Dr. Bart Jansen LL.M.

Assistant professor
Bart Jansen
 • Filosofie
 • Recht
 • Ethiek
 • Bedrijfsethiek
 • Recht & Ethiek
 • Beginselen Recht

Wie een waarde verkondigt, moet zijn invloed doen gelden. Wie beweert dat het waarde heeft ongeacht de invloed die een individueel mens erop uitoefent, speelt simpelweg vals.

Mr. dr. Bart Jansen is assistent professor rechtsfilosofie en ethiek verbonden aan Nyenrode Business universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship

Jansen studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden met enkele kunstgeschiedenis-vakken en deed fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In Leiden behaalde hij twee masters: de master ‘Straf- en Strafprocesrecht’ en de master ‘Encyclopedie en Filosofie van het Recht' en schreef twee scripties over het avant-gardisme in relatie tot het recht en politieke filosofie.

Naast Nyenrode is Jansen verbonden als docent Algemene Rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in het verleden Europese Rechtsgeschiedenis en het keuzevak Hulp bij Zelfdoding doceerde. Thans is hij docent Recht en Menselijk Gedrag aan de UvA. Jansen is voorts verbonden als docent aan de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden, waar hij in het verleden Inleiding Recht, Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap, Moot Court Strafrecht en Grondslagen van het Recht doceerde.

Sinds het voorjaar van 2022 is Jansen adjunct professor rechtsfilosofie aan de Airlangga University in Soerabaja, Indonesië. Samen met zijn collegae in Soerabaja doet hij rechtsvergelijkend onderzoek naar Indonesië en Nederland. Deze rechtsvergelijking is met name interessant vanwege het koloniale verleden tussen beide landen.

Jansens interessegebied beslaat met name de rechtsfilosofie en ethiek, maar ook publiceert hij over esthetica en kunstfilosofie, semiotiek van het recht, existentiefilosofie, medische ethiek en gezondheidsrecht, duurzaamheid in wereldwijde toeleveringsketens en de kunstsector, vergelijkend constitutioneel recht, bedrijfsethiek en management filosofie, en rechtsgeschiedenis.

In januari 2022 verdedigde Bart Jansen zijn rechtsfilosofische dissertatie aan Nyenrode waar hij zijn stelling verdedigde dat bedrijfsethiek onderhevig is aan juridisering en dat deze juridisering een échte ethiek in de weg zit.

Nevenfuncties

 • Adjunct professor rechtsfilosofie aan de Airlangga Universiteit, Surabaya, Indonesië.
 • Docent rechtssociologie aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Docent Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden.

Internationale activiteiten

Bart is zeer nauw betrokken bij het Europese project ‘Sustainable Market Actors for Responsible Trade’ (SMART), waar hij onderzoek doet naar de bevordering van duurzame ontwikkeling binnen planetaire grenzen.

Interesses

Ongestoord kunst kijken, lezen en schrijven zijn Barts favoriete bezigheden.

Meest relevante publicaties

 • Jansen, B. & Jeurissen, R. (2022). Camera Iuridica: Plea Against a Legally Thought Business Ethics. Ethical Perspectives – A Quarterly Review, 29(2), p. 197-229.
 • Jansen, B. (2021). New Materialism in Business Ethics: The Juridical Form as Disciplinary Apparatus. International Journal of Management Concepts and Philosophy, 14(1), p. 64-80.
 • Jansen, B. (2021). Dispute Resolution as an Ethical Phantasm: Alternative Justice Under the Spell of Law. Philosophy of Management, 20(1), p. 293-306.
 • Jansen, B., Kurniawan, F., Putri, A., & Lambooy, T.E. (2021). A Post-Colonial Comparative Critical Legal Study of the Open Norm of Reasonableness and Fairness (or Good Faith) in Dutch and Indonesian Corporate Law. International and Comparative Corporate Law Journal, 15(1), p. 73-100.