Instituut

Nyenrode Corporate Governance Instituut

Nyenrode Corporate Governance Instituut

Het Nyenrode Corporate Governance Instituut (NCGI) is hét platform voor iedereen die bestuur en toezicht wil professionaliseren op een manier die leidt tot een betere wereld. Als academisch instituut willen we een maatschappelijke bijdrage leveren door de ontwikkeling en het debat over verantwoordelijk leiderschap te stimuleren.

We bundelen hiervoor krachten met diverse groepen, want verantwoordelijk leiderschap raakt elk type bestuur en toezicht in alle sectoren, zowel publiek als privaat en van klein tot groot. De academische kennis uit onderzoek dat we in huis hebben, delen we via onze Board & Governance opleidingen. Ook geven onze leden hun opinie in het publieke debat over goed bestuur door middel van publicaties, conferenties en lezingen. Op die manier geven we alle deelnemers een breed perspectief op de vraag wat goed bestuur is.

Onderwijs

Effectief bestuur, oftewel ‘good governance’, vraagt om permanente educatie van alle sleutelfiguren in de boardroom. Nyenrode Business Universiteit biedt meerdere governance programma's met een stevig academisch fundament voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders en andere spelers binnen het governance domein. 

Het Nyenrode Corporate Governance Instituut voert als multidisciplinair kenniscentrum onderzoeken uit naar actuele vraagstukken op het gebied van een goed bestuur. Deze academische kennis is de fundering voor onze onderwijsprogramma's.

Programma's

Het Nyenrode Corporate Governance Instituut biedt de volgende programma's aan:

Nyenrode Commissarissencyclus

De Nyenrode Commissarissencyclus biedt deelnemers een brede basis voor een professionele invulling van het commissariaat. Het programma bundelt theorie en praktijk en gaat in op de actualiteit, waardoor je als deelnemer effectiever leert opereren en situaties en dilemma’s binnen een commissariaat beter leert beoordelen.

New Board Program

Het New Board Program is gericht op bestuurders in het private en (semi)publieke domein. Het programma daagt uit om alle aspecten van governance, in het samenspel tussen RvC, RvB en stakeholders, beter te leren begrijpen. De boardroom-agenda anno nu staat centraal met een focus op waardecreatie en strategie, dynamiek in de boardroom, digitalisering, leiderschap en stakeholdermanagement.

Inzicht in Corporate Governance

Het programma Inzicht in Corporate Governance is gericht op experts en supportfuncties in de boardroom. Als deelnemer leer je hoe directie, commissarissen en aandeelhouders/stakeholders zich verhouden tot elkaar en welke krachten de onderlinge verhoudingen beïnvloeden.

Masterclass Selectie- en Benoemingscommissie
Deze masterclass biedt praktische inzichten, best practices en de kans om te netwerken met andere commissarissen die betrokken zijn bij selecties en benoemingen. 

Masterclass Auditcommissie Advanced
Deelnemers aan de auditcommissie Advanced gaan actief aan de slag met thema’s relevant voor de rol en de functie van de auditcommissie, inclusief integrated reporting, financiering, risicomanagement en cyber security. 

Masterclass Remuneratiecommissie
Tijdens de masterclass Remuneratiecommissie verdiept de deelnemer zich in onderwerpen zoals opvolgingsbeleid, de samenstelling van de board en beloningsvraagstukken.

Masterclass Auditcommissie Foundations
Het belang van financiële kennis is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met name mergers en acquisities zijn een steeds vaker voorkomend fenomeen. In deze tweedaagse elective gaan we in op de basis van finance en accounting.

Wat onderzoeken we?

De praktijk van corporate governance vraagt om het verbinden van verschillende onderzoeksdisciplines. Er moet een brug worden geslagen tussen juristen en economen, economen en gedragswetenschappers, gedragswetenschappers en filosofen, filosofen en juristen, etcetera. Slechts het verruimen van het blikveld buiten het eigen onderzoeksterrein voorkomt een tunnelvisie op de problematiek van corporate governance.

Onderzoek door het Nyenrode Corporate Governance Instituut betekent:

 • Onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek;
 • praktijkgerichte onderzoeksagenda;
 • concrete oplossingen voor bestaande problemen (de brug tussen theorie en praktijk).

We onderzoeken de volgende 4 thema’s:

 • Board Agenda 2030
 • Making Markets Fit for Purpose
 • Integrated Reporting
 • Nieuwe (corporate) governance-concepten

Verschillende leden van het Nyenrode Corporate Governance Instituut hebben onderzoeken uitgevoerd voor onder andere de Monitoring Commissie Corporate Governance, de Monitoring Commissie Code Banken, ministeries, ondernemingen en institutionele beleggers. Ook hebben zij onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verricht naar verschillende thema’s binnen corporate governance die in belangrijke mate bijgedragen aan het debat over corporate governance.

Opinie

Voor ’good’ corporate governance is opinievorming en debat op basis van feiten nodig.
Dat gebeurt door:

 • een dialoog tussen wetenschap en praktijk over actuele governance thema’s;
 • knowledge sharing tussen experts;
 • initiëren van nieuw multidisciplinair onderzoek;
 • academische content voor onderwijs en onderzoeksprogramma’s.

Ons instituut draagt bij aan de opinievorming door:

 • NCGI-nieuwsbrief (maandelijks) over onderzoek, actualiteit en opinie;
 • seminars, congressen en rondetafels voor de wetenschap en de praktijk;
 • (wetenschappelijke) publicaties, voordrachten en media-optredens.

  In de media

  In Management Scope staan regelmatig artikelen met leden van het Nyenrode Corporate Governance Instituut.

   

  Nieuws

  Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor de NCGI-nieuwsbrief.

  Lees hier de laatste editie.

   

   Paper Hoe leden van de raad van commissarissen de digitale strategie beïnvloeden

   Hoe leden van de raad van commissarissen de digitale strategie beïnvloeden

   Onderzoek |  5 april 2024
   Het bestuur van een organisatie is verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van de digitale strategie en de raad van commissarissen dient hierop toezicht te houden. Simone van Golden, Nyenrode PhD student en docent, ontwikkelde hiervoor een raamwerk en won daarmee de ‘best research paper award’.
   Nijhof Andre Stilstaan in de regen

   Stilstaan in de regen

   Opinie |  15 februari 2024
   Recent nam ik deel aan een leiderschapsprogramma, in de natuur. Met tien deelnemers uit allerlei organisaties verkenden we hoe we nog krachtiger leiding kunnen geven.
   YCA sitefinity poging 2 Sarike van Wette (Alliander) wint de Young Captain Award 2023

   Sarike van Wette (Alliander) wint de Young Captain Award 2023

   Opinie |  21 december 2023
   Sarike van Wette is 20 november verkozen tot Young Captain 2023. De award werd dit jaar voor de negentiende keer uitgereikt aan de meest getalenteerde jonge businessleider binnen de top van het bedrijfsleven.
   Bart Jansen nieuwsbericht Bart Jansen pleit voor hernieuwde aandacht voor ethische kant bedrijfsleven

   Bart Jansen pleit voor hernieuwde aandacht voor ethische kant bedrijfsleven

   Onderzoek |  21 december 2023
   Recent is het boek ‘The Juridification of Business Ethics’ van Bart Jansen gepubliceerd door Springer International.
   Meer nieuws

   Faculteitsleden

   De leden van het Nyenrode Corporate Governance Instituut zijn:

   • Prof. dr. Jeroen Veldman / NCGI voorzitter 

   Governance and Capital Markets

   • Drs. Erik Breen / Specialisatie: Corporate Governance
   • Prof. dr. Albert Plugge / Specialisatie: ESG Transformation & Digital Innovation
   • Prof. dr. Ruud Pruijm RA (emeritus) / Specialisatie: Corporate Governance
   • Prof. dr. Jeroen Veldman / Specialisatie: Corporate Governance, Social Enterprise, Sustainability, Strategy, CSR, Social Ontology, Business Ethics, Innovatie
   • Dr. Pushpika Vishwanathan 

   Codes, Company Law and Supervision

   • Prof. mr. dr. Barbara Bier / Specialisatie: Corporate Law, Corporate Governance
   • Dr. Steffie Vereijken-van den Bosch LLM MSc / Specialisatie: Corporate Responsibility and Disclosure
   • Mr. dr. Rosalien van 't Foort - Diepeveen / Specialisatie: Corporate Law & Corporate Governance
   • Mr. dr. Bart Jansen /  Specialisatie: Juridification of Applied Ethics
   • Mr. dr. Ingrid Koning /  Specialisatie: Commercial Law, Corporate Law and Transport Law
   • Prof. mr. dr. Tineke Lambooy / Specialisatie: Environmental Corporate Governance, CSR and Corporate Governance, Institutional Investors and Biodiversity and Ecosystem Services, Sustainability Rating Agencies, Company Law, Sustainable Water Use
   • Mr. Herman Mulder / Specialisatie: Sustainable Finance
   • Drs. Remko Renes RA / Specialisatie: Corporate Governance & Internal Control Audit, In Control Statements
   • Prof. mr. dr. Bas Steins Bisschop (emeritus) / Specialisatie: Corporate Law
   • Prof. mr. Steven Schuit (emeritus) / Specialisatie: Corporate Governance & Corporate Law

   Integrity and Compliance

   • Prof. dr. Rutger Claassen / Specialisatie: Political Philosophy and Economic Ethics
   • Prof. dr. Ronald Jeurissen / Specialisatie: Business Ethics
   • Prof. dr. Edgar Karssing / Specialisatie: Integrity Management
   • Prof. dr. ir. André Nijhof / Specialisatie: Corporate Social Responsibility & Business Ethics   
   • Drs. Sacha Spoor MBA / Integriteitmanagement, Ethisch Leiderschap, Governance

   Board Practices and Leadership

   • Prof. dr. Marta Berent-Braun / Specialisatie: Family Business, Governance, Entrepreneurship
   • Prof. dr. Désirée M. van Gorp LL.M. / Specialisatie: Entrepreneurship, Governance & Stewardship
   • Dr. Antoinette Rijsenbilt / Specialisatie: persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornissen en gedrag in de boardroom

   Governance and Auditing

   • Dr. Ries Breijer / Specialisatie: Corporate Reporting 
   • Prof. dr. Bob Hoogenboom RA / Specialisatie: MRE, Forensic Business Studies
   • Arthur Izeboud RA / Specialisatie: Auditing, Corporate and Culture Governance, Risk Management
   • Prof. dr. René Orij / Specialisatie: Corporate Reporting 
   • Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA (emeritus) / Specialisatie: Risk Management & Corporate Governance
   • Prof. dr. mr. Marcel Pheijffer / Specialisatie: (Forensic) Accounting
   • Prof. Dr. Willem Schramade / Specialisatie: Sustainable Finance & Sustainable Investing

   Remuneration

   • Mr. Frederic Barge / Specialisatie: (Executive) Remuneration

   Board & Governance Programs and Communities

   • Tom Cummings BA MA / Specialisatie: Leadership, Organizational Development, Executive Board Strategy
   • Ruud Kok / Specialisatie: Audit Committees, Board Evaluation, Risk Management
   • Drs. Vincent Moolenaar / Business Director Board & Governance programs

   Dr. Bart Jansen LL.M.

   • Filosofie
   • Recht
   • Ethiek

   Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA (emeritus)

   • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
   • Corporate Governance
   • Risicomanagement
   • Boekhoudkundige Informatiesystemen
   • Auditing
   • Management Control

   Alumni

   Activiteiten die (mede) worden georganiseerd voor de alumni van Nyenrode’s Board & Governance Programs vanuit het NCGI in samenwerking met alumniverenigingen zijn onder andere:

   • Seminars, events, boekbesprekingen-/uitreikingen, academische bijeenkomsten op het gebied van corporate governance ten behoeve van presentatie onderzoeksresultaten;
   • Alumni-events van de Board & Governance-programma’s (onder andere de jaarlijkse Executive Session van het New Board Program en de Nyenrode Commissarissen Community).

   Vacatures

   Het Nyenrode Corporate Governance Instituut biedt Nyenrode-relaties de mogelijkheid om op deze pagina openbare vacatures binnen het governance domein te plaatsen. Voor een groter bereik. Nyenrode neemt geen verantwoordelijkheid voor de vacaturetekst, de inhoud van de functie en het verloop van de procedure. Geïnteresseerden kunnen direct solliciteren bij de betreffende organisatie.