Dr. Bart Jansen LL.M.

Assistant professor
Bart Jansen
 • Filosofie
 • Recht
 • Ethiek
 • Bedrijfsethiek
 • Recht & Ethiek
 • Beginselen Recht

Wie een waarde verkondigt, moet zijn invloed doen gelden. Wie beweert dat het waarde heeft ongeacht de invloed die een individueel mens erop uitoefent, speelt simpelweg vals.

 

Mr. dr. Bart Jansen is assistent professor rechtsfilosofie en ethiek aan Nyenrode Business Universiteit en in 2023 en 2024 visiting scholar aan New York University (NYU) aan het Philosophy Department. Aan Nyenrode maakt Bart Jansen deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship en is hij lid van het Nyenrode Corporate Governance Instituut.

Sinds het voorjaar van 2022 is Jansen adjunct professor rechtsfilosofie aan de Airlangga University in Soerabaja, Indonesië. Samen met zijn collegae in Soerabaja doet hij rechtsvergelijkend onderzoek naar Indonesië en Nederland.

Naast Nyenrode is Jansen verbonden als docent Algemene Rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam. Thans is hij daar docent Recht en Menselijk Gedrag. 

Jansens interessegebieden beslaan met name de rechtsfilosofie en ethiek, maar ook publiceert hij over esthetica en kunstfilosofie, semiotiek van het recht, existentiefilosofie, medische ethiek en gezondheidsrecht, duurzaamheid in wereldwijde toeleveringsketens en de kunstsector, vergelijkend constitutioneel recht, bedrijfsethiek en management filosofie, en rechtsgeschiedenis.

In januari 2022 verdedigde Bart Jansen zijn rechtsfilosofische dissertatie aan Nyenrode waar hij zijn stelling verdedigde dat bedrijfsethiek onderhevig is aan juridisering en dat deze juridisering een échte ethiek in de weg zit.

Nevenfuncties

 • Visiting scholar NYU, Philosophy Department.
 • Adjunct professor rechtsfilosofie aan de Airlangga Universiteit, Surabaya, Indonesië.
 • Docent rechtssociologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Meest relevante publicaties

 • Jansen, B. & Schreiner, A.T.M. (2023). Captured by Digitization: Algorithms, Law, and Media. International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique, doi: 10.1007/s11196-022-09958-7.
 • Jansen, B. & Jeurissen, R. (2022). Camera Iuridica: Plea Against a Legally Thought Business Ethics. Ethical Perspectives – A Quarterly Review, 29(2), p. 197-229.
 • Jansen, B. (2021). New Materialism in Business Ethics: The Juridical Form as Disciplinary Apparatus. International Journal of Management Concepts and Philosophy, 14(1), p. 64-80.
  • Jansen, B. (2021). Dispute Resolution as an Ethical Phantasm: Alternative Justice Under the Spell of Law. Philosophy of Management, 20(1), p. 293-306.