Prof. dr. Ruud Vergoossen RA

Hoogleraar
Ruud Vergoossen
 • Financiële Boekhouding
 • Financiële Rapportage
 • Geïntegreerd Rapporteren
 • Financiële Analyse
 • Financiële Boekhouding
 • Internationale Standaarden voor Financiële Verslaglegging
Stop nooit met vragen stellen!

 

Prof. dr. Ruud Vergoossen RA is hoogleraar Externe Verslaggeving en directeur van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Corporate Reporting, Finance & Tax.

Vergoossen studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Accountancy aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij behaalde zijn PhD aan de Vrije Universiteit met het proefschrift ‘Accounting Changes and the Use of Financial Statements: A Study among Investment Analysts’.

In het verleden was hij equity partner bij BDO Nederland, voorzitter van het directoraat Vaktechniek van Ernst & Young Accountants in Nederland en directielid van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA).

Nevenactiviteiten

 • Hoogleraar International Financial Accounting aan de Universiteit Maastricht.
 • Lid van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (een door de minister van Financiën benoemde commissie voor de opleidingseisen van accountants).
 • Kernredacteur van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB)

Interesses

Vergoossen houdt van reizen, klassieke muziek, opera en ballet. In zijn vrije tijd sport hij veel en bezoekt hij zo nu en dan kunstveilingen.

Meest relevante publicaties

 • Vergoossen R.G.A., The Use and Perceived Importance of Annual Reports by Investment Analysts in the Netherlands, The European Accounting Review, Vol. 2, No. 2, 1993, pp. 219/244, en Vol. 2, No. 3, 1993, pp. 579/580.
 • Schattke R.W. & Vergoossen R.G.A., Barriers to Interpretation - A Case Study of Philips Electronics, Accounting and Business Research, Vol. 27, No. 1, 1996, pp. 72/84.
 • Vergoossen R.G.A., Changes in Accounting Policies and Investment Analysts' Fixation on Accounting Numbers, Accounting, Organizations and Society, Vol. 22, No. 6, 1997, pp. 589/607.
 • Litjens R., Bissessur S., Langendijk H. & Vergoossen R., How Do Preparers Perceive Costs and Benefits of IFRS for SMEs? Empirical Evidence from the Netherlands, Accounting in Europe, Vol. 9, 2012, pp. 227-250.
 • Litjens R., Van Buuren J. & Vergoossen R., Addressing Information Needs to Reduce the Audit Expectation Gap: Evidence from Dutch Bankers, Audited Companies and Auditors, International Journal of Auditing, Vol. 19, 2015, pp. 267-281. 

Publicaties