Prof. dr. Joost van Buuren RA

Hoogleraar
Joost van Buuren
  • Audit Methodologie
  • Auditing
  • Audit kwaliteit
  • Accountancy
  • Advanced Research Course Accountancy
  • Academisch onderzoek in Accountancy

 

"Het vakgebied Auditing gaat over mensen. Over mensen met hun doelen en ambities"


Prof. dr. Joost van Buuren RA is hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Accounting, Auditing & Control. 

Van Buuren heeft zijn doctorale graad behaald in 2009 met zijn proefschrift “On the nature of auditing: The Audit Partner Effect. Research on the effect of individual Audit Partners on Audit Quality and the Information Dynamics of Accounting Data.” In dit proefschrift wordt empirisch bewijs geleverd dat de aard van de controle ‘dynamisch en organisch’ is en de mate van controlekwaliteit afhankelijk is van de toegewijdheid en capaciteiten van individuele accountants. In 2009 werd deze uitkomst nog ontkent door het beroep. Na een decennium van boekhoudschandalen en problemen met de controlekwaliteit is er tegenwoordig veel meer erkenning van het belang van de mens achter de accountant en zijn of haar doelen en ambities. Dit laatste is de rode draad door de onderwijsvernieuwingen heen. Het gaat om de mens, dus ook in vaktechniek en onderzoek moet er veel aandacht voor de mens, de context en ethische perspectieven zijn.

Van Buuren heeft als persoonlijke missie bij Nyenrode om bij te dragen aan de academisering van het accountantsberoep. Deze academisering kan helpen accountants tot thought leaders te laten ontwikkelen die dynamiek en innovatie in het beroep ondersteunen.

Zijn leerstoel is gericht op het verkrijgen van kennis en inzicht hoe controlemethodologie in brede zin van het woord kan bijdragen aan een hogere controlekwaliteit. Hij is daarbij, in het bijzonder, betrokken bij innovaties in het accountantsberoep en hoe die innovaties tot stand komen. Wat hem veel energie geeft is om te zien hoe onderzoek het beroep kan versterken en dat er grote bereidheid is mee te werken aan onderzoeken.

Als kerngroepvoorzitter is van Buuren verantwoordelijk voor de vakken Auditing Theory (Bsc) en het Onderzoeksjaar (voorbereiding met onderzoeksmethodologie en het schrijven van de masterscripties). Naast zijn onderwijstaken is Joost voorzitter van de Centrale Examencommissie en de Examencommissie Accountancy, Controlling en Fiscaal Recht. Ook is hij lid van de Nyenrode Research Council.

 

Interesses

Windsurfen, geschiedenis en filosofie.

Meest relevante publicaties