Dr. René P. Orij

Universitair hoofddocent
Rene Orij
 • Data-gedreven onderzoek
 • Duurzaamheidsrapportage
 • Duurzaamheidsverslaggeving
 • Theorie van externe verslaggeving
 • Externe Verslaggeving
“Geld is niet het enige antwoord, maar het maakt wel een verschil.” (Barack Obama) 

Dr. René P. Orij is associate professor aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Corporate Reporting, Finance & Tax. Orij doceert en doet onderzoek op het terrein van corporate reporting. Ook is hij voorzitter van de Nyenrode AoL-commissie en is lid van de Nyenrode Research Council.

Orij onderzoekt hoe ondernemingen de balans vinden tussen financiële en maatschappelijke kwesties. Het is zijn missie om studenten te ondersteunen bij het vergaren van kennis van en vaardigheden in het omgaan met niet-financiële rapportages, gekoppeld aan de stewardship-rol van ondernemingen. Hij is een toegewijde docent.

Nevenactiviteiten

 • Lid van het panel van deskundigen voor de Transparentiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2018 - heden).
 • Lid van de ledenraad van Rabobank Alkmaar e.o. (2021 - heden).
 • Lid van de Editorial Board  - Journal of International Accounting, Auditing and Taxation.
 • Associate Editor - Journal of Sustainable Finance & Investment.
 • Lid van de kernredactie  - Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie.

Internationale activiteiten

Orij werkte eerder als internationaal bankier (Nederland, Duitsland, Luxemburg en Vietnam). Hij doet nu onderzoek in internationale contexten en hij werkt aan onderzoek in meerdere  in internationale projectteams. 

Interesses

Hij is coach van de hockey- en voetbalteams van zijn kinderen.

Meest recente publicaties

 • Gull, A. A., Hussain, N., Khan, S. A., Mushtaq, R., Orij, R. (forthcoming). The power of the CEO and environmental decoupling. Business Strategy and the Environment.
 • Breijer, R., & Orij, R. P. (2022). The Comparability of Non-Financial Information: An Exploration of the Impact of the Non-Financial Reporting Directive (NFRD, 2014/95/EU). Accounting in Europe, 1-29.
 • Orij, R., Breijer, R., & Erkens, M. (2022).  Veel soorten rapporten met niet-financiële informatie–door de bomen het bos weer zien?. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 96(11/12), 367-376.
 • Kamp-Roelands, N., Looijenga, M., & Orij, R. (2021). Rapporteren over impact. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie95, 421.
 • Orij, R. P., Rehman, S., Khan, H., & Khan, F. (2021). Is CSR the new competitive environment for CEOs? The association between CEO turnover, corporate social responsibility and board gender diversity: Asian evidence. Corporate Social Responsibility and Environmental Management28(2), 731-747.
 • Hussain, N., Rigoni, U., & Orij, R. P. (in paper 2018, online 2016). Corporate Governance and Sustainability Performance: Analysis of Triple Bottom Line Performance. Journal of Business Ethics: 1-22.
 • Orij, R. (2015). Corporate Social and Environmental Reporting Institutionalized. Journal of Modern Accounting and Auditing, 11(2), 112-123.