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan onderwijs (bedrijfsethiek en managementfilosofie) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft een promotieonderzoek gedaan naar integriteit in theorie en praktijk. Hij is regelmatig te vinden in het Tijdschrift voor Compliance. Tevens was Edgar de winnaar van de National Compliance Award 2010.

Nevenactiviteiten

 • Lid van de ethische commissie van UWV
 • Lid van de klankbordgroep Big Data Verbond van Verzekeraars

Interesses

Lezen en wandelen. 

Meest relevante publicaties

 • Edgar Karssing, Als de oplossing het probleem is. Compliance met een moreel kompas, Capelle aan den IJssel: NCI, 2018. 
 • Edgar Karssing, De oplossing is het probleem niet. Reflecties op ethiek, integriteit en compliance, Capelle aan den IJssel: NCI, 2011. 
 • Edgar Karssing, ‘Financieel professionals en de ethiek van technologische ontwikkelingen, Magazine voor accountants in business, nr. 3, december, blz. 8-15, 2018. 
 • Edgar Karssing, ‘Een evolutionair perspectief op compliance’, in: P. Diekman e.a. (red.), Jaarboek Compliance 2018, Capelle aan den IJssel: NCI, 2017. 
 • Edgar Karssing, ‘Vriendschap. Over betekenisvolle relaties met klanten’, in: N. Boonstra e.a. (red.), Jaarboek Compliance 2017, Capelle aan den IJssel: NCI, 2016.