Het terugbrengen van fiscale vraagstukken tot de kern (reductie tot de essentie).

Prof. mr. dr. Philippe Albert is coördinator van het vak Internationaal en Europees belastingrecht (in de master Fiscaal recht). Na het behalen van zijn master in fiscale economie in 1985, werkte Philippe 12 jaar bij Inland Revenue. Gedurende deze tijd vervulde hij 9 jaar de rol van inspecteur vennootschapsbelasting. De laatste 3 jaar was hij bij Inland Revue docent aan de Belastingacademie van het Ministerie van Financiën. In 1995 schreef hij zijn proefschrift en in 1997 behaalde hij de titel LLM.

Hij is trots op de ontvangst van de prof. mr. H.J. Hofstra-penning (juni 2005). De penning wordt eens in de twee tot vier jaar toegekend aan “degene die in enig geschrift blijft heeft gegeven van het vermogen fiscale vraagstukken door een scherpzinnige analyse en een heldere betoogtrant toegankelijk te maken en op te lossen in een evenwichtige synthese van theoretische grondslagen en praktische toepasbaarheid”.

Van 1 september 1985 tot 1 september 1997 heeft Philippe bij de Belastingdienst gewerkt als (adjunct) inspecteur vennootschapsbelasting. In 1995 is hij gepromoveerd (titel proefschrift: ‘Winstgemis’). Sinds 1 september 1997 is Philippe directeur Bureau Vaktechniek Belastingadviseurs van een belastingadvieskantoor (belangrijkste werkzaamheden: second opinion, interne opleiding, organiseren van en deelname aan fiscaaltechnisch overleg) .Voor Nyenrode heeft Philippe in 2012-2013 het vak Internationaal en Europees belastingrecht in de master Fiscaal recht opgezet.

Nevenactiviteiten

  • Sinds mei 1999 is Philippe is raadsheer-plaatsvervanger in de belastingkamer van Gerechtshof Den Haag. 
  • Philippe is vaste medewerker van Weekblad Fiscaal Recht, commentator van BNB en redactielid van NTFR-Beschouwingen en NLF-W.
  • Van 1 juli 2011 tot 1 juli 2019 was Philippe bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Interesses

Wandelen, lezen en het theater bezoeken.

Meest relevante publicaties

  • 'De invloed van maatschappelijke opvattingen op het beroep van belastingadviseur', WFR 2017/235, afl. 7217, p. 234-239. 
  • (2017). De onzakelijke lening. Deventer: Wolters Kluwer. ISBN 9789013144482. 
  • 'Box 3 is dood, leve de vermogensbelasting', NTFR 2016/430. 
  • 'Annotatie over immateriële schadevergoeding', BNB 2019/49, afl. 6, p. 43-53. 
  • (2015). Deelnemingsvrijstelling. Den Haag: Sdu Uitgevers. ISBN 9789012391238.