Het terugbrengen van fiscale vraagstukken tot de kern (reductie tot de essentie).

Phillipe Albert is coördinator van het vak Internationaal en Europees belastingrecht (in de master Fiscaal recht). Hij is trots op de ontvangst van de prof. mr. H.J. Hofstra-penning (juni 2005). De penning wordt eens in de twee tot vier jaar toegekend aan “degene die in enig geschrift blijft heeft gegeven van het vermogen fiscale vraagstukken door een scherpzinnige analyse en een heldere betoogtrant toegankelijk te maken en op te lossen in een evenwichtige synthese van theoretische grondslagen en praktische toepasbaarheid”.

Van 1 september 1985 tot 1 september 1997 heeft Philippe bij de Belastingdienst gewerkt als (adjunct) inspecteur vennootschapsbelasting. In 1995 is hij gepromoveerd (titel proefschrift: ‘Winstgemis’). Sinds 1 september 1997 is Philippe directeur Bureau Vaktechniek Belastingadviseurs van een belastingadvieskantoor (belangrijkste werkzaamheden: second opinion, interne opleiding, organiseren van en deelname aan fiscaaltechnisch overleg) .Voor Nyenrode heeft Philippe in 2012-2013 het vak Internationaal en Europees belastingrecht in de master Fiscaal recht opgezet.

Nevenactiviteiten

  • Phillippe is raadsheer-plaatsvervanger belastingkamer Gerechtshof Den Haag (sinds mei 1999);
  • Philippe is vaste medewerker van Weekblad Fiscaal Recht, redactielid van NTFR-Beschouwingen, commentator van BNB;
  • Van 1 juli 2011 tot 1 juli 2019 is Philippe bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Interesses

Wandelen, lezen en het theater bezoeken.

Meest relevante publicaties

  • De invloed van maatschappelijke opvattingen op het beroep van belastingadviseur, WFR 2017/235.
  • De onzakelijke lening, Wolters Kluwer, Deventer, 2017, ISBN 9789013144482
  • Box 3 is dood, leve de vermogensbelasting, NTFR 2016/430.
  • Annotatie over immateriële schadevergoeding (HR 21 december 2018, BNB 2019/49).
  • Deelnemingsvrijstelling, Tweede druk, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2015, ISBN 9789012391238.

Zie bijgevoegde publicatielijst (13 boeken, 124 artikelen en 195 annotaties).