Dr. Niels van Nieuw Amerongen RA

Universitair hoofddocent
Niels van Nieuw Amerongen portret
 • Controle
 • Risicomanagement
 • Auditing
 • Accountant-cliënt relaties
 • MKB Auditing
Een dag niet geleerd, is een dag niet geleefd.

Dr. Niels van Nieuw Amerongen RA is associate professor Auditing & Assurance bij Nyenrode Business Universiteit. In de jaren negentig (1991-1998) heeft hij een Master Economie en Post-master Accountancy aan de Vrije Universiteit in Amsterdam voltooid. Aansluitend heeft Niels een promotieonderzoek gedaan naar de invloed van verschillende typen ervaring op de implementatie van de Business Risk Audit methodologie (2007). Vervolgens heeft Niels de overstap naar Nyenrode gemaakt.

In de achterliggende jaren heeft hij zijn onderzoek domein verbreed van methodologieën naar MKB Auditing en daarin ook – samen met co-auteurs – relevante internationale publicaties geschreven. Bij zowel het wetenschappelijk onderzoek als bij het geven van de colleges voor Masterdocenten komt zijn werkervaring als consultant en trainer van accountants goed van pas. Wetenschap en praktijk vinden hierin een mooie wisselwerking: research op basis van actuele, praktijkgerichte onderzoeksvragen, en praktijkondersteuning op basis van wetenschappelijke inzichten.

Niels krijgt bijzonder veel voldoening uit het zelf opdoen van nieuwe inzichten (bijvoorbeeld uit wetenschappelijk onderzoek) en deze vervolgens te delen met studenten, docenten en de hele accountancy community in Nederland. Hierbij neemt hij in zijn persoonlijke missie de kernwaarden van Nyenrode mee:  

 • Leadership: Schrijven van blogs met impact op de maatschappij (Nyenrode L.E.S. in crisis)
 • Stewardship: Studentbegeleiding bij learning journey.
 • Entrepreneurship: Het ontwikkelen van MKB datasets voor scriptiestudenten en publiceerbare research.

Nevenactiviteiten

 • Senior Consultant en trainer bij V&A.
 • Accountantslid bij de Accountantskamer.
 • Redactielid Maandblad voor Accountancy en Bedrijfsadministratie (MAB).
 • Kerkorganist bij de PKN te Katwijk (ZH). 

Internationale activiteiten

Met professor Joost van Buuren (Nyenrode), Christopher Koch (Johannes Gutenberg – Universität Mainz) en Arnold Wright (Northeastern University – Boston) heeft Niels onderzoek gedaan in Nederland en Duitsland onder kleine en middelgrote accountantskantoren naar de implementatie van veranderingstrajecten (overgang naar nieuwe control methodologie). Gepubliceerd in Auditing: A Journal of Practice & Theory.

Interesses

Niels houdt erg van lezen (in het bijzonder groten der aarde in diverse domeinen). Daarnaast speelt hij orgel met een voorliefde voor Bach. 

Meest relevante publicaties

 • Buuren, J.P. van, Koch, C.K., Nieuw Amerongen, C.M. (Niels) van, & Wright, A.M. (2014). The Use of Business Risk Audit Perspectives by Non-Big 4 Audit Firms. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33(3).
 • Buuren, J.P. van, Koch, C.K., Nieuw Amerongen, C.M. van, & A. Wright. (2018). Evaluating the Change Process for Business Risk Auditing: Legitimacy Experiences of Non-Big 4 Auditors. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 37(2).
 • Nieuw Amerongen, C.M. (Niels) van (2020). De onafhankelijke accountant: nieuw zicht op de cliënt-relatie. https://www.accountant.nl/achtergrond/2020/3/de-onafhankelijke-accountant-nieuw-zicht-op-de-clientrelatie/. 23 maart 2020.
 • Nieuw Amerongen, C.M. (Niels) van, & Pareren, J. van. (2019). Vreemde ogen dwingen niet altijd. Een studie naar de invloed van onafhankelijkheid en joint audit op de continuïteitsinschatting van de accountant. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 93(3/4).
 • Buuren, J.P. van, & Nieuw Amerongen, C.M. (Niels) van. (2013). Auditing of Estimates: A Contradiction in Terms? On the Introduction of Certainty to Inherently Uncertain Financial Entries. In In A.B. (Bob)
 • Hoogenboom, M. Pheijffer & E. Karssing (Eds.). Gorillas, Markets and the Search For Economic Values. A Nyenrode Perspective. Van Gorcum. ISBN 978 90 232 5111 8.