Dr. Bart Jansen LL.M.

Assistant professor
Bart Jansen
  • Filosofie
  • Recht
  • Ethiek
  • Bedrijfsethiek
  • Recht & Ethiek
  • Beginselen Recht

Wie een waarde verkondigt, moet zijn invloed doen gelden. Wie beweert dat het waarde heeft ongeacht de invloed die een individueel mens erop uitoefent, speelt simpelweg vals.

Mr. dr. Bart Jansen is universitair docent bedrijfsethiek en rechtsfilosofie aan Nyenrode Business Universiteit en sinds 2023 verbonden aan het New York University (NYU) Philosophy Department. Zijn boek The Juridification of Business Ethics werd in september 2023 gepubliceerd bij uitgeverij Springer International. Aan Nyenrode maakt Bart Jansen deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship en is hij lid van het Nyenrode Corporate Governance Instituut.

Jansen is verder verbonden als docent Algemene Rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam. Thans is hij daar docent Recht en Menselijk Gedrag. 

Sinds het voorjaar van 2022 is Jansen adjunct professor rechtsfilosofie aan de Airlangga University in Soerabaja, Indonesië. Hij doet daar tevens rechtsvergelijkend onderzoek naar Indonesië en Nederland. Sinds het voorjaar van 2023 is hij verbonden als visiting scholar aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Curaçao.

Jansens interessegebieden beslaan met name de rechtsfilosofie en ethiek, maar ook publiceert hij over esthetica en kunstfilosofie, semiotiek van het recht, existentiefilosofie, medische ethiek en gezondheidsrecht, duurzaamheid in wereldwijde toeleveringsketens en de kunstsector, vergelijkend constitutioneel recht, bedrijfsethiek en management filosofie, en rechtsgeschiedenis.

In januari 2022 verdedigde Bart Jansen zijn rechtsfilosofische dissertatie aan Nyenrode waar hij zijn stelling verdedigde dat bedrijfsethiek onderhevig is aan juridisering en dat deze juridisering een échte ethiek in de weg zit.

Meest relevante publicaties

  • Jansen, B. (2023). The Juridification of Business Ethics. New York: Springer.
  • Jansen, B. (2023). The Ontological Indifference of Rights of Nature. Liverpool Law Review, doi: 10.1007/s10991-023-09344-8.
  • Jansen, B. & Schreiner, A.T.M. (2023). Captured by Digitization: Algorithms, Law, and Media. International Journal for the Semiotics of Law, 36, pp. 2179-2191.
  • Jansen, B. & Jeurissen, R. (2022). Camera Iuridica: Plea Against a Legally Thought Business Ethics. Ethical Perspectives, 29(2), p. 197-229.