Prof. mr. dr. Philippe Albert

Hoogleraar
Philippe Albert
  • Internationaal Belastingrecht
  • Belastingrecht
Het terugbrengen van fiscale vraagstukken tot de kern
(reductie tot de essentie).

Prof. mr. dr. Philippe Albert is professor Internationaal en Europees belastingrecht aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Corporate Reporting, Finance & Tax

Na het behalen van zijn master in fiscale economie, werkte Philippe 12 jaar bij Inland Revenue. Gedurende deze tijd vervulde hij 9 jaar de rol van inspecteur vennootschapsbelasting. De laatste 3 jaar was hij bij Inland Revue docent aan de Belastingacademie van het Ministerie van Financiën. In 1995 schreef hij zijn proefschrift en in 1997 behaalde hij de titel LLM.

Hij is trots op de ontvangst van de prof. mr. H.J. Hofstra-penning (juni 2005). De penning wordt eens in de twee tot vier jaar toegekend aan “degene die in enig geschrift blijk heeft gegeven van het vermogen fiscale vraagstukken door een scherpzinnige analyse en een heldere betoogtrant toegankelijk te maken en op te lossen in een evenwichtige synthese van theoretische grondslagen en praktische toepasbaarheid”.

Van 1985 tot 1997 heeft Philippe bij de Belastingdienst gewerkt als (adjunct) inspecteur vennootschapsbelasting. In 1995 is hij gepromoveerd (titel proefschrift: ‘Winstgemis’). Sinds 1997 is Philippe fulltime directeur Bureau Vaktechniek Belastingadviseurs van Baker Tilly (Netherlands) NV (belangrijkste werkzaamheden: second opinion, interne opleiding, organiseren van en deelname aan fiscaaltechnisch overleg). Voor Nyenrode heeft Philippe in 2012-2013 het vak Internationaal en Europees belastingrecht in de master Fiscaal recht opgezet.

Interesses

Wandelen, lezen en het theater bezoeken.

Meest relevante publicaties

  • 'De invloed van maatschappelijke opvattingen op het beroep van belastingadviseur', WFR 2017/235, afl. 7217, p. 234-239. 
  • (2017). De onzakelijke lening. Deventer: Wolters Kluwer. ISBN 9789013144482. 
  • 'Box 3 is dood, leve de vermogensbelasting', NTFR 2016/430. 
  • 'Annotatie over immateriële schadevergoeding', BNB 2019/49, afl. 6, p. 43-53. 
  • (2015). Deelnemingsvrijstelling. Den Haag: Sdu Uitgevers. ISBN 9789012391238.