Prof. mr. dr. Barbara Bier

Hoogleraar
Barbara Bier
  • ESG
  • Corporate Governance
  • Ondernemingsrecht
  • Corporate Governance
Over de juridische aspecten van corporate governance raak je nooit uitgepraat. 

Prof. mr. dr. Barbara Bier is hoogleraar Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship

Na meer dan 25 jaar lesgeven gaat Barbara Bier nog steeds met erg veel plezier een college in – discussie met studenten is haar stijl van lesgeven. Ze vindt het ontzettend leuk om met collega’s uit andere disciplines over corporate governance (en ESG) te praten en te horen hoe zij tegen bepaalde vraagstukken aankijken. Dat inspireert haar enorm.

Barbara Bier heeft Nederlands recht en Notarieel recht gestudeerd in Leiden. In 2003 is zij gepromoveerd aan de EUR, op het onderwerp “Uitkeringen aan aandeelhouders”.

Inmiddels is ze meer dan 35 jaar werkzaam in het ondernemingsrecht binnen het notariaat, voorheen als partner en notaris bij Stibbe waar zij nu adviseur is. 

Van 2011 tot 2019 was Barbara Bier hoogleraar Ondernemingsrecht & Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit. Zij deed onder andere samen met collega’s het nalevingsonderzoek voor de Monitoring Commissie Corporate Governance Code over de (boek)jaren 2013 en 2014. 

Barbara Bier is lid van de Expertgroep modernisering NV-recht. De groep adviseert de Minister voor Rechtsbescherming over verschillende onderwerpen binnen het ondernemingsrecht.

Internationale activiteiten

  • 2016 (2 maanden) Visiting professor Universitat de València – Departamento de Derecho Mercantil " Manuel Broseta Pont " – bestudering Spaans vennootschapsrecht

Interesses

Haar hobby's zijn wandelen, tasjes maken en lezen. Ook is ze geinteresseerd in voedsel. 

Meest relevante publicaties

  • Uitkeringen aan aandeelhouders (najaar 2023)
  • De regenboog van het vennootschappelijk belang en ESG-verantwoord gedrag van een vennootschap en haar aandeelhouders, boekbijdrage (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 125), Wolters Kluwer 2022
  • Dividend en aansprakelijkheid van bestuurders, commissaris en aandeelhouder, annotatie Hof Arnhem -Leeuwarden 24 maart 2020, JOR 2020/197
  • Enkele gedachten bij horizontaal, verticaal en diagonaal toezicht, Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Wolters Kluwer
  • De finale VEB c.s. vs KLM: besluit tot reservering niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8. Ondernemingsrecht, 2013/17

Oratie

28 maart 2012 - ‘De waarde van een aandeelhouder’