Dr. Niels van Nieuw Amerongen RA is associate professor Auditing & Assurance. Binnen dat vakgebied is hij Specialist Small and Medium-Sized Practices. In het toonaangevende internationale journal 'Auditing: A Journal of Practice and Theory', publiceerde hij met co-auteurs daarover twee studies:

- Studie 1: over verschillen tussen kleine en middelgrote kantoren in de toepassing van de business risk auditing controlemethodologie, het onderzoeksdomein waarop hij in 2007 ook promoveerde;

- Studie 2: over de drivers van veranderingsprocessen in kleine en middelgrote kantoren.

Zijn belangrijkste drijfveer in de academische wereld is het bij elkaar brengen van theoretische inzichten en hun toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk van accountants.

In dat kader publiceerde hij al tientallen theoretische en praktisch georiënteerde artikelen in Nederlandse vakbladen. Met genoegen heeft hij - sinds 2008 - zitting in de Auditing redactie van het academische tijdschrift Maandblad voor Accountancy en Bedrijfsadministratie (MAB).

Andere functies

Naast zijn academische positie aan Nyenrode Business Universiteit heeft hij bij V&A (Noordwijk, Emmeloord) een bloeiende advies- en trainingspraktijk. Binnen zijn consulting praktijk adviseert hij vele bestuurders van kleine en middelgrote accountantskantoren over strategische en vakinhoudelijke vraagstukken, begeleidt hij kantoren bij toetsingen door toezichthouders, en draagt hij bij aan kwaliteitsstelsels door het uitvoeren van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen en mentoringsessies. Zijn trainingspraktijk omvat licenties voor het verzorgen van permanente educatie aan afgestudeerde accountants en trainingen aan accountants in opleiding in het kader van de praktijkopleiding. Hij is een van de initiatiefnemers van de V&A Compliance Community (in het bijzonder gericht op compliance officers van kleine en middelgrote kantoren) en de V&A VTO’s (Vaktechnisch overleg) voor de non-assurance en assurance praktijken.

Dr. Niels van Nieuw Amerongen RA is tevens als accountantslid verbonden aan de Accountantskamer.