Prof. dr. Ruud Vergoossen RA (emeritus)

Hoogleraar
Ruud Vergoossen
 • Financiële Boekhouding
 • Financiële Rapportage
 • Geïntegreerd Rapporteren
 • Financiële Analyse
 • Financiële Boekhouding
 • Internationale Standaarden voor Financiële Verslaglegging
Stop nooit met vragen stellen!

Prof. dr. Ruud Vergoossen is van 1 januari 2007 tot en met 29 februari 2024 aan Nyenrode Business Universiteit verbonden geweest als hoogleraar Externe Verslaggeving. Daarnaast heeft hij op Nyenrode gefungeerd als directeur van het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax en als voorzitter van de Examencommissie Accountancy, Controlling & Tax. Ook was hij 16 jaar lang juryvoorzitter van de jaarlijks uit te reiken Brenda Westra Opinieprijs (eerder: Essayprijs) waar Nyenrode-studenten en recent aan Nyenrode afgestudeerden naar kunnen meedingen.

Vergoossen werd op 1 maart 1999 aan Universiteit Maastricht benoemd tot hoogleraar Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde en hield daar op 8 september 2022 zijn emeritaatsrede. Hij was aan die universiteit ook een aantal jaren directeur van de accountantsopleiding.

Naast zijn hoogleraarschappen was Vergoossen werkzaam in de accountancy. Hij was in die jaren onder meer partner-aandeelhouder en directeur Vaktechniek van BDO Accountants & Adviseurs, voorzitter van het directoraat Vaktechniek van Ernst & Young (EY) Accountants en directielid van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), een van de rechtsvoorgangers van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Vergoossen was tien jaar lid van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en maakte drie jaar deel uit van de Nederlandse delegatie in de Board van het International Accounting Standards Committee (IASC), de voorloper van de International Accounting Standards Board (IASB). Daarnaast was hij als voorzitter of lid actief in een groot aantal commissies en werkgroepen van het NIVRA en de NBA.

Vergoossen studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en accountancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij promoveerde aan laatstgenoemde universiteit bij prof. dr. J. Klaassen RA.

Interesses

Vergoossen houdt van reizen, klassieke muziek, opera en ballet. In zijn vrije tijd sport hij veel en bezoekt hij zo nu en dan kunstveilingen.

Meest relevante publicaties

Vergoossen heeft gepubliceerd in de toonaangevende vaktijdschriften in Nederland en in internationale wetenschappelijke (top)tijdschriften, zoals Accounting, Organizations and Society, Accounting and Business Research, The European Accounting Review, Accounting in Europe, The International Journal of Accounting en International Journal of Auditing. Hij is (co)auteur van enkele leerboeken op het gebied van de externe ondernemingsverslaggeving. Bijna zeven jaar lang schreef hij maandelijks voor Het Financieele Dagblad een column over een actueel verslaggevingsonderwerp.

Vergoossen was een van de initiatiefnemers en lange tijd redactievoorzitter van Het jaar 19xx/20xx verslagen, het jaarverslagenonderzoek dat sinds 1996 ieder jaar plaatsvindt onder auspiciën van de NBA (eerder: het NIVRA). Hij heeft 21 jaar lang deel uitgemaakt van de kernredactie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie.

 • Vergoossen R.G.A., The Use and Perceived Importance of Annual Reports by Investment Analysts in the Netherlands, The European Accounting Review, Vol. 2, No. 2, 1993, pp. 219/244, en Vol. 2, No. 3, 1993, pp. 579/580.
 • Schattke R.W. & Vergoossen R.G.A., Barriers to Interpretation - A Case Study of Philips Electronics, Accounting and Business Research, Vol. 27, No. 1, 1996, pp. 72/84.
 • Vergoossen R.G.A., Changes in Accounting Policies and Investment Analysts' Fixation on Accounting Numbers, Accounting, Organizations and Society, Vol. 22, No. 6, 1997, pp. 589/607.
 • Litjens R., Bissessur S., Langendijk H. & Vergoossen R., How Do Preparers Perceive Costs and Benefits of IFRS for SMEs? Empirical Evidence from the Netherlands, Accounting in Europe, Vol. 9, 2012, pp. 227-250.
 • Litjens R., Van Buuren J. & Vergoossen R., Addressing Information Needs to Reduce the Audit Expectation Gap: Evidence from Dutch Bankers, Audited Companies and Auditors, International Journal of Auditing, Vol. 19, 2015, pp. 267-281. 

Publicaties